Forrige recordNæste record   1949 • Chr. Hansen
Dagbladets redaktør Kristian Jespersen, der nægtede at påtage sig fuglekongetitlen i 1949.Redaktør Kristian Jespersen sad i Roskilde Byråd. Billedet er fra den 1. april 1946 hvor det nyvalgte byråd holder møde. Redaktøren står bagerst som nummer fem fra venstre. På billedet ses: 1. række fra venstre: forretningsfører Aksel Kruse, fru Brandt, maskinfabrikant Emil Andersen, viceinspektør frk. Bodil Wilhelmsen, borgmester Wm. Villumsen, lærerinde fru Andersen-Møller, folketingsmand Poul Sørensen, købmand Vald. Nielsen. - 2. række: garver Vald. Nielsen, plejer A. Navrsted, plejer Johs. Jensen, snedker Robert Larsen, redaktør Kr. Jespersen, redaktør Kr. Nielsen, gartner Poul Jensen, kordegn F. Christiansen, murermester Løve Jørgensen, konsulent K.M. Andersen. (trafikkontrollør N.C. Jensen var fraværende).

 

Tilbage til listen