Begivenhed   Dato   Emne            
Peder Brønich   1787  Spørgsmålet om Peder Brønich's rette identitet           
Peder Brønich   1787  Spørgsmålet om Peder Brønichs rette identitet - en fyldig kommentar           
Peder Brønich   1787  Drejer Peder Brønichs hånddrejede skakbræt udstillet på Roskilde Museum           
Haraldsborg Slotsbanke   1787  Et godt bud på afskydningsområdet i årene 1787 - 1789           
Andreas Nicolai Gierlew   1788  Fuglekongen ejendomme og boligforhold           
Arnoldus Von Juel   1789  Bosniak-eskadronen           
Bistrupgaard   1790  Stedet hvor underskriften af selskabets første vedtægter fandt sted           
Selskabets stiftelsesdokument   1790  Udkast til "Hoved Vedtægter for Roeskilde etablerede Skydeselskab", underskrevet "Roeskilde og Bidstrupgaard den 12. junii 1790"           
Regnskabsforside   1790  Indtægter og udgifter for selskabet           
G. Wegener   1791  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Wegener   1791  Flise nedlagt i gågaden i september 2009           
Jacob Olsen Elsberg   1792  Sukkerhuset, som fuglekongen ejede i perioden 1791-1800.           
Jacob Borch   1794  Købmandsgården Algade 12           
Peder Herman Struch   1796  Fuglekongens ejer- og boligforhold           
Peder Herman Struch   1796  Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde           
Jacob Borch   1798  Købmandsgården Algade 12           
Jacob Brønniche   1800  Silhuetklip af familien Brønniche           
Jacob Brønniche   1800  Fuglekongens gård mange år senere           
Peder Fischer   1801  Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde           
Peder Fischer    1801  Skivens motiv brugt af Roskilde Museum i 2010           
Medlemsfortegnelse   1803  Den originale teksten til Selskabets medlemsfortegnelse 1803           
Johannes Galschiøt   1803  Fuglekongens gård på Olsgade           
Johannes Galschiøt   1803  Folketælling fra 1801           
Johan Jacobsen   1804  Fuglekongens bageri, Skomagergade 3           
Gerhard Lammers   1806  Det oprindeligt danske fort på Sct. Croix, de Vestindiske øer           
Gerhard Lammers   1806  Embedsansøgning           
Gerhard Lammers   1806  Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde           
Isräel Levin   1815  Oplysninger fra Dansk Demografisk Database om fuglekongens husstand           
Isräel Levins formodede bolig   1815  Skomagergade 17 er her med pil vist på fuglekongeskiven fra 1874           
Isräel Levin    1815  Notat om fuglekongens boligforhold           
Isräel Levin   1815  Fuglekongens dødsregistrering           
Fuglekongens bolig   1815  Skomagergade 17 malet i 1874           
Isräel Levin   1815  Folketælling 1801           
Isräel Levin   1815  Notat fra den jødiske kirkbog           
Søren Brønniche    1817  Børsen           
Hans Kornerup   1818  Købmandsgården, Skomagergade 21           
Friderich Gustavus   1819  Fuglekongens familie- og bopælsforhold i 1801           
Selio Andreas Rauchmaul    1821  Fuglekongens ejendom på Nytorv           
Selio Andreas Rauchmaul   1821  Folketælling fra 1834 med fuglekongens boligforhold           
Selio Andreas Rauchmaul    1821  Kirkebogen med fuglekongens død registreret           
Selio Andreas Rauchmaul    1821  Fuglekongens husstandsregistrering           
Selio Andreas Rauchmaul   1821  Konserveringsrapport fra 2018           
Selio Andreas Rauchmaul   1821  Skadeudbedring af skiven i 2018           
Uddrag af protokollen   13/07-1821  Starten på referatet af fugleskydningen i 13de Julii 1821           
Jørgen Petersen   1822  Haraldsborg Mølle som fuglekongen ejede           
Fuglekongens ejendom   1823  Raadhustorvet nummer 47           
Johan Carl Albrecht    1825  Bidstrupgaard, det senere Sct. Hans Hospital           
Fuglekongens ejendom   1825  Johan Carl Albrecht ejendom er nummer 132 på kortet           
Niels Møller   1826  Pantebrevsdokument og fuglekongens underskrift           
Nicolai Christian Sveistrup   1827  Billeder fra Nicolai Christian Sveistrups liv           
Thomas Hagedorn Svane    1829  Flise nedlagt i gågaden i september 2009           
Thomas Hagedorn Svane   1829  Agent Svanes ejendom, Skomagergade 36 - anno 2009           
Thomas Hagedorn Svane    1829  Agent Svanes ejendom, Skomagergade 36           
Thomas Hagedorn Svane   1829  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Thomas Hagedorn Svane   1829  Farveren med sit ridderkors           
Selskabets regnskab   1830  To sider fra protokollen           
Johan Jacobsen   1830  Fuglekongens bageri, Skomagergade 3           
Johan Jacobsen   1830  Folketælling fra 1830           
Johan Jacobsen   1830  Fuglekongens dødsfortegnelse           
Johan Jacobsen   17/07-1830  Uddrag af protokollen fra fugleskydningsdagen           
Hans Peder Kornerup    1831  Søgaard i Kirkerup som fuglekongen ejede           
Hans Peder Kornerup   1831  Kort over fuglekongens domicil           
Hans Peder Kornerup   1831  Folketælling over fuglekongens husstand 1850           
Peder Hans Kornerup   1831  Østrupgaard - fuglekongens ejendom           
Heinrich Christian Müller   1832  En kopi af fuglekongens skive           
Heinrich Christian Müller   1832  Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven           
Heinrich Christian Müller   1832  Fuglekongen ved folketællingen i 1834           
Heinrich Christian Müller   1832  Fuglekongens ejendom nr. 10. På grundtakstkortet fra 1791 var det nr. 161           
Heinrich Christian Müller    1832  Fra bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde           
Heinrich Christian Müller    13/07-1832  Uddrag af fugleskydningsresultatet           
Christian Albrecht Jørgensen    1833  Fuglekongen var apoteker ved Roeskilde Aphotek, det senere Domapoteket i perioden 1830 - 1836           
Nicolai Christian Sveistrup   1834  Billeder fra Nicolai Christian Sveistrups liv           
Nicolai Christian Sveistrup   1834  Bagsiden af bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde           
Christian August Klüver   1835  Skovriderens embedsansøgning           
Sang med noder   28/08-1837  Lejlighedssang skrevet til 50 års jubilæumsfesten den 28. august 1837, på melodien "At slyngler hæves til ærens top"           
Lars Friederich Conradsen    1838  Bidstrupgaard, det senere Sct. Hans Hospital           
Lars Friederich Conradsen   1838  Fuglekongens inspektørbolig på Sct. Hans Hospital           
Lars Friederich Conradsen   1838  Fuglekongens tvillingedøtre           
Lars Friederich Conradsen    1838  Fuglekongens hustand ifølge folketællingen 1834           
Anders Pilegaard Jessen   1840  Fuglekongens fødehjem, Pilegaard ved Vester Aaby på Fyn           
Søren Borch   1841  Beskrivelse af personerne på årets skive           
Søren Borch   1841  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Søren Borch    1841  Flise nedlagt i gågaden i september 2009            
Søren Borch    1841  Købmandsgården Raadhustorvet 2           
Søren Borch   1841  Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven           
Johan Christian Kall   1842  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Anders Borch    1845  Købmandsgården Algade 12           
Anders Borch   1845  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Anders Borch   1845  Fuglekongens riffel, skænktet til selskabet           
Anders Borch   1845  Den tilmurede adgang fra Håndværkeren til Gråbrødre kirkegård           
Kort over skydearealet   1845  Børsen           
Flensborgs postkort   1846  Beskrivelse af Israel Jensens skive           
Israel Jensen   1846  Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven           
Israel Jensen   1846  Kort fra omkring 1884 der viser Plantagen, hvorfra motivet til fuglekongens skive stammer           
Israel Jensen   1846  Jacob Christian Gottschalck maleri der ligner fuglekongeskiven. Billedet kan ses på Roskilde Museum           
Israel Jensen   1846  Fuglekongeskiven ophængt på særudstilling           
Søren Borch   1847  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Søren Borch   1847  Flise nedlagt i gågaden i september 2009            
Søren Borch   1847  Købmandsgården Raadhustorvet 2           
Søren Borch   1847  Finurligt før og nu billede 1847/2015           
Søren Borch   1847  Forsiden af bogen Gæve og grumme mænd i Roskilde           
Rasmus Lassen   1850  Fuglekongens ejendom anno 2015 og 2020           
Rasmus Lassen   1850  Fuglekongens ejendom på kort           
Jacob Brønniche   1851  Købmandsgården Algade 9. Det senere Djalma Lunds Gård           
Flensborgs postkort   1851  Beskrivelse af Jacob Brønniches skive           
Jacob Brønniche   1851  Erh. Flensborgs postkort med fuglekongeskiven           
Jørgen Julius Bentzen   1852  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderorden"            
Jørgen Julius Bentzen   1852  Fuglekongeskiven ophængt på særudstilling           
Frans Nicolai Suell    1853  Fuglekongens kone og tvillingsøster           
Sang med noder   15/07-1853  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen 15. juli 1853, på melodien "Danmark, dejligst vang og vænge"           
Fuglekongens fødselsregistrering   1854              
Sang med noder   14/07-1854  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen 14. juli 1854, på melodien "Vi sømænd gør ej mange ord"           
Frederik Wilhelm Frisenette   1856  Skive til "det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Andreas Richard Arbo Theill   1858  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"            
Andreas Richard Arboe Theill   1858  Fuglekongens ejendom Taarnborg ved Korsør           
Søren Møller   1861  Kort med fuglekongens bolig           
Ivar Peter Petersen   1862  Kort med fuglekongens bolig.           
