Forrige recordNæste record   1787 • Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger - 15. Februar 1786
Fuglekongen sætter Gæstgivergaard Prinsen til salg

Teksten er den 26. august 2020 enn transskriberet af skydebror Hakon Meinertz således:

Tilkiebs.
Huse og Gaarde.
Formedelst tiltagende Alderdom, er jeg tiisinds at afænde
min egende og iboende Giestgivergaard Prindsen kaldet her i
Roescilde. Dette Steds baade gode Næring og nu med
megen Bekostning forøget Beqvemmilighed til Resendes Lo=
gis og Bevertning, lader sig Ubekiendte bedre anvise end
bbeskrive, hvorefter en Liehaver best ved at tage samme i Øye=
syn, vil komme i Erfaring, saavel om Stedets Tilstan og
Indretning, som dets Privilegium og Rettighed; og ellers de
Condifienee, hvorfor samme kan sælges, hvoriblant ka
blive, at den halve Kiebesumme kan blive staaende, med mere,
fom maate kunde facilitere en Kiøbere. Peder Brünniche.


 

Tilbage til listen