Forrige recordNæste record   Mette Mortensen  

Født: 16. maj 1869 i Ramsølille • Død: 1959


Levnedsbeskrivelse:

Mette Mortensen var datter af Morten Hansen og Bodil Christensdatter, "Maglegård" i Ramsølille. Mette Mortensen blev født som yngste af fem børn, hvoraf en var dødfødt og en anden døde som 5-årig kort efter at Mette Mortensen kom til verden. Til gengæld blev den ældste bror, Hans, hele 103 år gammel.
Det tyder på, at Mette Mortensen har boet på den fædrende gård efter forældrenes død og indtil sin egen død.

Der foreligger kun meget begrænset viden om Mette Mortensen. Tilsyneladende blev hun ikke gift og fik ingen børn. Det fremgår af Holger Mess´s skive, at Mette Mortensen boede i Gadstrup. Vi har ikke endelig vished for, at vi har fat i den rigtige Mette Mortensen, men sandsynligheden taler for det.

Mette Mortensen må have haft andre kunstneriske evner end malerkunsten. Det fremgår i et skrift, at Klim Sognekirke i 1908 fik ny altertavle. Frk. Tony Midler, Gadstup, malede altertavlen, mens Mette Mortensen, Ramsølille, udskar rammen om billedet.


Mette Mortensen har malet følgende skiver:

1896 Thøger Grønborg Jungersen

1897 Hans Frederik Andreas Ivanouw

1907 Holger Mess