Johan Heinrich Schumacher   1863  Skydebrødrene ved årets fugleskydning           
Johan Heinrich Schumacher    1863  Fuglekongens bopæl i yngre år           
Otto Andreas Lund   1864  Fuglekongens forretning fotograferet i 2016           
Thor Friderich Bruun   1866  Fuglekongens fødselsregistrering           
Thor Friderich Bruun   1866  Fuglekongen bolig           
Thor Friderich Bruun   1866  Fuglekongens dødsregistrering           
Laurits Emil Hansted   1867  Fuglekongen var materialist ved Roeskilde Aphotek, det senere Domapoteket           
Laurits Emil Hansted    1867  Fuglekongens boligregistrering           
Laurits Emil Hansted   1867  Fuglekongens annonce           
Frederik Christian Steen   1868  Annonce for fuglekongens instrumentmagerforretning           
Frederik Christian Steen   1868  Folketælling fra 1880           
Frederik Christian Steen   1868  Fuglkongen boede og ejede Bredgade, matrikkel nummer 178 b, i dag Bredgade 9.           
Frederik Christian Steen   1868  Boligannoncer fra fuglekongen           
Frederik Christian Steen   1868  Fuglekongens dødsannonce           
Frederik Christian Steen   1868  Fuglekongens ejendomskøb           
Frederik Christian Steen   1868  Annonce for bøssemagervirksomhed           
Frederik Christian Steen   1868  Den senere ejendom Bredgade 9           
Chr. Jepsen Schmidt   1869  Kort med fuglekongens bolig           
Chr. Jepsen Schmidt    1869  Fuglekongens bolig på Raadhustorvet 3           
Chr. Jepsen Schmidt   1869  Facaden til fuglekongens forretning med bagerkringle over døren           
Chr. Jepsen Schmidt   1869  Ejendom på fuglekongens skive.           
Peter Ferdinand Hansen    1870  Fuglekongens tømmerplads i Hersegade           
Frederik Ernst Wismann   1873  Wismanns Ligkistemagasin           
Andreas Adolph Galberg   1874  Fuglekongens ejendom, Skomagergade 15, Gl. Postgaard           
Skilt på Skomagergade 15´s facade   1874  Markering af H.C. Andersens bænk opsat i 2017           
Christian Winther   1875  Christian Winthers forretning, Skomagergade 3           
Vilh. Bang   1876  Familien Bangs tobaksvarefabrik           
Vilh. Bang   1876  Annonce for Ferd. Bangs tobaksforretning           
Rasmus Peter Nielsen   1877  Fuglekongens formodede bolig - Grønnegade 17           
Rasmus Peter Nielsen   1877  Fortegnelser over fuglekongen i folketælling og i kirkebøger           
H.G.W. Hammer   1878  Farver H.G.W. Hammers gave til selskabet i 1882. Måtte kun benyttes af fuglekongen.           
H.G.W. Hammer   1878  Farver Hammers gård på hjørnet af Ringstedgade og skomagergade.           
H.G.W. Hammer   1878  Konserveringsrapport fra 2018           
H.G.W. Hammer   1878  Skadeudbedring af skiven i 2018           
Valdemar Bertelsen   1879  Et foto svarende til skiven           
S. Christensen   1880  Billeder fra Boserup Pavillonen           
H.G.W. Hammer   1882  Farver H.G.W. Hammers gave til selskabet i 1882. Måtte kun benyttes af fuglekongen.           
Toxen Balle   1882  Et dokument for Toxen Balles død           
Toxen Balle   1882  En annonce fra Illustrerete Tidende om parfume der bl.a. forhandles hos Toxen Balle           
Heinrich Alexander Müller    1883  Roskilde Avis bygning på hjørnet af Lille Gråbrødrestræde og Algade fra omkring 1905           
Hans Winther   1886  Hans Winthers kongeskytteemblemer for 1876, 1883 og 1886            
Hans Winther   1886  Hans Winthers skydepræmier for deltagelse af konkurrencer i skydeklubber.           
Hans Winther   1886  Garver Hans Winthers gave til selskabet i 1917. Måtte kun benyttes af kongeskytten.           
Hans Winther   1886  Hans Winthers ejendomme           
Hans Winther   1886  Den gamle garvermester           
Hans Winther   1886  Billeder fra Hans Winthers garveri           
Hans Winther   1886  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Christian Løytved   1887  Fuglekongens blikkenslagerudsalg           
100 års jubilæum   25/08-1887  Festskrift med sange udgivet til jubilæumsfesten           
Festskrift og sange   25/08-1887  Noderne til sange i festskriftet udgivet til 100 års jubilæumsfesten den 25. august 1887 i Boserup Skov           
100 års jubilæumsskive   25/08-1887  Skydebrødrene ved Boserup Pavillonen foreviget på en skive.           
Fugleskydningsviser    25/08-1887  19 viser i et 30 siders hæfte, trykt af Julius Christjansens Bogtrykkeri           
Viggo Lauritz Carl Thomsen   1888  Fuglekongens ejendom           
Stangriflerne   1889  Fire stangrifler. To ejet af selskabet og to ejet af Roskilde Museum           
Niels Lauritz Christensen   1889  Telefoncentralen           
Niels A. Dreyer   1890  Mulktbøssen skænket af en anonym i 1890. Bødekasse for manglende emblem.           
Niels A. Dreyer   1890  Fuglekongens smedje           
Niels A. Dreyer   1890  Fuglekongen bolig på kort, nummer 229           
Niels A. Dreyer   1890  Fuglekongens ejendom, formegentligt i 1970´erne           
Niels A. Dreyer   1890  Fuglekongens ejendom, omkring 2018           
Sang med noder   10/07-1890  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "For at være som man bør", også kendt som "Drikkevise"           
Hans Jacob Bruun-Kornerup   1891  Billeder fra Hans Jacob Bruun-Kornerups liv           
Hans Jacob Bruun-Kornerup   1891  Fuglekongens tømmerplads i Hersegade           
Ferdinand Reimert   1892  Folketælling for fuglekongens husstand 1901           
Ferdinand Reimert   1892  Fuglekongen og fruen           
Telegrammer   12/07-1892  Modtaget på Fugleskydningsdagen           
Jens Peter Rasmussen   1893  Fuglekongens ejendom           
Skydebrødre med fruer ved Boserup Pavillonen   1893  Fotograferet af Thorvald Hansen formegentligt i perioden 1892-1894           
Emil Eriksen   1894  En kopi af den originale skive           
Emil Eriksen   1894  Roskilde Tømmerhandel - fuglekongens arbejdsplads           
Anthon Julius Nielsen   1895  Bagergårdens facade over en årrække           
Den Gamle Bagergård   1895  Da man æltede dej med fødderne           
Anthon Julius Nielsen    1895  Fuglekongens dødsregistrering           
T.G. Jungersen   1896  Roskilde Andels Svineslagteri hvor T.G. Jungersen var direktør fra 1894 til 1901           
H. Ivanouw   1897  Fuglekongens formoede lokaliteter, Toftegade 11 på "Bjerget"           
E.A. Sander   1898  Kongeskytten, N.J. Schmidt           
Fordsmand contra Frandsen   1898  Valg af leverandør           
E.A. Sander   1898  Den Typografiske Klub i Roskilde med E.A. Sander           
E.A. Sander   1898  Fuglekongen som samler           
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899  Annonce for Julius Nielsens konditori           
Christian Waldemar Julius Nielsen    1899  Bagermester og konditor Julius Nielsens butik i Algade på åbningsdagen, den 1. maj 1898           
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899  Den gamle bagergård           
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899  Kongeskytten, N.J. Schmidt           
Christian Waldemar Julius Nielsen   1899  Fuglekongens skive i Livjægerselskabet af 1817           
Den Gamle Bagergård   1899  Da man æltede dej med fødderne           
Mindeplade for Agnes Henningsen   1900  Opsat på husmuren, Algade 64 i 1995           
Drikkebæger til formanden   1901  Drikkebæger til formanden skænket af en skydebror           
Sang med noder   1901  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Hiv nu anker og giv agt", også kendt som "Kom, kom, kom til frelsermøde"           
Jens Peter Rasmussen   1901  Fuglekongens ejendom, Ringstedgade 13           
Sang med noder   1902  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Samson og Dalila"           
Søren Poulsen   1902  Kongeskytten, N.J. Schmidt           
Søren Poulsen   10/07-1902  Billeder fra årets fugleskydning           
Emil Eriksen   1905  Boserupbroen           
Emil Eriksen   1905  Roskilde Tømmerhandel - fuglekongens arbejdsplads           
Emil Eriksen   1905  En kopi af den originale skive           
Axel Holger Hansen   1906  Fuglekongen og formanden på vej til fugleskydning den 10. juli 1907           
Axel Holger Hansen   1906  Fuglekongens fødselsregistrering           
Axel Holger Hansen   1906  Annoncer fra fuglekongens forretning           
Axel Holger Hansen   1906  En ring fra fuglekongens forretning           
Axel Holger Hansen   1906  Fuglekongens ejendom           
Axel Holger Hansen   1906  Fuglekongens husstand i 1925           
Holger Mess   1907  Kongeskytten, N.J. Schmidt           
Trægården   1907  Klar til middag med fuglekongeskiverne som udsmykning           
Love for selskabet   19/04-1907  Vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 1907           
Hans Christian Nikolai Nielsen    1908  Torvet under nedrivning - skivens motiv           
Fugleskydningsdagen   08/07-1908  Lejlighedssang i dagens anledning           
William P. Jacobsen   1909  Annoncer fra Jacobsen & Leegaards forretning           
William P. Jacobsen    1909  Fuglekongen bag disken           
William P. Jacobsen   1909  Fuglekongens forretning           
William P. Jacobsen   1909  Fuglekongens riffel, skænktet til selskabet           
Georg Christensen    1910  Roskilde Avis bygning på hjørnet af Lille Gråbrødre Stræde og Algade fra omkring 1905           
Gustav Wied   1910  Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"           
Georg Christensen   1910  Fuglekongen på Roskilde Søbadeanstalt           
Georg Christensen   1910  Fuglekongens adresse i 1890, Frue Kirke Stræde 2           
Georg Christensen   1910  Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning           
Georg Christensen   1910  Fuglekongens boligregistrering i 1890           
Æblerne   05/07-1910  Skud efter højre æble og venstre æble           
Carl Schelhase   1911  Billeder fra skivens motiv - Roskilde Søbadeanstalt           
Carl Schelhase    1911  Fuglekongens forretning, Algade 19           
Carl Schelhase   1911  Annonce for fuglekongens forretning           
Fugleskydningsdagen   11/07-1911  Lejlighedssangen "Hilsen til Kong Georg"           
Georg Christensen   1912  Roskilde Avis bygning på hjørnet af Lille Gråbrødre Stræde og Algade fra omkring 1905           
Georg Christensen   1912  Fuglekongen på Roskilde Søbadeanstalt           
Georg Christensen   1912  Fuglekongens adresse i 1890, Frue Kirke Stræde 2           
Georg Christensen   1912  Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning           
Georg Christensen   1912  Fuglekongens boligregistrering i 1890           
Årets kontingent til fugelskydningsselskabet   02/04-1912  Kassebog fra guldsmedevirksomheden Andersen & Enig           
Sang med noder   28/08-1912  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Ved Vintertid"           
Skydebrødrene på 125 jubilæumsdagen   28/08-1912  Skydebrødrene samlet på Trægaarden           
125 års jubilæum   28/08-1912  Fra Haraldsborg til Trægaarden - Et historisk tilbageblik           
Christian August Hansen   1913  Fuglekongen iført kongebånd med fruen ved sin side           
Christian August Hansen   1913  Fuglekongens ejendom           
Jens Christian Herman Petersen   1914  Billeder fra Lützhøft Købmandsgaard           
Frederik Andersen    1915  Ejendommen, Skomagergade 40           
Frederik Andersen   1915  Flise nedlagt i gågaden i september 2009           
Frederik Andersen   1915  Bageriet Skomagergade 40           
Hans Winther   1916  Hans Winthers 50 års emblem 1866-1916           
Niels Chr. Nielsen   1916  Billeder af N.C. Nielsen og ejendommen Frederiksborgvej 16           
Hans Winther   1917  Garver Hans Winthers gave til selskabet i 1917. Måtte kun benyttes af kongeskytten.           
