Forrige recordNæste record  Sponsor for 1898 er Hakon Meinertz  

                       


Bogtrykker E.A. Sander

Skydeskive 1898

Sponsor Hakon Meinertz

                                   

Bogtrykker E.A.  Sander

 

 

 

Hakon Meinertz

Da jeg skulle vælge en skydeskive, som jeg ville sponsorere var det naturligt for mig at vælge en skydeskive, der havde noget at sige mig, den skulle have en relation til den baggrund jeg har som grafiker, lærer og teolog.

Et valg vil altid samtidig være et fravalg og det var det også for mig. Da jeg gennemgik ”Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs” skydeskiver foretog jeg løbende et fravalg. Der er mange meget fine skydeskiver, men de opfyldte ikke de krav jeg havde til den skydeskive, som jeg skulle sponsorere. Mit valg blev bogtrykker E.A. Sanders skydeskive fra 1898. Bogtrykkeren blev fuglekonge den 12. juli 1898 ved den årlige fugleskydning i Boserup Skov. Det der fik mig til at vælge denne skydeskive var, at den som en helhed fremstod meget fin, og skydeskiven grafisk har en spændende opstilling.

Men hvem var bogtrykker E.A. Sander? Dette spørgsmål kan jeg desværre ikke besvare. Jeg har søgt i gamle samtidige aviser og andre kilder, men uden resultat. Det eneste jeg kan fortælle er, at bogtrykker E.A. Sander boede Algade 26, på hjørnet af Lille Gråbrødrestræde og det er ikke meget. Kunstneren er mig ubekendt. 

Vi mennesker udtrykker os ofte i billeder såvel i tale som skrift. Bogtrykker E.A. Sander har skabt en skydeskive, der er sammensat af forskellige små billeder, der hver især har en betydning og som samlet giver et helt billede, som det altid kan være en glæde at opleve.

Skydeskiven består af et trekløver med Roskildes byvåben som centrum, der skal vise hans tilhørsforhold til Roskilde by. I det venstre blad ser vi Johann Gutenberg, bogtrykkunstens opfinder, et naturligt billede at bruge for bogtrykker E.A. Sander. I det højre blad ser vi en fuglegrif et fabeldyr med en forkrop som en ørn og en bagkrop som en løve. I forbenene har griffen et par ”baller” (fagudtryk) til at indfarve bogstaverne med. En grif er som nævnt et fabeldyr, der bevogter en skat, og med dette billede oplever jeg, at det er det skrevne ords frihed den bevogter. I det sidste blad har bogtrykker E.A. Sander anbragt sit navn og dato for fugleskydningen som et manuskript, der sidder i tenakelen (fagudtryk) anbragt på sættekassen med de bogstaver, hvormed man skaber ordene med. Dette billede viser samtidig på en meget fin måde, hvem der er skydeskivens skaber.