Skydelokaliteter og riffeltyper

 

Selskabets bestyrelsesmedlem, Per Handberg, har i august 2012 udarbejdet en oversigt over lokaliteter for afholdelse af fugleskydninger i årene 1787-2017 og en vurdering af riffeltyper anvendt fra Selskabets start i 1787 til 2017.

 

Oversigt over lokaliteter for afholdelse af Fugleskydninger i årene 1787-2015
Vurdering af riffeltyper anvendt fra Selskabets start i 1787