Hans Christian Andersen   1918  Portræt malet i anledning af fuglekongens 25 års forretningsjubilæum           
Hans Christian Andersen   1918  Assurancepalæet, Ringstedgade 14 - 16. Opført af fuglekongen           
Fugleskydning i Trægaarden    02/07-1918  Før skydningen påbegyndes           
Hans Christian Nielsen   1919  Hans Christian Nielsens borgerskabsbrev af 23. december 1859            
Hans Christian Nielsen   1919  Skivens motiv fotograferet i 2016           
Kong Christian X til fugleskydning   1919  Dog ikke i Roskilde           
Hans Christian Nielsen   1919  Fuglekongens tidligere ejendom           
Peter Kelp   1920  Peter Kelps ejendom Skomagergade 17           
Peter Kelp   1920  Annoncer for Peter Kelps isenkræmmerforretning           
Peter Kelp og byrådet   1920  Roskilde byråd fotograferet i 1938           
Peter Kelp   1920  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Fuglekongens ejendom   1920  Et maleri fra ejendommen som den så ud længe før Kelps tid. Maleriet er fra 1874.           
Peter Kelp   1920  Forretningen før fuglekongens tid           
Jens Peter Olsen   1921  Fuglekongens ejendom           
Jens Peter Olsen   1921  Roskilde Skærvefabrik anno 1947 som fuglekongen en overgang ejede.           
Jens Peter Olsen   1921  Arkitekttegning til fuglekongens hus           
Peter Albrechtsen   1922  Folketællingsregister for fuglekongen           
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt    1923  Fuglekongen og hans butik           
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt   1923  Fuglekongens forretning efter hans tid           
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt    1923  Annonce for fuglekongens forretning           
Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt    1923  Fuglekongens nytårshilsen 1917/18 til sine kunder           
Niels Peter Nielsen   1924  Roskilde Maskinfabrik           
Niels Peter Nielsen   1924  Annonce fra Roskilde Maskinfabrik           
Niels Peter Nielsen   1924  Fuglekongens ejendom. Dengang Dronning Margrethes Vej 9, senere Dronning Margrethes Vej 31           
Niels Peter Nielsen   1924  Fuglekongens ejendomsregistrering, Dronning Margrethes Vej           
Oluf Frands Olsen   1926  Billeder fra Vintergaard, taget i 2010           
Oluf Frands Olsen   1926  Vintergaard på fuglekongens tid           
Oluf Frands Olsen   1926  På tur i det grønne           
Oluf Frands Olsen   1926  Fuglekongens fødselsregistrering           
Carl Andersen   1928  Annoncer fra fuglekongens forretning, Roskilde Kontantforretning, der lukkede i 2008           
Carl Andersen    1928  Fuglekongens butik, Roskilde Kontantforretning           
Christian August Hansen   1929  Fuglekongen iført kongebånd med fruen ved sin side           
Christian August Hansen   1929  Axel W. Larsens maleri med samme motiv som fuglekongeskiven           
Christian August Hansen   1929  Domkirkestræde set fra modsat vinkel end skivens motiv           
Christian August Hansen   1929  Fuglekongens ejendom           
Carl Hansens skive brugt 84 år senere   1930  Gave til skydeudvalg Bennie Hansens 70 års fødselsdag           
Johannes Peter Johansen   1931  Hedemarksgården           
Johannes Peter Johansen   1931  Billeder fra fuglekongens liv           
Johannes Peter Johansen   1931  Tjørnegården fotograferet i 2010           
Thorvald Jensen   1932  Bageriet Skomagergade 8           
Valdemar Frandsen   1933  Maleri af baggården Skomagergade 9           
Valdemar Frandsen   1933  Guldsmede- og urmagerforretningen           
Valdemar Frandsen   1933  Fuglekongens gravsted           
Valdemar Frandsen   1933  Fuglekongens registerblad           
Valdemar Frandsen forretning   1933  Billedet er formegentligt taget omkring 50 år efter fuglekongens kåring           
Hans Peter Hansen    1934  Røde Port før ombygningen - skivens motiv           
Chr. Sørensen   1935  Byparkstribunen, hvor musikdirektør Chr. Sørensen ofte dirigerede iført høj hat           
Chr. Sørensen   1935  Fuglekongen hjem Karen Olsdatters Stræde 13           
Sang med noder   02/07-1935  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Mallebrok er død i krigen"           
Fugleskydningsdagen i Prindsens gård   02/07-1935  En stolt fuglekonge Hans Peter Hansen præsentere sin skive           
Andreas Gorm   1936  Billeder fra Gørlev Sukkerfabrik           
Andreas Gorm   1936  Røde Port efter ombygningen - skivens motiv           
Skydning i haven   1936  Fugle- elller fregatskydning           
Andreas Gorm   1936  Fuglekongens fødsels- og dåbsregistrering           
Fritz Brack   1937  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Fritz Brack   1937  Isenkræmmerforretningen Brack & Sønner i Bredgade           
Den gamle sang   28/08-1937  Trykt på Roskilde Dagblads Trykkeri til 150 års jubilæet           
Sange under jubilæumsmiddagen   28/08-1937  De traditionelle "For Skytterne" og " For Kvinden".           
Hotelejer Petersen   1939  Jernbanehotellet, der også for fugleskydningsselskabet har historiske minder           
Johannes Christian Pedersen   1939  Fuglekongens fødselsregistrering           
Johannes Christian Pedersen   1939  Folketælling for fuglekongen           
Svend Lippert   1941  Svend Lipperts 50 års emblem er håndlavet af af guldsmed Knud Dines Hansen i 1982           
Svend Lippert   1941  Formandsskive fra Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab af 1859           
Resterne af Boserup Pavillonen   1941  I 2016 var der stadig synlige spor af den gamle pavillon i skoven           
Valdemar Jørgensen   1942  Postkort fra Roskilde Marineforenings Kahyt i Central-Caféen           
Valdemar Jørgensen   1942  Fuglekongens fødselsregistrering           
Valdemar Jørgensen   1942  Fuglekongens dødsregistrering           
Valdemar Jørgensens   1942  Fuglekongens boligregistrering           
Valdemar Jørgensen   1942  Fuglekongens ejendom           
Anders Peter Nielsen   1943  Billeder fra Charlottegaarden           
Anders Peter Nielsen   1943  Postkort fra Charlottegården           
Anders Peter Nielsen   1943  Fuglekongens bil           
Anders Peter Nielsen   1943  Fuglekongen i kongens klæder           
Anders Peter Nielsen    1943  Fuglekongen og fru Olga Kathrine           
Hans Peter Hansen Glem   1944  Stenhuggeriet blev i 1903 indrettet ved Roskilde Mejeri           
Hans Peter Hansen Glem   1944  Annonce for Glems stenhuggeri           
Hans Peter Hansen Glem   1944  Fuglekongens og sønnens borgerbreve           
Hans Peter Hansen Glem   1944  Fuglekongen og frue           
Hans Peter Hansen Glem   1944  Billeder fra fuglekongens stenhuggervirksomhed           
Christen Christensen   1945  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Christen Christensen   1945  Fuglekongens forretningslokaler fotograferet i 2016           
Christen Christensen   1945  Fuglekongens forretningsejendom. Algade 38           
Christen Christensen   1945  Fuglekongens ejendom skimtes i horisonten på højre hånd           
Christen Christensen   1945  Fuglekongens ejendom Algade 38 i 1910, før hans ejerskab           
Christen Christensen   1945  Et ur produceret af fuglekongen           
Oluf Olsen   1946  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Aksel Peter Andersen    1947  Billeder fra Østergaard, taget i 2010           
Aksel Peter Andersen   1947  Fuglekongens ejendom, Østergaard 1966           
Jens Einar Mouritsen   1948  Fuglekongens bolig i Veddelev på kort og matrikel           
Jens Einar Mouritsen   1948  Fuglekongen med fru Anny ved en festlig lejlighed           
Chr. Hansen    1949  Dagbladets redaktør Kristian Jespersen, der nægtede at påtage sig fuglekongetitlen i 1949.           
