Forrige recordNæste record  1982 Svend Aage Jørgensen


6. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 5. december 1926 • Død: 3. februar 1999

Levnedsbeskrivelse:

Vognmand, Himmelev.

Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1975.

I 2008 gav Sv. Aa. Jørgensens enke, Eva Jørgensen, følgende levnedsbeskrivelse af sin mand:

"Svend Aage er født og opvokset i Himmelev. Han havde tre halvsøskende og gik på Himmelev skole. Han blev kun kaldt Svend Aage Jørgensen, men hans fulde navn var Svend Aage Kaj Vilhelm Jørgensen.
Som helt ung kom han ud at tjene på gårdene, som man jo gjorde dengang. Sin militærtjeneste aftjente han ved garderhusarerne i 1947. Herefter kørte han i elleve år som chauffør for Roskilde Svineslagteri.
Vi blev gift i 1949 og har fået to drenge og en pige.
Vi byggede vores hus på Langagervej 1 i Himmelev i 1960. Samme år startede vi op med egen vognmandsforretning. Vi havde seks lastvogne med kran og kørte meget entreprenørkørsel.
I gennem mange år havde vi et godt samarbejde med Preben Nielsen. I 1997 solgte vi vognmandsforretningen til ham. Han var også medlem af fugleskydningsselskabet og var blevet fuglekonge i 1985.
Desværre fik Svend Aage ikke lang tid som pensionist, da han allerede døde i starten af 1999.
Som ung mand spillede Svend Aage meget fodbold og håndbold. Senere var han meget jagtinteresseret."

I 1976 kunne følgende læses i en lokalavis i anledning af Svend Aage Jørgensens 50 års fødselsdag:

En mand med mange gøremål og interesser, vognmand Svend Aage Jørgensen, Langagervej 1, Gl. Himmelev, fylder søndag den 5. december 50 år.
Få er Himmelev-borger som Svend Aage Jørgensen. Han er født i Himmelev og lærte egnen bedre at kende efter skoletiden ved at tjene på gårdene i nærheden. I 1948 blev han chauffør på Roskilde Andelsslagteri, men selvstændighedstrangen førte til, at han i 1960 startede vognmandsforretning i Himmelev. Det er en stor og alsidig virksomhed, Svend Aage Jørgensen har oparbejdet i de 16 år. Han kører for både kommune, amt, private, og en overgang havde han dagrenovationskørsel for den daværende Himmelev kommune
Ikke blot for de mange kunder, men også for kollegerne er han en omhyggelig og tillidsvækkende mand. Svend Aage Jørgensen har nu i tre år været en særdeles aktiv formand for Roskilde Vognmandsforening, hvor han forinden var i bestyrelsen i nogle år, og han har været i bestyrelsen for Roskilde Amts Vognmandsforening i en række år. Mens han var ansat på slagteriet, var han i bestyrelsen for slagteriarbejdernes fagforening i seks år.
I det sidste par år før indlemmelsen i Roskilde var Svend Aage Jørgensen brandinspektør i Himmelev. Han var i bestyrelsen for Himmelev Vandværk i den periode, værket blev udbygget, og var blandt initiativtagerne til den sag, som en række Himmelev-borgere anlagde mod Roskilde kommune om Kildehus rensningsanlæg, og som i øvrigt stadig verserer.
Ved siden af er der tid til at gå på jagt eller tage en ridetur på hestene, som han har på sin ejendom på Store Valbyvej.

I 1985 kunne følgende læses i en lokalavis i anledning af Svend Aage Jørgensens 25 års vognmandsjubilæum:

