Forrige recordNæste record  Bygning  1971   Østervangsskolens skydebane  

Astersvej 15

På generalforsamlingen i 1970 blev det vedtaget at etablere en fjerde skydebane for skiveskydningerne. Den skulle bruges af skydebrødre, der ikke ville være med i konkurrencen, men udelukkende ønskede at øve sig eller more sig med at skyde til måls.
Samme år tog selskabet kontakt til Salonskytteforeningen, og man var ude at se på denne forenings skydelokaler på Østervangsskolen. Det viste sig, at der var gode muligheder for at afvikle selskabets skiveskydninger på dette sted - fire gange om året. Det skete første gang den 29. november 1971.
I anledning af Salonskytteforeningens indvielse af skydebanerne på Østervangskolen i 1972 overrakte formanden et ur til Salonskytteforeningen. Inden da var lejen pr. skiveskydningsaften aftalt til 30 kr. Salonskytte- foreningen skulle sørge for, at der var en mand til stede ved skydningerne. Dette mod, at denne fik fortæring for ulejligheden.
Året 2009 blev afslutningen for skiveskydning på Østervangsskolen. Den sidste skydning blev afholdt den 19. februar. Årsagen til flytningen var, at Roskilde Salonskytteforening og Roskilde Skytteforening fusionerede, og at skydebanen på Østervangsskolen i den anledning blev fjernet.

Østervangsskolen er bygget i 1968 og tegnet af Habakuk (Jørgen Hartmann Petersen).