C.C. Hansen   1950  Hersegade 15           
C.C. Hansen   1950  Fuglekongens klemmefabrik på RIngstedvej           
Carl Christian Hansen   1950  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
C.C. Hansen   1950  Luftfoto over fuglekongens klemmefabrik           
Esben Johannsen   1951  Et billede af fuglekongen på sine lidt ældre dage           
Esben Johannsen   10/07-1951  Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1952           
Carl Frederik Pheiffer Hacke   1952  Carl Hacke underviste i en årække ved Roskilde Tekniske Skole           
Carl Frederik Pfeiffer Hacke   1952  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Hans Peder Pedersen   1953  Annonce for fuglekongens virksomhed           
Hans Peder Pedersen   08/07-1953  Napirklubbens bil           
Hans Martin Møller   1954  Fuglekongens hustru           
Hans Martin Møller   1954  Fuglekongen i 20-års alderen           
Hans Martin Møller   1954  Faderens trikotagehandel           
Hans Martin Møller   1954  Til skydning           
De gamle protokoller skænket til museet   11/03-1954  Protokoller fra 1790 til 1883 overdraget til Roskilde og Omegns Museum           
Love for Roskilde og Omegns Fugleskydnings-Selskab   30/03-1954  Lovene som de blev vedtaget på årets generalforsamling           
Viggo Arnold Andersen   1955  Bevillingsansøgninger til at drive Tølløse Hotel           
Viggo Arnold Andersen   1955  Tølløse Hotel, som fuglekongen drev fra 1954 til 1962           
Sangbøger   31/03-1955  I 1954 afleverede selskabet seks sangbøger til Roskilde og Omegns Museum           
Depositumbevis for seks sangbøger   31/03-1955  Deponeret i Roskilde og Omegns Museum           
Carl Ejvind Hartvig Johansen   1956  Fuglekongens forretning           
Sang med noder   1956  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Pigerne fra Småland"           
Carl Ejvind Hartvig Johansen   1956  Til byfest i Roskilde i 1958 med temaet "Med høj hat og kyse”           
Carl Ejvind Hartvig Johansen   1956  C.E. Johansen i uniform           
Carl E. Johansen   10/07-1956  Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1957           
Axel Stougaard-Pedersen   1957  Fuglekongens ejendom fotograferet i 2010           
H.C. Andersen   1958  I 1921 købte H.C. Andersen, Ringstedgade 12, naboejendommene Ringstedgade 14 og 16           
H.C. Andersen   1958  Annonce for Dansk Assurance           
Sang med noder   1959  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Jeg har en ven - en rigtig sejler"           
Cai Christensen   1959  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Cai Christensen   1959  Fuglekongens gravsten           
Otto Johansen   1960  Diverse billeder fra Otto Johansens liv           
Otto Johansen   1960  Den genfundne skive efter mere end 30 års bortkomst           
Hans Chr. Jacobsen   1961  En "ekstra" skive, malet i 1980           
Hans Christian Jacobsen   1961  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Bestyrelsen   1962  Selskabets bestyrelse i 175 års jubilæumsåret 1962           
Sang med noder   26/06-1962  Lejlighedssang skrevet til fugleskydningen på melodien "Mandalay"           
Fugleskydningsmarch   26/06-1962  Den nye fane tages i brug for første gang           
Lars Johannes Berthelsen   26/06-1962  Fuglekongen udnævnes           
Lars Johannes Berthelsen   26/06-1962  Fuglekongen bliver kongeskytte           
Fanen   28/08-1962  Selskabet fane blev indviet i forbindelse med 175 års jubilæet.           
Hans Majestæt Kong Frederik IX´s takketelegram   28/08-1962  Modtaget i anledning af selskabets 175 års jubilæum           
175 års jubilæum   28/08-1962  Menu til selskabets 175 års jublilæumsfest           
Sang med noder   28/08-1962  Lejlighedssang skrevet til 175 års jubilæumsfestern på melodien "Der gror blomster i klostrets have" kendt som "Hør klokkerne ringe til ave"           
Fuglekongens annonce og telefonbogsoptagelse   1963  Roskilde vejviser 1965-1966           
Hans Christian Nielsen   1963  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Hans Christian Nielsen   1963  Annonce fra Skofabrikken Fjord           
Arnold Hvalø Hansen    1964  Folketælling registrering           
Arnold Hvalø Hansen   30/07-1964  Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1965           
Alfred Pedersen   1965  Fuglekongen og selskabet på fugleskydningsdagen 1966           
Sang og noder   1965  Lejlighedssang skrevet til en fugleskydning i 1960´erne på melodien "Du skjønne fortryllende Kjesten"           
Carl Rasmussen   1966  "Plovmanden" - pengesedlen der har inspireret til fuglekongens skive           
Carl Rasmussen   1966  Selskabets gave til fuglekongen           
Carl Rasmussen   1966  Billeder fra fuglekongens hjem           
Overenskomst   17/02-1966  Selskabets benyttelse af Håndværkerens have           
Carl Rasmussen   28/06-1966  Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1967           
Overenskomst   17/12-1966  Mellem med Roskilde Borger- Håndværker, og Industriforening           
Gert Winther-Jensen   1967  Billeder fra Broksø Gods, hvor Gert Winther-Jensen boede det sidste år i sit liv. Fuglekongens bolig er dog ikke afbilledet.           
Gert Winther-Jensen   1967  I muntre stunder           
Gert Winther-Jensen   1967  Fuglekongen på arbejde           
Gert Winther-Jensen   1967  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Svend Reinhardt Pagh   1968  Fjordvilla, et af de steder fuglekongen drev restaurant           
Musik til fest på hotel Prindsen   1969  Orkestreret Max Mich´s bekræftelse af deres engagement           
Knud C. Printzlau   1969  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Kaj Cederstrøm Larsen   1970  Kaj Larsen krones og den abdicerende konge Knud Printzlau gratulerer           
Skiver ophængt på hotel Prindsen i 1970´erne   1970  Trappeopgangen           
Skiver ophængt på hotel Prindsen i 1970´erne   1970  Entré-salonen           
Kaj Cederstrøm Larsen   1970  Restaurant Promenaden, et af de steder fuglekongen drev restaurant.           
Kaj Cederstrøm Larsen   1970  Hotel Frederikstad - den tidligste forgænger til Promenaden           
Kaj Cederstrøm Larsen   1970  Fuglekongen med frue og venner           
Gerhard Iversen   1971  Kaj Larsen overdrager kongeværdigheden til Gerhard Iversen           
Gerhard Iversen   1971  Glimt fra året fugleskydningsoptog           
Fuglekongen i gyngen   1971  Gerhard Iversen som 96-årig på legepladsen           
Gerhard Iversen 97 år   1971  Gerhard Iversen overværer fugleskydningsmarchen den 7. juli 2015           
Gerhard Iversen   1971  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Christian Petersen   1972  Fuglekongen og bestyrelsen ved fugleskydningsdagen 1973           
Christian Petersen   1972  Fuglekongens bolig, smedjen i Svogerslev           
Knud Hjorth   1973  Kontorlandskab fra Landmandsbanken           
Knud Hjorth   03/07-1973  Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1974           
Skiver ophængt i Guldaldersalen   1974  Tæppeudstilling på Hotel Prindsen           
Love for selskabet   1974              
Polititilladelse til fugleskydning   11/06-1974  Godkendelse til afholdelse af fugleskydning           
Hans Tranekjær Larsen   1975  Fuglekongen i arbejde           
Hans Tranekjær Larsen   1975  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Hans Tranekjær Larsen   1975  Fuglekongen og hans tømrervirksmhed           
Hans Tranekjær Larsen   1975  Byggetilladelse til omforandring           
Henning Larsen   1976  Fuglekongen og bestyrelsen ved fugleskydningsdagen 1977           
Ølkrus   1976  Præmie for deltagelse i skiveskydning           
Svend Vestergaard Nielsen   1977  To fuglekonger og en dronning. Svend V. Nielsen ser til mens hans fru Conny giver en kammeratlig krammer til Gert Winther-Jensen.           
Svend Vestergaard Nielsen   1977  Fuglekongen som bokser           
Svend Vestergaard Nielsen   1977  Fuglekongeoverdragelse af isoleringsvirksomhed           
Svend Vestergaard Nielsen   1977  Ny chef hos Roskilde Isoleringscenter A/S           
Svend Vestergaard Nielsen   1977  To fuglekonger på Roskilde Isoleringscenter A/S           
Villy Magnus Pedersen    1978  Fuglekongens butik           
Villy Magnus Pedersen   04/07-1978  En majestæt kåres           
Peter Martin Petersen   1979  Selskabet i march           
Johannes Dahl   1980  Fuglekongens ejendom, Sankt Mortens Vej 14           
Fra fugleskydningen   1980  Formanden Knud Jørgen Hansen tager sigte, fuglekongen P.M. Petersen er klar og Poul Hald har det store overblik           
Johannes Dahl   1980  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Bennie Hansens optagelse i selskabet   30/06-1980  Skydeudvalgsformanden gennem mange år           
Indbydelse til fugleskydning   06-1981  Skydebrødrenes indbydelse til indballotering og fugleskydning           
Søren Smidt    07/07-1981  Billeder fra fugleskydningsdagen 1982           
Søren Smidt   07/07-1981  Indbydelse til årets fugleskydning           
Fugleskydningsdagens morgen   07/07-1981  Fuglekongen og bestyrelsen med den nye skive           
Svend Aage Jørgensen   1982  Svend Aage Jørgensens fuglekongeemblem           
Svend Aage Jørgensen   1982  Fuglekongepræmien fra selskabet           
Svend Aage Jørgensen   1982  Præmie erhvervet ved en fugleskydningsdag           
Svend Aage Jørgensen   1982  Billeder fra fugleskydningen 1983 og fuglekongens virksomhed           
Verner Wedel   1983  Selskabets gave til fuglekongen           
Verner Wedel   1983  Fuglekonge og bestyrelse på havnen ved fugleskydningsdagen I 1984           
Vandrepokalen   1983  Skænket af guldsmed Knud Dines Hansen           
Verner Wedel   1983  Annonce i Roskilde Vejviser 1964-65           
Helge Banghøj Andersen   1984  Billeder fra fugleskydningen 1985           
Verner Wedel   03/07-1984  Fuglekongen afhentes ved hjemmet på havnen           
Fuglekongens skive hænges op   03/07-1984  Verner Wedel overværer ophængningen af sin skive           
Helge Banghøj Andersen    03/07-1984  Fugleskydningsdagen           
Preben Nielsen   1985  Fuglekongen og hans skraldevogn           
Sangen "For kvinden" med noder   1985  Afsunget i en årrække ved fugleskydningsfrokosten           
Skydebrødre på torvet   1985  Billedet er ikke nøjagtigt tidsangivet           
Preben Nielsen   1985  Fuglekongen på arbejde           
Fugleskydningsfrokost   1985  Hotel Prindsen i 1980´erne           
Preben Højme Synnestved Nielsen   1985  Fuglekongeskive udlånt til særudstilling           
Dannebrog hejses på fugleskydningsdagen   02/07-1985  Et højtideligt øjeblik i Håndværkerens have           
Preben Nielsen   02/07-1985  Fugleskydningsdagen           
13 fuglekonger samlet   1986  Kongemøde ved årets torskegilde           
Jørgen Brendekilde maler   1986  Kongeskiven under udarbejdelse           
Knud Jørgen Hansen og Bennie Hansen   1986  Formanden og skydeudvalgsformanden på vandtur           
Fugleskydningsmarchen   08/07-1986  Skydebrødrene er nået til rådhuset på Stændertorvet           
Ole Christer Jørgensen   08/07-1986  Fugleskydningsdagen           
Brev til hendes majestæt Dronningen   1987  Fremsendelse af bogen "Skydebrødrene gennem 200 år" og dronningens takkeskrivelse           
Jens Frederik Hansen   1987  Billeder fra årets fugleskydning           
Bestyrelsen   1987  Selskabets bestyrelse i 200 års jubilæumsåret           
200 års jubilæumsbogen   1987  Bogen færdiggøres           
Jubilæumsudstilling i Andelsbanken   1987  Selskabets effekter til skue for byens borgere           
200 års jubilæumsreception   1987  Selskabets indbydelse til skydebrødre og andre           
Klar til frokost   07/07-1987  Skydebrødrene i Guldaldersalen på hotel Prindsen           
Fugleskydningsmarch i jubilæumsåret   07/07-1987  Skydebrødrene på vej over Stændertorvet           
Jens Frederik Hansen   07/07-1987  Afgående og ny fuglekonge skåler i sølvbægrene           
Svend Aage Hansen modtager 25 års jubilæumsemblem   07/07-1987  Formand Knud Jørgen Hansen dekorere den senere fuglekonge i 2005           
Kongeskytten modtager sit emblem   07/07-1987  Allan Ohms har skudt fuglen ned           
Dannebro går til tops   07/07-1987  Fugleskydningsdagen på Håndværkeren           
200 års jubilæumsfest på Osted Kro   28/08-1987  Deltagernes underskrift           
Bordflag   28/08-1987  Gave fra selskabets æresmedlemmer           
Indbydelse til 200 års jubilæumsfest   28/08-1987  Indbydelse til Hotel Prindsen med senere ændring til Osted Kro           
Jubilæumsgratulationer og takkebrev   28/08-1987  Kort og gaver i anledning af 200 års jubilæet           
Erik Wibholm   05/07-1988  Fuglekongen, formanden Knud J. Hansen og kongeskytten Arne Sloth           
Erik Wibholm   05/07-1988  Skydebrødre på Stændertorvet ved fugleskydningsdagen.           
