Forrige recordNæste record   1920 • Peter Kelp og byrådet
Roskilde byråd fotograferet i 1938

I 1938, 14 år senere efter, at Roskilde havde forsøgt en delvis indlemmelse af Sct. Jørgensbjerg, bliver det helt sammenlagt med Roskilde. Den afgåede sognerådsformand gartner K. Jensen bliver medlem af Roskilde byråd for socialdemokraterne. Han sidder der indtil 1946. Beskrivelse: Roskilde Byråd, fotograferet 1. april 1938.1. række fra venstre: bestyrer J.P. Hansen, bankassistent Poul Mortensen, planteskoleejer Jul. Rønø, borgmester V. Nørregaard, gartner K. Jensen, bankdirektør H.H. Stigaard, tømrermester William Kristensen. 2. række: bademester Peter Sørensen, overlærer H.P. Hansen, købmand P. Kelp, apoteker J. Augsburg, overassistent N.C. Jensen, forstanderinde, fru Anne Bransager Nielsen, folketingsmand Wm. Willumsen, tømrer Vilhelm Petersen, sekretær Poul Sørensen, forretningsfører Axel Kruse, arbejdsmand Carl Larsen, maler C. Winther Sørensen.


 

Tilbage til listen