Forrige recordNæste record   Frederik Christian Lund  

Født: 14. februar 1826 • Død: 31. oktober 1901


Levnedsbeskrivelse:

Maler Frederik Christian Lund blev født på Frederiksberg, og var søn af skomagermester Leske og Henriette Petersen

F. C. Lund deltog som akademielev i udsmykningsarbejdet på Thorvaldsens Museum 1845-48, først og fremmest ved udførelsen af Sonnes frise.

Dernæst fulgte aktiv soldatertjeneste i Treårskrigen 1848-50, som var et af resultaterne af de nationale bevægelser, som blussede op rundt omkring i Europa i kølvandet på Napoleonskrigene. F.C.Lund deltog som frivillig soldat i krigen, og han have sin skitsebog med sig overalt. Han  tegnede en række ofte bemærkelsesværdigt realistiske skitser af soldaterliv og slagscener, der senere dannede forlæg for såvel grafiske blade som mere monumentale fremstillinger. Især interesserede han sig dog for bønderne og deres søndagsklæder i første halvdel af 1800-tallet.

På opfordring og blandt andet støttet af regeringen, rejste han efter Treårskrigen rundt i riget for at komplettere sine tegninger.

De var efterfølgende grundlaget for udgivelsen af en samling med 31 farvelitografier i 1864, og denne udgivelse fik stor popularitet og har stor kulturhistorisk interesse.

Se hele værket i PDF-filer 


Tilskyndet af samværet med Carl Bloch i Rom 1862-64 og dennes succes som historiemaler, søgte F.C. Lund i de efterfølgende år at etablere sig som en af periodens førende historiemalere, uden at han dog var i stand til at forene sine overvejende Danmarkshistoriske motiver med Blochs sans for fokuseret og dramatisk iscenesættelse. F.C. Lunds detaljemættede masseoptrin har derimod ofte karakter af illustrative kostumebilleder. Den nationalkulturelle oprustning efter 1864 gav Lund en række større bestillingsopgaver, blandt andet til Frederiksborgmuseet, men hovedværket blev udsmykningen af loftet i Viborg Domkirke i romansk stil, afsluttet ved kirkens genindvielse 1876, men få år senere blev det erstattet af Joakim Skovgaards fresker. Ved siden af historiemaleriet har Lund også beskæftiget sig med portræt- og genremaleri, ofte i form af italienske folkelivsbilleder, samt udført et begrænset antal landskabsbilleder, blandt andet fra Bornholm og Skagen.

Han har også illustreret O. Vaupells: "Den danske hærs historie til nutiden og den norske hærs historie indtil 1814" med farvegengivelser af danske uniformer.

F.C. Lund modtog i 1896 titlen professor.

 
Et par eksempler på værker malet af F.C. Lund:


 

 

 


Frederik Christian Lund har malet følgende skiver:

1852 Jørgen Julius Bentzen