Forrige recordNæste record  Bygning  1978   Pal√¶samlingen  

Palæets gård

Den 17. april 1978 blev en stor del af selskabets skiver fra 1700- og 1800-tallet deponeret i Palæsamlingerne. I den forbindelse blev følgende dokument udarbejdet:

Roskilde d. 17-4-78          

Palæsamlingerne:

Har i dag d. 17-4-78 modtaget i depot fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

12 stk. Kongeplatter fra 1787 til 1799
63  "              "         "  1800  - 1899

    På Palæsamlingernes vegne

                Lotte Fang
    ----------------------------------

Udleveret af H. Chr. Jacobsen for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

            H. Chr. Jacobsen
    ----------------------------------

Der mangler årgang 1792 i 1700-tallet.
  "          "          "   1808 - 1814, 1819, 1820, 1831, 1839, 1841, 1844, 1845, 1847, 1848, 1851, 1852, 1853, 1855, 1856 - 1868, 1870, 1893, 1896 i 1800-tallet.

I et notat fra Palæsamlingerne er fuglekongerne fra de manglende skiver listet. Det samme er skiver fra 1900-tallet, der kom til Palæsamlingerne i 1993:
1905, 1909, 1915, 1921 (senere afleveret anonymt til Lotte Fang-Borup på Roskilde Bibliotek), 1927, 1931, 1933, 1938, 1939, 1940, 1943, 1948, 1951, 1960.

Notatet afsluttes således:

1896, 1933, 1938, 1939, 1943, 1948, 1951, 1960 regnes for stjålet.
En del platter, hvor mange vides ikke, blev fjernet, indtil den ved den Pätges´ke rekonstruktion givne tilladelse til at skiverne skulle tilbageleveres. Hvor mange, der kom tilbage, vides ikke:
   6 platter er på museum
   1 i privat eje
 14 mangler fra krigen 1964
   1 mangler fra krigen 1940
   8 menes stjålet
   1 til reparation
 ---
 31 Der mangler i alt 50. De 31 kender vi årsag til, men ikke for 19 stk.

Onsdag den 10. maj 1978 var skydebrødre af museet inviteret til at se ophængningerne på Palæet. Lotte Fang viste rundt.
Formanden underskrev sammen med byrådsmedlem, formand for kulturudvalget, Anna Skov Hansen, deponeringsaftalen om ejerforholdet til de malede skiver. Museet have sammen med indbydelsen sendt et eksemplar af et katalog med fotos og navne på fuglekonger, hvis skiver var ophængt.

Med udgangen af 1996 overgik Palæsamlingerne til Roskilde Museum, hvilket betød, at fugleskydningsselskabets ophængte, malede skiver og øvrige i Palæsamlingerne deponerede klenodier herefter formelt var deponeret på Roskilde Museum med udstillingssted i Palæsamlingerne. Museet tegnede forsikring på 1 million kr. vedrørende depotet.

Ved afslutning af 2008 fandt skivernes fremtidige skæbne en løsning. Skiverne skulle være ude af Palæsamlingen senest den 13. december. Flere muligheder havde været i spil. 1) En ophængning på det nye rådhus. 2) Leje af den bygning i palæet, hvor skiverne hidtil havde været udstillet. 3) En ophængning på Restaurant Håndværkeren. 4) En ny deponeringsaftale med museet.
Efter grundige undersøgelser, korrespondance og møde med formanden og direktøren for kulturudvalget, måtte det erkendes, at hverken 1) eller 2) var muligheder.  Ved årets generalforsamling havde formanden for "Roskilde Borger-, Haandværker- og Industriforening" tilkendegivet, at foreningen ville se positivt på et ønske om ophængning på Restaurant Håndværkeren. Der kom ikke realitetsforhandlinger herom, da fugleskydningsselskabets bestyrelse var betænkelig med hensyn til sikkerheden i forhold til de øvrige muligheder.
Det endte med, at der blev indgået en ny deponeringsaftale med Roskilde Museum. Deponeringsaftalen var ikke helt, som fugleskydningsselskabet eller museet havde ønsket den. Men begge parter kunne leve med den.
Deponeringsaftalen var fastsat til at løbe i 15 år med mulighed for opsigelse med et års varsel, såfremt fugleskydningsselskabet kunne finde andre lokaler. Skiverne for nulevende fuglekonger skulle fortsat hænge på Håndværkeren. Museet gav en hensigtserklæring om at udstille skiverne for afdøde fuglekonger, men der var ingen garanti. Ejerskabet af skiverne skulle naturligvis forblive hos fugleskydningsselskabet.