Forrige recordNæste record  1970 Kaj Cederstrøm Larsen


7. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 13. januar 1932 • Død: 27. februar 2008

Levnedsbeskrivelse:

Restauratør, Himmelev.

I 2009 gav fuglekongens enke - Aase Larsen - sin mands levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Kaj stammede fra Køge. Han var den yngste i en børneflok på fem. Den ældste hed Poul. Der var så tre piger imellem de to drenge. Faderen var chauffør for Kosan Gas, mens moderen havde noget rengøringsarbejde.
Som ung kom Kaj i lære som tjener, og han arbejdede inden for faget livet igennem. I sine unge dage var han en tid ude at sejle med Mærsk, hvor han også arbejdede som tjener.
I 1960 overtog vi "Vigen Cafeteria". Nogle år efter blev det til restaurant "Promenaden", som vi drev til 1979, hvorefter vi overtog "Skibby Kro". Det gik ikke så godt i Skibby, så den afhændede vi efter et par år. Herefter fungerede Kaj igen som tjener forskellige steder.
Kaj var sportsinteresseret, og en tid havde vi andele i nogle galopheste.
Sammen har Kaj og jeg fået to døtre og en søn."

Læs mere i artiklen Der var forskel på høj og lav og i artiklen Forskel på høj og lav.

Skiven:

Skiven er en glasfiber reklamebund, der forestiller et ølanker, som i mange år har hængt på restauranter og bodegaer. På bunden er påsat et lærred, hvor motivet er malet. Restaurant Promenaden set fra indgangen ved hjørnet. På skiven er påmonteret en taphane som på et ølanker.

At dømme ud fra stilen kan det tænkes, at skiven er malet af Carlo Kornerup Hansen, der i den periode malede en del skiver. Ifølge en avisartikel fra 1982 har Carlo Kornerup Hansen malet flere skiver, end vi har viden om. En af disse skiver kan tænkes at være Kaj Cederstrøm Larsens.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 45 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Kongeskytte:

Ivar Christiansson

Årets vindere:

Ringen   Ingeniør B.S. Andersen ved skud af assurandør Aage Engelbert Hansen
Kronen   Direktør Erik Christiansen ved skud af arkitekt Sv. Aa. Molbjerg
Højre klo   Slagtermester Viggo Hansen ved skud af fabrikant Gert Winther-Jensen
Venstre klo   Gårdejer J.P. Nielsen ved skud af guldsmed Ivar Christiansson
Halsen   Installatør Julius Petersen ved skud af købmand C.E. Johansen
Halen   Mælkehandler Skovgård Olsen ved skud af gårdejer Chr. Mortensen
Venstre vinge   Slagtermester Preben Obel ved skud af murermester Ove Holmbom
Højre vinge   Bestyrer Carl Frandsen ved skud af assurandør Aage Engelbert Hansen
Brystpladen   Restauratør Kaj Larsen ved skud af guldsmed Ivar Christiansson


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 13. marts 1967 stod malermester Fritz Goldbach som proponent for restauratør Kaj Larsens indballotering i selskabet. Fritz Goldbach blev kunstner for det efterfølgende års skive. Det var, da en anden restauratør, Svend Pagh, blev fuglekonge i 1968.

* * * * * * * * *

Af indlysende årsager nød fuglekonge navnet "Lille Kaj" i folkemunde.

Årets historie og anekdoter:

På bestyrelsesmødet den 17. februar 1970 blev det vedtaget at købe et brugt 6,5 mm gevær af A. Hvalø Hansen for en pris af 200 kr.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 16. marts 1970 blev det besluttet, at skyderegnskabet skulle føres på et særskilt regnskab. Nogle mente, at kontingentet skulle sættes til 50 kr. for de medlemmer, der ikke ønskede at deltage i skiveskydningerne, og 60 kr. for medlemmer, der ønskede at deltage i skiveskydningerne. Det endte dog med et fast kontingent på 60 kr.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen i 1970 blev det vedtaget at etablere en fjerde skydebane ved skiveskydningerne. Den skulle bruges af skydebrødre, der ikke ville være med i konkurrencen, men udelukkende ønskede at øve sig eller more sig med at skyde til måls.
Samme år tog selskabet kontakt til Salonskytteforeningen, og man var ude at se på denne forenings skydelokaler på Østervangsskolen. Det viste sig, at der var gode muligheder for at afvikle selskabets skiveskydninger på dette sted - fire gange om året. Det skete første gang den 29. november 1971.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 6. juli 1970 stod selskabets formand, fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, som proponent for politiassistent P.M. Pedersens optagelse i selskabet. P. M. Pedersen blev efterfølgende fuglekonge i 1979.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten den 7. juli 1970 blev der uddelt 40-års erindringstegn til urmager Christian Christensen. 25 års jubilæumsemblem blev uddelt til billedhugger C. Hansen Glem, fabrikant Knud Reidl, gårdejer Holger Olsen og bestyrer Carl Frandsen.

* * * * * * * * *

Efter den vellykkede fest året før blev der på generalforsamlingen i 1970 stillet forslag om, at man skulle forsøge at arrangere noget lignende senere på året. Forslaget fandt almindelig tilslutning.
Festen blev afholdt lørdag den 10. oktober på Hotel Prindsen. Cirka 35 skydebrødre med damer samledes kl. 19 til spisning og dans. Skoleinspektør Lestrups 4-mands orkester underholdt under spisningen og spillede senere op til dans.
Man gik til bords under musikledsagelse, hvor formanden, købmand C.E. Johansen, bød velkommen. Depotejer Max Larsen talte for damerne. En af hotellets tjenere underholdt ud på aftenen med en meget fin solosang. Man havde indtryk af, at skydebrødrene morede sig godt. Deltagerne var tilfredse med maden, som bestod af højreb, der blev skåret for i salen af hotellets kok. Det virkede meget festligt. Et par sange blev der også sunget i løbet af aftenen.
Arrangementet kostede 45 kr. pr. deltager. Musikken skulle have 1100 kr. for hele aftenen med tillæg af 100 kr. for transport.

Tilbage til listen