Forrige recordNæste record  1795 Christian Henrich Kierulff

17. juli • Ved Børsen

Født: 1752 • Død: 8. maj 1803 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Amtsforvalter over Roskilde Amt fra 8. juli 1789 til sin død i 1803. Forhenværende kasserer ved det octroierede østersøiske og guineiske Handels Compagni.

Skiven:

Knælende ungpigeskikkelse ved mindesten med inskription:

                 Lyksaligt Land, hvis Tiender kun om slig Skyden melder

Desuden en fakkel og rustningsdele.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 39,5 cm i diameter.

Mange af de tidlige skiver har allegoriske motiver - ofte som her med et romantisk tilsnit. Teksten må - måske med hentydning til den franske revolution - betyde: Lykkeligt er det land, hvor man kun hører om denne form for skydning (fugleskydning!).

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1795 lyder således:

1795 den 16 Junii var en del af Skyde Selskabetes (uforståeligt ord) forsamlede paa dets sædvanelige Skyde-bane. Ved det aflagte Regnskabet for 1794 fandtes intet at erindre og da Hr: Peder Kornerup vedblev han det aar at være Selskabets Kasserer han forbliver denne protocol med Bielagene hans Forvaring. Ved dette møde blev Vedtaget at Skive Skydningen skulde herefter skee om Tirsdagen Kl: 5.. Eftermiiddage og Fugle Skydningen at Begynde Torsdagen den 16 Julii først-kommende -

- Protocollen med Bielagene haver
  sig modtaget
  P.C. Kornerup

Bogstavering og skrivemåde er ikke forandret i forhold til den originale tekst.


Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen