Forrige recordNæste record  1967 Gert Winther-Jensen


27. juni • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 21. november 1928 • Død: 22. november 1980

Levnedsbeskrivelse:

Fabrikant, Roskilde. Selvstændig gulvbelægger.

I 2009 gav fuglekongens enke - Meta Mathiasen - sin mands levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Gert er født og opvokset i Roskilde. Han var den midterste af en søskendeflok på fem. Der var en pige og fire drenge. I sin ungdom spillede han en del badminton.
Gert blev uddannet karetmager i "Roskilde Karrosserifabrik" i Ringstedgade. Det var hans far og farbror, der havde virksomheden.
Da min svigerfar døde i 1955, drev hans bror Arthur virksomheden videre. Senere var det Gerts fætter Ivan, der tog over. Med årene flyttede fabrikken til Købehavnsvej. Gerts og Ivans kemi var ikke den bedste, så Gert trak sig ud.
Gert og jeg blev gift den 28. marts 1953. Sammen fik vi fire børn, først to drenge, så to piger. Gert elskede sine børn, og han var rigtig god til dem, da de var helt små. Det blev lidt vanskeligere, da de blev lidt ældre. Gert havde svært ved at forstå, at teenagere ville være længere ude end klokken 9 om aftenen. Her måtte jeg nogle gange tage over og mægle.
Som de første byggede vi hus på Fugledalen, hvor der hidtil havde været mark. Meget er sket siden, da Fugledalen i dag ligger i selve Roskilde by.
Gert var både medlem af fugleskydningsselskabet og håndværkerforeningen. Her spillede han meget kort med de andre medlemmer.
Da Regnar Jørgensen, der i sin tid havde betonvarefabrikken på Københavnsvej, i midten af 1950´erne fik øjnene op for det dengang nye vinylgulv, blev Gert ansat der som gulvbelægger.
I 1959 etablerede Gert sin virksomhed "WJ Gulvservice". Her fik han stor succes og meget arbejde. Han lagde blandt andet gulv på sygehuset, da det blev udvidet, ligesom han havde opgaver på Risø og mange andre steder. I disse år havde Gert mange folk i arbejde.
De store opgaver havde også sine omkostninger. Gert havde meget travlt og var stresset. Han fik flere blodpropper.
Efter 16 år som selvstændig var Gert kørt træt, og han var begyndte at forsømme forretningen. Den 31. december 1975 lukkede han forretningen, og vi flyttede til Jylland, hvor vi købte en gård. Gerts revisor og ungdomsven, Knud Printzlau, advarede ham mod dette skifte - "skomager bliv ved din læst". Men Gert ville prøve noget nyt.
På gården havde vi nogle dyr. Der var høns, får og en hest. Jorden blev bortforpagtet, mens Gert blev ansat som håndværker hos en gulvbelægger i Skanderborg. Gert havde svært ved at indordne sig som lønmodtager efter en længere årrække som chef. Det endte da også med, at han sagde op, og vi flyttede tilbage til Sjælland. Her boede vi fra 1979 til leje på "Broksø Gods" mellem Haslev og Næstved.
Gert var i den sidste tid arbejdsløs og udbrændt. Han faldt om i stuen med et hjertestop dagen efter sin 52 års fødselsdag. Det kom pludseligt, men må have været en nem måde at dø på."

Skiven:

Interiør fra Magasin du Nord, Algade 7 med en trappe op til 1. sal.

At dømme ud fra stilen kan det tænkes, at skiven er malet af Carlo Kornerup Hansen, der i den periode malede en del skiver. Ifølge en avisartikel fra 1982 har Carlo Kornerup Hansen malte flere skiver, end vi har viden om. En af disse skiver kan tænkes at være Gert Winther-Jensens.

