Forrige recordNæste record  1791 Carl Ludvig Wegener


26. juli • Ved Børsen

Født: 1770 • Død: 12. december 1829 i Næstved, begravet i Skt. Peder Kirke 19. december 1829

Levnedsbeskrivelse:

Premierløjtnant senere oberst.

Wegener blev i 1790 karakteriseret premierløjtnant ved Livgarden til fods. Herfra blev han juleaftensdag samme år forflyttet til Husarregimentets eskadron i Roskilde på grund af en duel med C.W. Friboe. Her gik det Wegener bedre. Han tiltrådte stillingen som virkelig premierløjtnant. Wegener var også i Roskilde i 1792 og 1793, men forlod herefter eskadronen.
Fra 1808 til 1814 fungerede han som chef for Jysk Jægerkorps, men vendte efter krigen tilbage til Husarregimentet, dog ikke til Roskilde-eskadronen.

Wegener blev gift med Anna Margarethe Røttger, der blev født i 1787 og døde den 28. august 1863. Parret fik børnene Anne Margrethe den 13. august 1808, Ida Hortensia den 6. juli 1815 og Christian Carl den 6. september 1817.

Skiven:

Mindestøtte med et W i medaillon. Parklandskab.

 

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. Konserveringen blev sponsoreret af Frank Holmstrup.

Skiven måler 40 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Fuglekongens historie og anekdoter:

I 2009 havde selskabet meget lidt viden om Wegener. I artiklen "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab" nævnes muligheden for, at Wegener kan være identisk med vinhandler G. Wegener, der den 17. januar 1812 blev indballoteret i det københavnske selskab. Det vides nu ikke at være tilfældet.

Årets historie og anekdoter:

I 1791 fik postmester Zimmer i "Hamburger Herberg" i Skomagergade, det senere Gl. Postgaard, bevilling til at have fugleskydning på den bane, han havde opført i sin have. At postmesteren fik denne bevilling kan hænge sammen med, at han havde gode forbindelser. Byfogeden var hans svoger. Han prøvede at kapre fugleskydningen til sin bane, men det mislykkedes.

* * * * * * * * *

Læs også folderen Sten i Skomagergade, hvoraf en af disse markerer Hamburger Herberg.

Tilbage til listen