Vognmand Svend Aage Jørgensen, Langagervej 1, Himmelev, kan mandag den 1. april fejre 25 års forretningsjubilæum samt 10 års jubilæum som formand for den lokale vognmandsforretning.
Svend Aage Jørgensen er født i Himmelev, og efter skoletiden kom han ud at tjene på egnens gårde. I 1948 blev han chauffør på Roskilde Andelssvineslagteri, og i 1960 startede han vognmandsforretningen i Himmelev. I årenes løb har han oparbejdet en stor og alsidig virksomhed.
Ikke blot for de mange kunder, men også for kollegerne er han en omhyggelig og tillidsvækkende mand. Svend Aage Jørgensen har nu i 10 år været en særdeles aktiv formand for Roskilde Vognmandsforening, hvor han forinden var i bestyrelsen i nogle år, og han har været i bestyrelsen for Roskilde Amts Vognmandsforening i en række år. Ved sammenlægningen af de lokale foreninger pr. 1. januar i år blev han endvidere valgt til formand for den nye forening, Roskilde Egnens Vognmandsforening. Mens han var ansat på slagteriet, var han i bestyrelsen for slagteriarbejdernes fagforening i seks år.
I det sidste par år før indlemmelsen i Roskilde var Svend Aage Jørgensen brandinspektør i Himmelev. Han var i bestyrelsen for Himmelev Vandværk i den periode, værket blev udbygget.

I 1986 kunne følgende læses i en lokalavis i anledning af Svend Aage Jørgensens 60 års fødselsdag:

Ingen vil sikkert finde på at bestride, at vognmand Svend Aage Jørgensen, Langagervej 1, Gl. Himmelev, der i morgen den 5. december fylder 60 år, er Himmelev´er med stort H. Han er født i Himmelev, har gået i skole i Himmelev, tjent på Himmelev-egnen og har siden 1. april 1960 haft selvstændig vognmandsforretning i Himmelev. Og så kan man for den sags skyd tilføje, at han traf sin kone, Eva, da begge i sin tid var medlemmer af Himmelev-Veddelev Idrætsforening.
Skulle man tale om en enkelt "afvigelse" i Himmelev-sammenhæng, er det nok, at han er født i "Bornholmerhuset" i Himmelev...

Savner det gamle landsbypræg

I en samtale med Svend Aage Jørgensen kan man naturligvis ikke undgå at komme ind på det gamle Himmelevs atmosfære, og Svend Aage Jørgensen savner da også det præg af gammel landsby, som efterhånden er ved at forsvinde. Dengang var Gammel Himmelev og Ny Himmelev at betragte som to selvstændige byer.
- Men udviklingen kan man selvfølgelig ikke standse, indrømmer han.
Svend Aage Jørgensen gik i skole i den gamle Himmelev Skole, hvor den senere amtsskoleinspektør Stephansen da var førstelærer. Forholdet mellem eleverne fra Himmelev og fra Veddelev var ikke så galt endda, men det var værre med hensyn til eleverne fra Ny Himmelev, og efter skoletid kunne det godt komme til nogle kontroverser.
Svend Aage Jørgensen var, som han siger, så "uheldig" at komme til at gå otte år i skole, idet skolestrukturen blev lagt om, da han gik i 6., og der blev lagt et år til.

Kørte med hø og halm til København

Allerede som dreng tjente han lidt ved at gå til hånde hos egnens landmænd, og da skoletiden var forbi, fik han ansættelse på gårde som Ibsgården og Engholm.
Efter at have aftjent sin værnepligt ved Garderhusarerne i Næstved, vendte han tilbage og fik i 1947 ansættelse hos vognmand Frede Rasmussen, Præstemarken. For ham kørte han blandt andet hø og halm til blandt andre bryggerierne og Statsbanerne i København, som brugte heste. Hø og halm var dengang en stor artikel.

Kollegial tillid

En overgang var han derefter chauffør på Andelssvineslagteriet i Roskilde (og i seks år i bestyrelsen for slagteriarbejdernes fagforening), men fulgte så sin selvstændighedstrang og startede i 1960 sin egen vognmandsforretning, der lige siden har holdt til på Langagervej. I dag beskæftiger Svend Aage Jørgensen seks chauffører.
Svend Aage Jørgensen har altid nydt sine kollegers tillid, og i nogle år var han en særdeles aktiv formand for Roskilde Vognmandsforening. Han har også siddet i bestyrelsen for Roskilde Amts Vognmandsforening og i kredsrådet inden for foreningen.
I det sidste par år før Himmelevs indlemmelse i Roskilde var han brandinspektør, og han har deltaget meget i drøftelserne forud for indlemmelsen. Som medlem i bestyrelsen for Himmelev vandværk i den periode, det blev udbygget, var han således blandt initiativtagerne til den sag, som en del Himmelev-beboere anlagde mod Roskilde kommune og Kildehus rensningsanlæg, en sag, der stor på i flere år.
I dag er alle tillidshverv afviklet.
- Jeg synes, jeg har gjort min borgerpligt i så henseende, siger han. Man skal holde op, mens legen er god, og derfor er jeg nu ret "neutral".
Men så meget mere tid har Svend Aage Jørgensen til at hellige sig virksomheden og sit familieliv, og - slutter han - skal der siges noget fra mig, så skal det være nogle rosende ord til min kone, som altid har betydet meget for mig og mit arbejde.