Erik Wibholm   05/07-1988  Fugleskydningsdagen           
Vagtskifte på formandsposten   1989  Knud J. Hansen overdrager formandsposten til Poul Bunk-Jensen           
Niels Jørgen Hansen   1989  Fuglekongen og formanden i munteret lag           
Niels Jørgen Hansen   1989  Billeder fra fuglekongens jagtliv           
Niels Jørgen Hansen   04/04-1989  Fugleskydningsdagen           
Niels Jørgen Hansen   04/07-1989  Kongebåndet overdrages fra Erik Wibholm til Niels Jørgen Hansen. Formanden Poul Bunk-Jensen ses til højre for de to majestæter           
Fugleskydningen starter   04/07-1989  Den regerende fuglekonge afgiver det første skud           
Fugleskydning   04/07-1989  Glade skydebrødre           
John Henry Larsen   1990  Fuglekongen får overrakt kongebåndet           
John Henry Larsen    1990  Autobørsen - fuglekongens forretning           
John Henry Larsen   1990  Billeder fra fugleskydningsdagen 1991           
Fuglekongens forretning på Ringstedgade   1990  En Fin Citroën på det der engang hed Bønnelyckes Plads            
John Henry Larsen   03/07-1990  Fungerende borgmester Anna Skov Hansen tager imod selskabet ved rådhuset           
John Henry Larsen   03/07-1990  Kongebåndet overdrages til kongeskytten i kongens fravær           
Fugleskydningsoptog   03/07-1990  Med hjemmeværnsorkesteret ved rådhuset           
John Henry Larsen   03/07-1990  Fugleskydningsdagen           
Carl-Christian Enig   1991  Carl-Christian Enigs skive var oprindeligt fejldateret           
Carl-Christian Enig   1991  Annoncer fra guldsmed Andersen & Enig           
Carl-Christian Enig   1991  Guldsmeden ved arbejdsbænken           
Pokaloverrækkelse   1991  Jørgen Borup modtager vandrepokalen af Bennie Hansen           
Carl-Christian Enig    1991  Flise nedlagt i gågaden i september 2009           
Andersen & Enigs 125 års jubilæum   1991  Vingave med fuglekonges skive som etiket           
Carl-Christian Enig   1991  Forretningen Andersen & Enigs start           
Carl-Christian Enig   1991  Faderens ombygning af forretningen i 1938           
Carl-Christian Enig   1991  Roskilde juleske           
Carl-Christian Enig   1991  Fuglekongen i forretningen           
Skydning ved Boserup Skov   13/06-1991  En hyggelig dag for skydebrødre med familie           
Skydning ved Parcelgaarden   13/06-1991  En dag med familien i det grønne           
Carl-Christian Enig   02/07-1991  Den nye fuglekonge får overrakt sit kongebånd           
Bennie "Birdland" "Billedbutik" Hansen   02/07-1991  Skydeudvalgsformanden modtager en præmie fra formand Poul Bunk-Jensen           
Carl-Christian Enig   02/07-1991  Afgående og tiltrædende fuglekonge samt kongeskytten           
John Henry Larsen    02/07-1991  Fugleskydningsmorgenen           
Per Lindgård   1992  Kongepokalen fra 1992 der blev skænket til selskabet af Per Lindgård           
Bestyrelsesmøde   1992  Billeder fra et bestyrelsesmøde           
Per Lindgård   1992  Billeder fra fugleskydningsdagen 1993           
Skydning ved Ryegaard Gods   1992  Skydning i det grønne med famlie og skydebrødre           
Per Lindgård   07/07-1992  Fuglekongen kåres           
Per Lindgård   07/07-1992  Fugleskydningsdagen           
Jacob Borchs skiver   1993  Gamle fuglekongeskiver er købt hjem fra Stockholm           
Unidanmark-fonden   29/01-1993  Ansøgning om fondsmidler           
Unidanmark-fonden   25/02-1993  Bevilling af fondsmidler           
Indleveret effekter til museet   29/06-1993  Brev fra Lotte Fang           
Viggo Kanding   06/07-1993  Hov, hvor er den ny fuglekonge           
Viggo Kanding   06/07-1993  Billeder af fuglekongen           
Præmieuddeling   06/07-1993  Formand Poul Bunk-Jensen og guldsmed Carl-Christian Enig leder slagets gang           
Viggo Kanding   06/07-1993  Fugleskydningsdagen           
Jørgen Ypkendanz   1994  Fuglekongens brevkort med hans skive og andre historiske skiver           
Jørgen Ypkendanz   1994  Nytårskort fra fuglekongen           
Jørgen Ypkendanz   05/07-1994  Billeder fra fugleskydningsdagen           
Jørgen Ypkendanz   05/07-1994  Fugleskydningsdagen           
Årets skydning ved Ryegaard Gods   21/08-1994  En hyggelig dag med skydebrødre og familie           
Kurt Buchtrup   1995  Menukort fra fuglekongens middag for bestyrelsen i 1996           
Torskegilde   1995  Jørgen Borup, Ib Meinert og Helge Banghøj Andersen           
Kurt Buchtrup   1995  Udsigtens fra fuglekongens kontor           
Til salg skilt   1995  Overskuddet går til restaurering af de gamle skiver           
Kurt Buchtrup   1995  Billeder fra fuglekongens arbejdsliv           
Kurt Buchtrup   1995  Indlæg om fugleskydningsselskabet           
Love for selskabet    1995  Vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts           
Fuglekongens frokost for bestyrelsen   29/05-1995  Formand Poul-Bunk Jensen og sekretær Gunnar Løgstup Poulsen           
Indbydelse til fugleskydning   15/06-1995  Udsendt til skydebrødrene           
Kurt Buchtrup   04/07-1995  Billeder fra årets fugleskydning           
Kurt Buchtrup   04/07-1995  Fugleskydningsdagen           
Den nye mulktbøsse   1996  Den nye mulktbøsse lavet Peter Green hos blikkenslagermester Erik Hansen. Bødekasse for manglende emblem.           
Martin Bank   1996  Hotel Prindsen efter at Martin Bank havde foretaget en større renovering           
Martin Bank   1996  Billeder med fuglekongen           
Mulktbøssen fremstilles   1996  Mulktbøssen kopieres efter den første af slagsen           
Vejledning for fuglekonger   04-1996  Bestyrelsens opdaterede vejledning           
Bestyrelsesmøde   21/04-1996  Gunnar Løgstrup Poulsen, Poul Bunk-Jensen og Per Handberg.           
