Forrige recordNæste record   Fritz Frederik Malthe Goldbach  

Født: 8. december 1919 • Død: 4. september 1997


Levnedsbeskrivelse:

Malermester. Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1959 og modtog derved 25 års erindringstegnet i 1984. Som proponent stod autoforhandler Hans Pedersen, der var fuglekonge i 1953.


I 2008 gav Fritz Goldbachs enke, Emma Goldbach, følgende levnedsbeskrivelse af sin mand:


"Min mand hed egentlig ikke Fritz. Hans dåbsnavn er Frederik Malthe Goldbach. Men han er aldrig blevet kaldt andet end Fritz.

Fritz kom oprindelig fra Ålborg. Hans far var fra Tyskland, derfra kommer vores efternavn. Hans mor var hollænder. Faderen var en lærd mand og havde en stilling som direktør for Kjærs Mølle. Desværre døde han i en ung alder og efterlod sig foruden enken, syv sønner.
Drengene fik efterfølgende svære kår og måtte på mange måder klare sig selv. På trods af disse forhold, med blandt andet ophold på lærlingehjem, gik det alle syv sønner rigtig godt. Jeg er så stolt af, hvad de syv drenge har udrettet i livet.
Fritz kom til Roskilde som ung mand. Han fik en læreplads hos Carl Hacke. Senere blev han malersvend hos malermester Petersen, der drev Jacobsens eftf., som hans svigerfar, malermester Jacobsen, oprindeligt havde etableret. Da Petersen døde, overtog Fritz virksomheden.
Jeg har haft et dejligt liv med Fritz. Jeg har altid været hjemmegående. Men jeg har taget min del af arbejdet. Foruden at have taget mig af det praktiske herhjemme har jeg blandt andet stået for telefonsamtaler. Jeg tror, at det er meget vigtigt for en håndværksmester, at han har sin kone, der tager sin del af ansvaret.
Begge vores sønner, Frans og Bernt, blev begge malere, og de blev en del af virksomheden. Bernt valgte dog senere noget andet, mens Frans driver en god virksomhed nu.
Fritz var foruden at være en dygtig håndværker, også dygtig til at få ting til at fungere i alle livets henseender. Han interesserede sig meget for vores hus og have på Møllehusvej 91.
Fritz var meget engageret i fugleskydningsselskabet. Det var vigtigt for ham at deltage hvert år. Men han frabad sig hvert år muligheden for at blive fuglekonge. På den måde ville han ikke være midtpunkt. Vores søn, Frans blev fuglekonge i 2003.
Fritz var meget deltagende og fik ofte sine kunder som venner. Når der var noget, han kunne, så gjorde han det. Han har sikkert taget det som en udfordring at male Svend Paghs skive, selvom han egentlig ikke var kunstmaler".

Læs mere i artiklerne Et malerdynasti og 125 år med pensel


Fritz Goldbachs læremester, Carl Hacke, var selv aktiv i fugleskydningsselskabet. Carl Hacke malede en del skiver til fuglekonger, herunder sin egen skive, da han blev fuglekonge i 1952.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 13. marts 1967 stod malermester Fritz Goldbach som proponent for restauratør Kaj Larsens indballotering i selskabet. Fritz Goldbach blev kunstner for det efterfølgende års skive. Det var, da en anden restauratør, Svend Pagh, blev fuglekonge i 1968. Kaj Larsen blev fuglekonge i 1970.

* * * * * * * * *

Den senere fuglekonge i 2003, Frans Goldbach, blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 6. juli 1976. Som proponent stod hans far, malermester Fritz Goldbach, der tidligere havde malet Svend Paghs skive for 1968. Samtidig stod Fritz Goldbach som proponent for den yngre søn, malermester Bernt Goldbach.
Det vides ikke, hvordan det kunne lade sig gøre at stå som proponent for to kandidater samtidig. Denne mulighed var netop blevet afskaffet ved generalforsamlingen tre måneder tidligere.


Fritz Frederik Malthe Goldbach har malet følgende skiver:

1968 Svend Reinhardt Pagh