I 1997 overdrog Svend Aage Jørgensen, som ovenfor omtalt, sin vognmandsforretning til Preben Nielsen, der selv havde været fuglekonge i 1985. I den anledning kunne man læse følgende i en lokal avis:

Vognmænd i generationsskifte.

Preben Skrald overtager Svend Aage Jørgensens Vognmandsforretning den 1.  juni.

Efter 37 år som selvstændig vognmand trækker Svend Aage Jørgensen, Langagervej 1 i Himmelev sig tilbage den 1. juni og overlader sit firma til Preben "Skrald" Nielsen, der i forvejen driver Renovations Transport A/S og RTR Kloakservice.
Generationsskiftet, der markeres med en reception på Svogerslev Kro torsdag 29. maj fra kl. 14 - 17, har været under overvejelse i et stykke tid.
- Jeg ville gerne have, at firmaet fortsætter på lokale hænder, og Preben og jeg har indbyrdes haft et godt samarbejde i mange år, fortæller Svend Aage Jørgensen, der nu vil nyde sit otium ved at have mere tid til hustruen, Eva, børnene og børnebørnene samt passe det stykke jord, han ejer.

- Når erhvervsfolk i Svend Aage Jørgensens generation går af, er der en tendens til, at deres virksomheder bare lukker. Jeg mener, der stadig er behov for denne type lokale vognmandsforretninger og vil bestræbe mig på at holde det høje serviceniveau, som Svend Aage Jørgensen er kendt for, siger Preben Nielsen.
Firmaet føres videre under navnet Svend Aage Jørgensens Efterfølger, og de fire medarbejdere fortsætter som hidtil. Svend Aage Jørgensen, der i en årrække var formand for Vognmandsforeningen i Roskilde, kører blandt andet meget for kommunen i forbindelse med fjernvarme- eller vandværksarbejder. Fremover bebuder Preben Nielsen, at man vil øge indsatsen på privatkunde-siden.

Skiven:

Egegården i Himmelev med den lokale kunstner Gudrun Lauesens skulptur "Mads ged" i forgrunden.

Svend Aage Jørgensen ønskede et motiv fra Himmelev på sin skive. Kirken fandt han for ordinær. At valget faldt på Egegården, skyldes ikke så meget gården, men "Mads ged", har fuglekongens enke oplyst.

Skiven er malet efter et fotografi taget af selskabets mangeårige skydeudvalgsformand, Bennie Hansen. Dette skulle vise sig at blive starten på et godt bekendtskab. Bennie Hansen leverede senere fotooplæg til flere af Gudrun Lauesens skulpturer, blandt andet til nogle af hendes egernskulpturer.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Carlo Kornerup Hansen

Kongeskytte:

Flemming Steen Andersen

Årets vindere:

Ringen   Perscy Larsen ved skud af bogholder Arne Hansen
Kronen   Gårdejer Villy Madsen ved skud af smedemester Erik Bonfils
Højre klo   Smedemester Chr. Petersen ved skud af revisor Gunnar Sørensen
Venstre klo   El-installatør Knud Albrechtsen ved skud af vognmand Sv. Aage Jørgensen
Halsen   Direktør Knud Hjort ved skud af direktør Preben Andersen
Halen   Restauratør Kjeld Larsen ved skud af økonomichef Kurt Martsen
Venstre vinge   Direktør Jan Fodgaard Møller ved skud af fotograf Bennie Hansen
Højre vinge   Revisor Knud Printzlau ved skud af redningsdirektør Ivan Jørgensen
Brystpladen   Vognmand Sv. Aage Jørgensen ved skud af frisørmester Flemming Steen Andersen

Årets pokalvinder blev Helge Banghøj Andersen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Den senere fuglekonge i 1982, vognmand Svend Aage Jørgensen, blev indballoteret i selskabet under generalforsamlingen den 9. april 1975. Som proponent stod vognmand Jørgen Richard Nielsen.