Skiven måler 52 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Knud Svarre Nielsen

Årets vindere:

Ringen   Fabrikant V. Eivil ved skud af grosserer H. Petersen
Kronen   Gårdejer Poul Hansen ved skud af repræsentant K. Rørbæk
Højre klo   Entreprenør Eivind Johnsen ved skud af gårdejer Alfred Pedersen
Venstre klo   Mekaniker C.C. Nielsen ved skud af Willy Jørgensen
Halsen   Vognmand V. Mathiesen ved skud af prokurist P. Hansen
Halen   Direktør A. Brendstrup ved skud af skræddermester Hans Jørgen Jensen
Venstre vinge   Vognmand Harry Jensen ved skud af købmand C. E. Johansen
Højre vinge   Smedemester Chr. Petersen ved skud af bestyrer Karl Frandsen
Brystpladen   Fabrikant Gert Winther-Jensen ved skud af el-installatør Knud Svarre Nielsen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod arkitekt Sv. Aa. Hansen som proponent for fabrikant Gert Winther-Jensen. Gert Winther-Jensen blev efterfølgende fuglekonge i 1967 og Sv. Aa. Hansen i 2005.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 13. marts 1967 stod malermester Fritz Goldbach som proponent for restauratør Kaj Larsens indballotering i selskabet. Fritz Goldbach blev kunstner for det efterfølgende års skive. Det var, da en anden restauratør, Svend Pagh blev fuglekonge i 1968. Kaj Larsen blev fuglekonge i 1970.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 13. marts 1967 stod gas- og vandmester Erik Hansen som proponent for arkitekt Per Lindgårds optagelse i selskabet. Begge blev efterfølgende fuglekonger, Per Lindgård i 1992 og Erik Hansen i 2002.

* * * * * * * * *

Fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, stod som proponent for Knud Printzlaus optagelse i fugleskydningsselskabet ved indskydningen den 26. juni 1967. Knud Printzlau blev efterfølgende fuglekonge i 1969.

* * * * * * * * *

Den senere formand og fuglekongen i 2000, Knud Jørgen Hansen, blev indballoteret ved indskydningen, den 26. juni 1967. Som proponent stod hans kollega, kørelærer Torben Lützhøft.

* * * * * * * * *

Årets fugleskydning startede i smukt solskinsvejr, men endte i silende regn. De tapre skytter fortsatte dog ufortrødent, til fuglen var skudt ned ved 17-tiden.

* * * * * * * * *

Hvorfor fugleskydningen blev afholdt i juni måned er uvist. Tidens love foreskrev, at arrangementet skulle foregå i juli måned.

* * * * * * * * * 

Ved fugleskydningsfrokosten den 27. juni 1967 tog selskabet afsked med direktør W. Jacobsen, Hotel Prindsen. Han havde da været vært for selskabet i næsten en menneskealder, men ønskede på dette tidspunkt at trække sig tilbage. Som tak for sin store indsats fik han ved denne lejlighed overrakt en medalje med inskription.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten i 1967 modtog direktør Sv. Aa. Larsen og fuglekongen Carl Rasmussen, 25 års erindringstegnet.

* * * * * * * * *

I 1967 frarådede Arthur Fang og datteren, Lotte Fang, selskabet at ophænge nogle af de malede skiver på Hotel Prindsen, da de let kunne tages med som erindring om en glad aften. Desuden var der valgt nogle af de ældste og kulturhistorisk mere interessante skiver. Efter forhandling med selskabets bestyrelse, som ikke ville trække sin tilladelse tilbage, blev det besluttet, at Arthur og Lotte Fang fik lov til at udskifte nogle af skiverne med andre, som måske ikke var helt så værdifulde. Det var et meget vanskeligt valg. Desværre blev det et stykke tid efter konstateret, at de skiver som hang i ”Prinsessen” var borte. En enkelt af dem er senere dukket op og er indgået i samlingen igen.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 30. oktober 1967 var et af emnerne to gamle geværer, der var blevet stjålet, efter at have været ophængt i Hotel Prindsens entrésalon. Det blev pålagt kasserer, Knud Svarre Nielsen, at undersøge de forsikringsmæssige forhold for de to geværer, der stadig var tilbage. Den netop tiltrådte hoteldirektør, Frede Volfing, tilbød at overtage ansvaret for geværerne, såfremt han kunne ordne dette med sit forsikringsselskab, hvilket han ville undersøge.

Tilbage til listen