Kurt Buchtrup   02/07-1996  Fuglekongens beskrivelse af sin skive til bestyrelsen           
Martin Bank   02/07-1996  Fugleskydningsdagen           
Kurt Hansen   1997  Skiven præsenteres for bestyrelsen i forsommeren 1998           
Kurt Hansen   1997  Billeder fra fugleskydningen den 7. juli 1998           
Skydning ved Ryegaard Gods   1997  En hyggelig dag i det grønne med skydebrødre og familie           
Fugleskydning   1997  Bestyrelsens indbydelse til skydebrødrene           
Torskegilde   1997  Bestyrelsens indbydelse til skydebrødrene           
Kurt Vagner Hansen   01/07-1997  Fugleskydningsdagen           
Jakob Thielsen   1998  Fuglekongen får overdraget kongebåndet og pokalen           
Jakob Thielsen   1998  Minibyen som fuglekongen var med til at etablere           
Årets skydning ved Ryegaard Gods   1998  Det først år med regnvejr, hvorfor pavillon blev indført           
Jakob Thielsen   07-1998  Overdragelse af fuglekongebåndet           
Jakob Thielsen   07/07-1998  Fuglekongens personlige keramikskive           
Jakob Thielsen   07/07-1998  Fugleskydningsdagen           
Sven Remmer Langberg   1999  Fuglekongens gravsten           
Love for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab   15/03-1999  Opdateret vedtægter           
Optakt til årets fugleskydning   06-1999  Brev til borgmesteren og potititilladelse           
Sven Remmer Langberg   06/07-1999  Billeder fra fugleskydningsdagen           
Sven Remmer Langberg    06/07-1999  12 kroner for en fuglekonge - billigt           
Sven Remmer Langberg   06/07-1999  Billeder fra skydningen i Håndværkerens have           
Emblemovedragelse   06/07-1999  En rigtig og to forkerte           
Knud Jørgen Hansen   2000  Kørelæreren på arbejde           
Knud Jørgen   2000  Portrætter af fuglekongen           
Knud Jørgen Hansen   04/07-2000  Fugleskydningsdagen           
Gunnar Løgstrup Poulsen   2001  Billeder fra fugleskydningsdagen 2002           
Gunnar Løgstrup Poulsen   2001  Fuglekongen og personale i Rutebilkiosken           
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001  Fugleskydningsoptoget           
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001  Billeder fra Rutebilkiosken, før og efter ombygningen           
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001  Fugleskydningsdagen           
Gunnar Løgstrup Poulsen   03/07-2001  Skitsen til fuglekongens skive           
Den nye mulktbøsse   2002  Den nye mulktbøsse lavet af blikkenslagermester Erik Hansen. Bødekasse for manglende emblem.           
Gunnar Løgstrup Poulsen   28/05-2002  Indbydelse til fuglekongens middag for bestyrelsen           
Skydepræmie   02/07-2002  Præmie til skytten for nedskydning af kronen           
Erik Gunner Hansen   02/07-2002  Fugleskydningsdagen           
Frans Goldbach    2003  En juleannonce fra malermesteren           
Deltagelse i fugleskydning hos Helsingør kongelig privilegerede Skydeselskab   28/08-2004  Formand Jørgen Ypkendanz og skydeudvalgsformand Bennie Hansen på udebane           
Svend Aage Hansen   2005  Fuglekongen på talerstolen           
Skydepræmie   05/07-2005  Præmie til skytten for nedskydning af venstre klo           
Årets fugleskydningsoptog   05/07-2005  Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis           
Svend Aage Hansen   06/07-2005  Årets fugleskydningsdag           
Svend Aage Hansen   09/11-2005  Torskegilde på Håndværkeren           
Preben Rasmussen   2007  Fuglekonge - også i RBHI i 2010           
Noget nyt skulle afprøves   2007  Brystlommeemblem og slips           
Preben Rasmussen   2007  Farvehuset før ombygningen           
Preben Rasmussen   2007  Fuglekongen som kaptajn i Borgervæbningen           
Fuglekongens frokost   2007  Bestyrelsen præsenteres for den malede skive           
Preben Rasmussen   2007  Fuglekongen som farvehandlerelev           
Preben Rasmussen   2007  Fuglekongen på arbejde           
Årets fugleskydningsoptog   03/07-2007  Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis           
Fugleskydningsmarch   03/07-2007  Fuglekongens private billeder           
Jørgen Herholdt   2008  Fuglekongen med Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje           
Jørgen Herholdts 70 års fødselsdag   2008  Gave fra Henrik Brandt           
Jørgen Herholdt   01/07-2008  Billeder fra årets fugleskydning 2008           
Årets fugleskydningsoptog   01/07-2008  Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis           
Torskegilde   05/11-2008  Endnu en sæson er slut           
Otto Johansen   05/12-2008  Den genfundne skive efter mere end 30 års bortkomst           
Skiveskydning   15/01-2009  Billeder fra årets første skiveskydning på Østervangsskolen           
Henrik Brandt   23/02-2009  En fødselsdagsskive           
Generalforsamling   09/03-2009  Billeder fra generalforsamlingen på Restaurant Håndværkeren           
Indbydelse til reception på museet   21/04-2009  Den nye deponeringsaftale markeres           
Reception på Roskilde Museum   05/05-2009  Efter en ny deponeringsaftale er skiverne flyttet fra Palæet til Sukkerhuset           
Venstre klo og skyttens gevinst   07/07-2009  Kun tre skud skulle der til.           
Frank Binderup   07/07-2009  Billeder fra årets fugleskydning 2009           
Skydepræmie   07/07-2009  Præmie til vinderen af højre vinge           
Skiveskydning   17/09-2009  Historiens første skiveskydning på Tjørnegårdsskolen           
Torskegilde   04/11-2009  Jørgen Ypkendanz pokalvinder           
Ordensbåndet   04/11-2009  Til de ordentlige skytter.           
Tom Hjort Andersen   17/11-2009  Et medlems valgkamp for skydebrødrene           
Indskydning og ballotion   05/07-2010  Foreberedelser til årets store dag.           
Poul Breusch Larsen   06/07-2010  Billeder fra fugleskydningen 2010           
Skydenummer   06/07-2010  Årets nye tiltag ved fugleskydningen           
Årets fugleskydningsoptog   06/07-2010  Billeder venligt stillet til rådighed af Erling J. Pedersen, Roskilde Avis           
Poul Breusch Larsen   06/07-2010  Fuglekongens oldefar           
Skydning ved Ryegaard Gods   08/08-2010  Billeder fra en regnfuld dag i det grønne           
Ryegaard Gods   08/08-2010  Samlet resultat af årets skydning           
Skiveskydning på Tjørnegårdskolen   16/09-2010  De nye hæve/sænkeborde bliver indviet           
Torskegildet på Håndværkeren   03/11-2010  Aftenen hvor vandrepokalen holdt op med at vandre           
Præmieglas   03/11-2010  De sidste glas blev vundet i 2010 og uddelt ved torskegildet           
Vandrepokalen   03/11-2010  Skænket af guldsmed Henrik Enig           
Julehilsen fra Roskilde Garden   01/12-2010  En tak for året der gik           
Æresmedlem Holger Olsens 95 års fødselsdag   05/12-2010  Herrefrokost i "3-Kanten" i Dommervænget           
Brystlommeemblem   17/12-2010  Bestyrelsens nye tiltag i 2010. Sælges til medlemmer for 150 kr.           
Selskabets segl   2011  Op til selskabets 225 års jubilæum lavede guldsmed Henrik Enig i 2011 et segl til brug for indbydelserne til jubilæumsfesten           
Ove Henning Christensen   2011  Takkebrev fra prominente personer           
Reversnålen   2011  Emblem til pokalvinderen           
Otto Johansens skive genindviet   2011  Fuglekongens datter med skiven           
Ove Henning Christensen   2011  Kronen på værket           
Ove Henning Christensen   2011  Skitsen til fuglekongens skive           
Generalforsamling   07/03-2011  Billeder fra årets generalforsamling           
Kampagnetrøje   28/04-2011  "Vores Kunst" på havnepladsen i Roskilde           
Indskydning og ballotion   04/07-2011  Dagen før dagen           
Fugleskydning   05/07-2011  100 skydebrødre på en dejlig sommerdag           
Bestyrelsen   05/07-2011  Billedet er taget ved fuglekongens morgenbord på fugleskydningsdagen           
Ove Henning Christensen   05/07-2011  Bagsiden af fuglekongens skive           
Skydning ved Ryegaard Gods   07/08-2011  Billeder fra en fornøjelig dag           
Årets torskegilde   02/11-2011  Den nye vandrepokal og reversnålen uddeles           
Julehilsen fra Roskilde Garden   01/12-2011  En tak for året der gik           
Tipskuponen 2011   27/12-2011  Lodtrækning foretages blandt årets dygtigste tippere           
16 fuglekonger til TV optagelse   02/02-2012  Kanal Roskildes udsendelser i anledning af selskabets 225 års jubilæum           
Restaurering af de malede skiver   27/04-2012  De fire første skiver færdige fra Maleri-konserveringsværkstedet, Jægerspris           
Indbydelse til 225 års jubilæumsfest   21/05-2012  Skydebrødrede med fruer modtager festudvalgets indbydelse til Comwell Hotel           
Optagelser til Kanal Roskilde   13/06-2012  Erik Wibholm og Frans Goldbach           
TV optagelse hos Kanal Roskilde   14/06-2012  John Henry Larsen fortæller om sin skive           
Fanefod skænket af Tuborgfondet   26/06-2012  Gave i anledning af selskabets 225 års jubilæum           
Indskydning og ballotering   02/07-2012  Ni skydebrødre optages           
Årets fugleskydning   03/07-2012  Jubilæumsårets fugleskydning           
Kongeskytte gevinst   03/07-2012  Årets kongeskytte mod et stort krus i gevinst           
Billeder lagt på Roskilde Avis hjemmeside   03/07-2012  Fugleskydningsdagen fotograferet af Erling Pedersen           
De nye sølvbægere   03/07-2012  Skænket af lokalhistoriekeren Lotte Fang           
Skydning ved Ryegaard Gods   12/08-2012  En dejlig sensommerdag i smukt vejr           
TV optagelser på Kanal Roskilde   16/08-2012  Preben Nielsen og Ove Christensen           
Jubilæumsudstilling på Lokalhistorisk Arkiv   21/08-2012  Klargøring af udstilling i anledning af selskabets 225 års jubilæum           
TV optagleser på Roskilde Museum   22/08-2012  Kanal Roskilde markerer selskabets 225 års jubilæum           
Reception på Lokalhistorisk Arkiv   25/08-2012  Udstilling på Roskilde Bibliotek i anledning af selskabets 225 års jubilæum           
Jubilæumsgave   28/08-2012  De gamle platter fortæller           
Mulepose   28/08-2012  Lavet til selskabets 225 års jubilæum. Emballage til mappen "De gamle platter fortæller"           
