Forrige recordNæste record  1911 Carl Schelhase


11. juli • Ved Trægaarden

Født: 4. marts 1875 • Død: 7. april 1935 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, Algade 19. Privatbolig Hersegade 2.

Skiven:

Prospekt af søbadeanstalten i Roskilde Fjord.
Roskilde Søbadeanstalt blev oprindeligt til i 1833 ved initiativ af Johannes Dam Hage, en af Roskildes store initiativtagere. Hans mange gøremål mindes blandt andet ved den buste, som står i foyeren til Danske Bank på Stændertorvet, oprindelig "Sparekassen for Roskilde By og Omegn". Johannes Dam Hage var også initiativtager til sparekassens oprettelse.
Roskildes gamle Søbad, eksisterede fra 1833 - 1956. Se også artiklen "Eksamen var godt nok, men kroppens pleje det vigtigste".

Signeret S.R.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

S.R.

Kongeskytte:

Niels Dreyer

Årets vindere:

Ringen   Guldsmed Andersen ved skud af snedkermester Wismann
Kronen   Fabrikant Sørensen, Hellig Kors Kilde ved skud af fabrikant O. Nielsen
Højre æble   Bagermester Nielsen ved skud af gårdejer H. Jensen, Marbjerg
Venstre æble   Købmand Vilhelm Hansen ved skud af skud af snedkermester Wismann
Højre klo   Glarmester Andersen ved skud af glarmester Andersen - eget skud
Venstre klo   Hotelejer Nielsen ved skud af konditor Wolffheckel
Halsen   Slagtermester Klemm ved skud af snedkermester Nielsen
Halen   Fabrikant Brack ved skud af garver Nielsen
Venstre vinge   Fabrikant Brack ved skud af garver Nielsen
Højre vinge   Tandlæge Mess ved skud af købmand Olsen
Brystpladen   Købmand Schelhase ved skud af smedemester Dreyer


Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen 1911 blev det vedtaget at lade 10 af selskabets skiver fotografere hvert år

* * * * * * * * *

I 1911 blev selskabets kongeskiver hængt op i Trægaardens store sal, og festmåltidet efter skydningen flyttet hertil.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen i 1911 havde Trægaarden fået ny vært, konditor N.J. Schmidt. Han indgik på de samme betingelser, som restauratør Nielsen tidligere havde haft med selskabet.
Konditor N.J. Schmidt havde været selskabets kongeskytte i både 1898, 1899, 1902 og 1907.

* * * * * * * * *

Ved fællesspisningen på Trægaarden om aftenen efter skiveskydningen den 20. juni 1911 fik selskabets kasserer, kaptajn Callesen, et hjerteanfald og afgik ved døden. Dette gjorde naturligvis et stærkt indtryk på alle, og bordet blev øjeblikkeligt hævet.
Episoden var bizar. Gustav Wied, der selv deltog denne aften, havde 12 år tidligere skrevet "Livsens ondskab". I denne roman fik "Luksusbugen" et ildebefindende og døde under et aftenarrangement i "Ædedolkenes klub".

* * * * * * * * *

Smedemester Niels A. Dreyer blev kongeskytte i årene 1891, 1893, 1909, 1911, 1913, 1925 og 1945.

Tilbage til listen