* * * * * * * * *

Da fuglekongens enke, Eva Jørgensen, i 2008 gav sin mands levnedsbeskrivelse til selskabet, forærede hun sin mands fuglekongeemblem til hjemmesidens redaktør, Henrik Brandt. I forbindelse med indvielsen af skivernes nye placering på Roskilde Museum, skænkede Henrik Brandt den 27. maj 2009, fuglekongeemblemet til museet.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 5. marts 1982 stod Erik Bager som proponent for Jørgen Herholdt. Begge var ansat i Andelsbanken. Erik Bager var selskabets kasserer og blev i 1998 afløst på posten, netop af Jørgen Herholdt. Erik Bager blev efterfølgende fuglekonge i 2004 og Jørgen Herholdt i 2008.

 * * * * * * * * *

Formanden, kørelærer Knud Jørgen Hansen, havde af praktiske årsager foretaget en mindre ændring i den traditionelle afvikling. Den regerende fuglekonge Søren Smiths skive blev ophængt i Håndværkerens store sal umiddelbart efter ankomsten, hvilket betød, at skydningen først startede et kvarters tid senere end normalt.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning deltog 117 skydebrødre, der i alt afgav 582 skud, hvilket var godt et halvt hundrede flere end året før.

* * * * * * * * *

Årets fugleskydning blev afholdt i et tåleligt opholdsvejr, som netop sluttede et minut i klokken seks, da frisørmester Flemming Steen Andersen med dagens sidste skud, fik sat så mange vibrationer i den tilbageværende brystplade, at den efter tre - fire svingninger faldt ned.

* * * * * * * * *

Traditionen tro blev middagen indtaget på Prindsen. Dette år var det dog ikke på hotellet, da det i en periode var kommunalt kulturhus. Selskabet havde i dagens anledning lånt lokalerne af kommunen.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formanden, Knud Jørgen Hansen, talte for fuglekongen, Poul Bunk-Jensen talte for Danmark, Cai Christensen for skytterne, og Ole Rasmussen talte på vegne af de nye skydebrødre.
50 års jubilaren, Svend Lippert, fik pæne ord af formanden, hvorefter han selv takkede for den store hyldest i en smuk tale.

* * * * * * * * *

Året nye skydebrødre blev præsenteret under fugleskydningsmiddagen. Disse var: VVS-installatør Peter Holm, VVS-installatør Henry Albertsen, statsautoriserede revisor Niels Christensen, reklamekonsulent Flemming Christensen, direktør Jens Murillo, restauratør Arne Christiansen, elektrotekniker Evald Baach, revisor Gunnar Sørensen, driftsleder Ole Rasmussen, sparekassebestyrer Jørgen Petersen, revisor Jens Andersen, kontorchef Jørgen Herholdt, kioskejer Preben Reimann Jensen, el-installatør Find Jensen, boghandler Bo Markvardsen, fabrikant Bent Riff og lokomotivfører Ove Larsen.

 * * * * * * * * *

Fuglekongen fra 1941, Svend Lippert, modtog en særlig medalje i anledning af sit 50 års jubilæum i 1982. Medaljen er af sølv og med "Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab" påført i håndskårede guldbogstaver. På forsiden er skrevet Svend Lipperts navn, samt datoerne 4/7 1932 - 5/7 1982. Medaljen er lavet af guldsmed Knud Dines Hansen og er stadig blandt selskabets klenodier.
Det blev kundgjort, at Svend Lippert var den første i selskabets historie, der havde været medlem i 50 år. Dette er dog ikke tilfældet. Af tidligere fuglekonger kan nævnes Hans Winther og Nicolai Christian Sveistrup, der begge var medlem af selskabet i mere end 50 år.

* * * * * * * * *

Selskabets erindringsgave til fuglekongen var et sæt med kaffekande, flødekande og sukkerskål i tin.

* * * * * * * * *

Ved torskegildet den 15. november 1982 blev vandrepokalen givet til ejendom til plantageejer Helge Banghøj Andersen, der havde vundet den fem gange.

Tilbage til listen