225 års jubilæumsdagen   28/08-2012  Reception i Roskilde Museums gård           
Gæstebog   28/08-2012  Jubilæumsgave fra Hakon Meinertz           
Jubilæumsdag   28/08-2012  Roskilde Kommunes gave i anledning af 225 års jubilæet           
225 års jubilæum   28/08-2012  Hilsen til og fra Dronning Margrethe II i anledning af jubilæet           
CD med fotos fra 225 års jubilæumsfesten   28/08-2012  En erindringsgave fra selskabet           
225 års jubilæumsfest   01/09-2012  Sange afsunget under festen           
225 års jubilæumsfest   01/09-2012  Menukort           
225 års jubilæumsfest   01/09-2012  En festlig aften på Hotel Comwell i Himmelev           
Reversnål for vandrepokalen 1983-2010   28/11-2012  Henrik Enigs nål skænket til Bennie Hansen           
Sæsonafslutning   28/11-2012  Jubilæumsårets torskegilde           
Per Heine Christensen   28/11-2012  Pokalvinderen modtager reversnålen           
Julehilsen fra borgmesteren   01/12-2012  Joy Mogensens tak for jubilæumsårets begivenheder           
Julehilsen fra Roskilde Garden   01/12-2012  En tak for året der gik           
Donation fra Spar Nord Bank   18/12-2012  25.000 kr. til konservering af selskabets skiver           
Carsten Helge Nielsen   2013  Skitsen til fuglekongens skive ophængt i eget hjem           
Transportkasse til salutkanonen   21/02-2013  Skænket af skydebror, tømrer- og snedkermester Leif Nielsen           
Generalforsamling   18/03-2013  En formand går af og et æresmedlem vælges           
Reversnål og slipsekæde   26/05-2013  Salgsobjekter til skydebrødre           
Fuglekongen og hof   02/07-2013  Afterparty på Mulle & Rudi           
Årets fugleskydning   02/07-2013  Morgenkaffe hos fuglekongen og dagens øvrige forløb           
Takkekort fra Eva Tønnesen   19/09-2013  I anledning af afskedsgave til lederen af Lokalhistorisk Arkiv           
Årets torskegilde   06/11-2013  Præmieuddeling til skytter           
Æresmedlem Holger Olsens 98 års fødselsdag   07/12-2013  Festivitas i "3-Kanten" i Dommervænget           
Fem skivers konservering tilendebragt   17/12-2013  Maleri-Konserveringsværkstedets færdiggørelse af et projekt           
Knud Jørgen Vest   2014  Fuglekongeskive udlånt til særudstilling           
Generalforsamling 2014   10/03-2014  42 skydebrødre samlet på Håndværkeren           
Indbydelse til sponsorer og donatorer   12/04-2014  Besøg på Roskilde Museum           
Mindegudstjeneste af Roskildes faldne fra Slaget ved Dybbøl   13/04-2014  Byens tre faldne soltater bliver mindet efter 150 år           
Arrangement på Roskilde Museum   25/04-2014  Selskabets sponsorer og donatorer til fremvisning af skiverne           
Fugleskyding 2014   01/07-2014  Billeder fra dagens begivenheder           
Frivillig Fredag   26/09-2014  Roskilde Kommunes årsfest           
Torskegilde   05/11-2014  Billeder fra årsafslutningen på restaurant Håndværkeren           
Holger Olsens 99 års fødselsdag   06/12-2014  Festlighed på Håndværkeren           
Pauli Hansen   2015  Fuglekongen på arbejde           
Pauli Hansen   2015  Fuglekongens opgaver           
Pauli Hansen   2015  Ombygning af fuglekongens ejendom Københavnsvej 18 i 1990-91           
Pauli Hansen   2015  En festlig fuglekonge           
Pauli Hansen   2015  Fuglekongens certifikater           
Skivers placering på Rådhuset   30/01-2015  Skitse til ophængning på Rådhuset på Rådhusbuen           
Generalforsamling   09/03-2015  En god aften på Håndværkeren           
Frank Holmstrups besøg på Maleri-Konserveringsværkstedet   17/04-2015  Sponsorering af fem skiver           
Ophængning af skiver på rådhuset   23/04-2015  Den første dag i projektet           
Ophængning af skiver på rådhuset   24/04-2015  Den anden dag i projektet           
Ophængning af skiver på rådhuset   25/04-2015  Den tredje dag i projektet           
Ophængning af skiver på rådhuset   28/04-2015  Den fjerde dag i projektet            
Museumsbesøg af Peter Müller   12/05-2015  Hvad 50.000 kroner er blevet brugt til           
Reception på rådhuset   29/05-2015  Præsentation af de ophængte skiver           
Knud Jørgen Vest   31/05-2015  Fuglekongens middag for bestyrelsen           
Knud Jørgen Vest   31/05-2015  Fuglekongens erindringsgave som 25 år i bestyrelsen for Kopenhagen Fur            
Knud Jørgen Vest   31/05-2015  Fuglekongen byder velkommen i sit hjem for bestyrelsen           
Knud Jørgen Vest   31/05-2015  Fuglekongen præsenterer sin skive for bestyrelsen           
Certifikater   01/06-2015  Sponsor- og donationscertifikater til bidragsydere for skivernes konservering           
Skiver til konservering   25/06-2015  Fire skiver indleveret til Maleri-Konserveringsværkstedet           
Indskydning og indballotering   06/07-2015  Dagen før dagen.           
Årets fugleskydning 2015   07/07-2015  Billeder fra årets fugleskydning           
Bennie Hansens emblem   07/07-2015  25 år som formand for skydeudvalget           
Dagens fuglekonge skyder   07/07-2015  Pauli Hansen uvidende om kåringen senere på dagen           
Genopsætning af skiver   01/09-2015  Fire skiver færdigkonserveret           
Efterårets første skiveskydning   17/09-2015  Nogle hyggelige timer i Tjørnegårdskolens skydekælder           
Frivillig fredag   25/09-2015  Festlig aften i Roskilde Kongrescenter           
Gave til Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening   26/10-2015  I anledning af foreningens 175 års jubilæum           
Roskilde Borger- Håndværker og Industriforenings 175 år jubilæum   26/10-2015  Repræsentanter fra bestyrelsen og mange skydebrødre var med til at festligholde dagen           
Torskegilde   04/11-2015  Pokalvinder i første sæson           
Holger Olsen 100 år   04/12-2015  God blæst over Bernadottegården. Flot ser det ud.           
Fødselsdagshilsner til Holger Olsen   05/12-2015  Overbragte hilsner fra Facebookgruppen Roskilde før og nu           
Holger Olsens 100 år fødselsdagsfrokost på Håndværkeren   05/12-2015  Selskabelighed på Håndværkeren           
Vinpræmie med logo   21/01-2016  Et nyt tiltag med selskabets logo som halsetiket som præmie ved skiveskydning           
Generalforsamling 2016   14/03-2016  En aften på Håndværkeren           
Donationsstanderen   17/05-2016  Støtte til konserveringsprojektet fra SuperBrugsen Trekroner           
Fuglekongens middag   05/06-2016  Pauli Hansen byder på middag og præsenterer sin malede skive           
Pauli Hansen   05/06-2016  Fuglekongens skive afsløres           
Pauli Hansen   05/06-2016  Menukort til fuglekongens middag for bestyrelsen           
Konserveringsstøtte fra OK Benzin   07/06-2016  Plakat med opfordring til at tegne benzinkort til fordel for selskabets konserveringsprojekt           
Fuglekongebrødet   04/07-2016  Sponsoraftale med Lauras Bakery           
Folderen for Fuglekongebrødet   04/07-2016  Til kundere i Laura´s Bakery og skydebrødrene           
Plakaten for Fuglekongebrødet   04/07-2016  Til ophængning i Laura´s Bakery           
Fuglekongebrødet ankommer til Roskilde   04/07-2016  Klar til skydebrødrenes sult på fugleskydningsdagen           
Indskydning og indballotering   04/07-2016  Fire nye skydebrødre optaget           
Fugleskydningsdagen   05/07-2016  Billeder taget af Henrik Brandt           
Pauli Hansen   05/07-2016  Morgenkaffe hos fuglekongen           
Fugleskydningspræmie   05/07-2016  Præmie for højre klo           
Fugleskydningsdagen    05/07-2016  Fotografier taget af fuglekonge Pauli Hansen veninde Vibeke Davidsen           
I skydebrødrenes fodspor   20/07-2016  Byvandring med med Ebbe Overgaard           
Besøg af Elisabeth og Franz Handl   27/07-2016  Ebbe Overgaard og Henrik Brandt tager imod en skydebror og en skydesøster fra Østrig           
Bestyrelsesmøde   17/08-2016  En aften i Bennie Hansens sommerhus i Gershøj           
Hjemkomsten af Søren Borchs skive fra 1847   12/09-2016  Tilbagekøb af skive efter 100 år i svensk ejerskab           
Torskegilde   02/11-2016  Præmier ved amerikansk lotteri           
Torskegilde   02/11-2016  En god aften med amerikansk lotteri           
Torskekilde   02/11-2016  Årets præmie til skytter med fem fugle i ordensbåndet           
Æresmedlem Holger Olsens fødselsdag   04/12-2016  101-års fest på Håndværkeren           
Ophængning af skiver på Roskilde Rådhus   07/12-2016  De sidste skiver i arkiv kommer frem igen.           
Skiver ophængt på Roskilde Rådhus   11/12-2016  Opdatering efter ophængning af yderligere 10 skiver.           
Holger Olsen   21/12-2016  En privat fremstillet "skive" for ærsmedlemmet           
Henrik Dyrvig   2017  Skitsen til fuglekongens skive ophængt i eget hjem           
Nytårskur   22/01-2017  Bestyrelsen og fuglekongen hos kasserer Jørgen Herholdt           
Holger Olsens begravelse   07/02-2017  En sidste fest på Håndværkeren for æresmedlemmet.           
Bestyrelsen på sponsorbesøg   26/02-2017  Lauras Bakery byder på mundgodt           
Årets generalforsamling   13/03-2017  Opdatering af vedtægterne           
TV optagelse på Roskilde Rådhus   21/03-2017  Kanal Roskilde interviewer borgmester Joy Mogensen og Henrik Brandt           
Skivers placering på Rådhuset   19/05-2017  Skitse til ophængning på Rådhuset på Rådhusbuen efter udvidelse           
Reception på Roskilde Rådhus   19/05-2017  I anledning af, at alle skiver nu var ophængt           
Skiverne på rådhuset nedtages   24/05-2017  Et ovenlysparti renoveres på grund af utætheder           
Fuglekongeskiven afsløres   28/05-2017  Bestyrelsen på besøg hos fuglekongen           
Fuglekongens middag   28/05-2017  Bestyrelsens besøg på en smuk dag            
H.C. Andersens bænk på Skomagergade   07/06-2017  Skænket af Gågadernes Vejlaug           
Lotte Fangs øreringe lavet af emblemer   08/06-2017  Skænket til selskabet i 2017           
Besøg hos Maleri-Konserveringsværkstedet   21/06-2017  Peter Müller fra Brand af 1848 Fond ser nærmere på proceduren           
Åbning af 1. etape af Roskilde Museums nye hovedudstilling   01/07-2017  Fuglekongeskiverne igen på plads på museet.           
Indskydning og indballotering   03/07-2017  Pavillonen rejses og fire nye skydebrødre optages           
Årets fugleskydning   04/07-2017  En pæn sommerdag           
Fuglekongen 2017 med fuglekongebånd   04/07-2017  Henrik Dyrvig - fuglekonge 2017           
Finn Borre   04/07-2017  Fuglekongen med skive           
Bestyrelsen på fugleskydningsdagen   04/07-2017  Ved morgenkaffe hos fuglekongen           
Genophængning af skiverne på rådhuset   27/07-2017  Renovering af rådhuset overstået og to skiver mere ophængt           
Rom- og tapas aften   26/09-2017  Hos sponsor GetSprits Distillery´s           
Torskegilde   01/11-2017  En aften med amerikansk lotteri og auktion           
Udgivelse af Jul i Roskilde   23/11-2017  Artikel om skiven fra 1847 hjemkomst fra Sverige udkommer i årets hæfte           
Nytårskur hos Carsten Nielsen   04/02-2018  Fuglekongen præsenterer skitsen til sin skive           
Fuglekongens frokost   27/05-2018  Den færdige skive præsenteres.           
Overdragelse af ny fane på Valdemarsdag   15/06-2018  Certifikat fra Danmarks-Samfundet.           
Valdemarsdag 2018   15/06-2018  Selskabet får en ny fane           
Optagelse af nye skydebrødre   02/07-2018  Dagen før årets fugleskydning           
Årets fugleskydning   03/07-2018  En dejlig sommerdag           
Torskegilde   08/11-2018  Et nyt navnetræk i vandrepokalen           
Torben Lenou Hansen    2019  Gørlev Sukkerfabrik           
Torben Lenou Hansen    2019  Krengerup Gods           
Torben Lenou Hansen    2019  Odense Tekniske Skole           
Torben Lenou Hansen    2019  Winthers Tivoli           
Torben Lenou Hansen   2019  Kanon håndlavet af fuglekongen           
Torben Lenou Hansen    2019  Assens Sukkerfabrik           
Torben Lenou Hansen    2019  Gørlev Bakkendrup Centralskole           
Torben Lenou Hansen   2019  Fuglekongeoverdragelse af isoleringsvirksomhed           
Torben Lenou Hansen   2019  Ny chef hos Roskilde Isoleringscenter A/S           
Torben Lenou Hansen   2019  To fuglekonger på Roskilde Isoleringscenter A/S           
Torben Lenou Hansen   2019  Fuglekongen på arbejde           
Torben Lenou Hansen   2019  Fuglekongen på motorcykel           
Fuglekongen præsenterer skitsen til sin skive   03/02-2019  En festlig nytårskur hos formanden           
Generalforsamling   18/03-2019  Med præsentation af digitalt fugleskydningsspil           
Valdemarsdag   14/06-2019  Fugleskydningsselskabets deltagelse i højtidligheden           
Fuglekongens middag for bestyrelsen   15/06-2019  En god dag i byens midte           
Frank Holmstrup   15/06-2019  Fuglekongen præsenterer sin skive for bestyrelsen           
Stangriflerne   27/06-2019  Ophængt i Håndværkerens sal           
Indskydning og indballotering   01/07-2019  Forberedelse til den store dag           
Ny facadeskilt   01/07-2019  Ole Knudsen har havde lavede skiltet og satte det op ved indskydningen til årets fugleskydning           
Årets store dag   02/07-2019  Fugleskydning i køligt blæsevejr           
Salutkanonens affyring   02/07-2019  Ny effekt med sortkrudt           
Dagen derpå   03/07-2019  Pavillonen nedtages efter fugleskydningen           
Forberedelse til årets byvandring   08/07-2019  Redaktionen skal berette om de mange fuglekonger på torvet           
Besøg fra Sverige   12/07-2019  Familien Borchs efterkommere besøger Roskilde           
Byvandring   07/08-2019  Selskabets redaktion fremfører "Fuglekonger på Torvet"            
Torskegilde   06/11-2019  31 skydebrødre til en glad aften på Håndværkeren.           
Rengøring af skiver   30/12-2019  Fem års ophængning på rådhuset har samlet støv           
Paraplyer med logo   2020  Trykt i begrænset antal på privat initiativ           
Jens Murillo   2020  Skitse til fuglekongens skive           
Overrækkelse af vandrepokalen for 2019   16/01-2020  Overrækkelsen skete ved skiveskydningsaften           
Nytårskur   02/02-2020  En festlig dag hos formanden           
Torben Lenou Hansen   02/02-2020  Fuglekongen præsenterer skitsen til sin skive           
Foredrag for en erhvervsnetværksgruppe   21/02-2020  Henrik Brandt fortæller om selskabet på rådhuset og Restaurant Håndværkeren           
Bestyrelsesmøde på Bryggergården   13/06-2020  Et alternativ til fuglekongens frokost           
Generalforsamling på en sensommeraften   27/08-2020  Den udsatte generalforsamling grundet corona pandemi           
Jens Murillo   27/08-2020  Skive præsentationsskabet           
Jens Murillo   28/08-2020  Billeder fra årets fugleskydning           
Dan Rasmus Petersen   2021  Bagsidetekst på den malede skive           
Fuglekongens frokost   30/05-2021  Jens Murillo byder bestyrelsen velkommen           
Præsentation af fuglekongens skive   30/05-2021  Skiven afsløres under fuglekongens frokost for bestyrelsen           
Deponeringsrum i Vor Frue   03/06-2021  Flytning fra Wæbersvej til Vor Frue Hovedgade           
Generalforsamling   21/06-2021  Udsat til foråret på grund af corona pandemien           
Indballotering   09/08-2021  En augustbegivenhed i coronatiden           
Årets fugleskydning   10/08-2021  En augustbegivenhed grundet corona pandemi           
Byvandring    11/08-2021  Fuglekonger syd for Algade           
Torskegilde   03/11-2021  Efter et års corona pause blev det atter til til torskegilde           
Nytårskur   05/02-2022  Bestyrelsesmøde hos Jørgen Herholdt med efterfølgende frokost med fuglekongen           
Generalforsamling til normal termin   21/03-2022  Marts igen efter coronatiden           
Dan Rasmus Petersen   11/06-2022  Fuglekongens frokost           
Dan Rasmus Petersen   11/06-2022  Menukort fra fuglekongens frokost           
Fuglekongeskiven afsløres for bestyrelsen   11/06-2022  Dan Rasmus Petersen står som vært ved den obligatoriske frokost           
Valdemarsdag   15/06-2022  Selskabet repræsenteret med to faner i Domkirken           
Indskydning og indballotering   04/07-2022  Dagen før den store dag           
Fugleskydning   05/07-2022  Dan Rasmus Petersen afløses af Mikkel Holmstrup som fuglekonge           
Årets sæsonafslutning   02/11-2022  Første år med stegt flæsk og persillesovs           
Krus med selskabets logo   2023  Fremstillet til mødelokalet i Vor Frue           
Mødelokale i Vor Frue   2023  Depotrummet indrettet til mødelokale           
Fuglekongens første "skive"   2023  En fødselsdagsgave fra Kurt Buchtrup           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Billeder fra fuglekongens opvækst og ungdom           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Livets boliger           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Fra konstabelelev til overkonstabel af 1. grad ved Eskadrille 534, Tune           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Fuglekongens arbejdsliv           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Autodidakt redaktør           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Ungdommens hobby, vinbrygning           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Fra livets hospitalsbesøg           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Livsoplevelser som "Mr. Great Wall"           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Bagsiden af fuglekongeskiven           
Henrik Lundgren Brandt   2023  Indgraverede kinesiske tegn på fuglekongeskivens sølvtag           
Udskæring af rammen på fuglekongeskiven   2023  Kim Juel Gregersens arbejde           
Skiven males   2023  Anne Koldsøs arbejde           
Flyttedag   17/01-2023  Nyt lagerlokale i Vor Frue           
Nytårskur   04/02-2023  Fuglekongen præsentere skitsen til sin skive           
Mikkel Holmstrup   04/02-2023  Fuglekongen præsentere skitsen til sin skive for bestyrelsens godkendelse           
Årets generalforsamling   13/03-2023  En aften på Håndværkeren           
Fuglekongens frokost   04/06-2023  En dag på Bryggergåden med bestyrelsen           
Fuglekongens skive afsløres   04/06-2023  Ved fuglekongens frokost på Bryggergården præsenteres den malede skive           
Valdemarsdag   15/06-2023  En aften i Roskilde Domkirke           
Indskydning og indballotering på en kølig juli aften   03/07-2023  Fire nye skydebrødre klar til årets fugleskydning           
Præmier ved årets fugleskydning   04/07-2023  Begge vundet af Henrik Brandt           
Årets fugleskydningsdag   04/07-2023  Den dag på vej ud af coronaens skygge           
Årsafslutning for 2023   01/11-2023  En hyggelig aften på Håndværkeren           
Henrik Lundgren Brandt   28/01-2024  Nytårskur i fuglekongens hjem           
Henrik Lundgren Brandt    28/01-2024  Skitsen til fuglekongeskiven præsenteres           
Årets generalforsamling   18/03-2024  En god aften på Håndværkeren           
Henrik Lundgren Brandt   09/06-2024  Billeder fra fuglekongens middag           
Henrik Lundgren Brandt   09/06-2024  Menubånd og servietter til fuglekongens middag           
Indskydning og indballotering på første dag i juli   01/07-2024  Klargøring til årets højdepunkt           
Fugleskydningsdagen   02/07-2024  Henrik Brandt afgår og Michael Donstrup tiltræder som fuglekonge           
Henrik Lundgren Brandt   02/07-2024  En særlig gave fra Hakon Meinertz           
Stormvejr i Håndværkerens have   05/07-2024  Pavillonen fra fugleskydningsdagen blæst omkuld           
Udbedring af skader på pavillon   11/07-2024  Syv skydebrødres effektive arbejde