Forrige recordNæste record  Bygning  1949   Sølyst  

Emiliekildevej 2, Klampenborg

I årene omkring 1861-1862 nærmede man sig en katastrofe i selskabet.
Gennem en årrække havde adskillige af Roskildes storborgere meldt sig ind i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, hvilket betød, at der kom til at hænge flere skiver med navne fra Roskilde på Københavns Bymuseum på Vesterbro.
Men Vesterbro voksede og klemte Skydebanen - som den hed i folkemunde - fra alle sider, hvorfor man i 1948 købte det vidunderlige landsted Sølyst i Klampenborg, som i gennem tiderne specielt i Ernst Schimmelmanns og Theodor Suhrs ejertid var et kulturelt centrum i Danmark.

Den 15. september 1949 indvier ”Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab” ved en storslået fest med deltagelse af Kong Frederik og Dronning Ingrid i det renoverede og istandsatte Sølyst og benytter herefter stedet til sine ugentlige sommerskydninger og sine festlige sammenkomster hver måned året igennem.
Den pragtfulde ejendom har hermed igen fået liv med mange fornemme besøgende hvert eneste år. Salonerne er udsmykket med en række af skydebrødrenes malede skiver, en samling på flere end 2000 skiver, hvis kulturhistoriske værdi er enestående. De mange malede skiver er genstand for stor opmærksomhed fra museumsfolk, samt kunsthistorikere og et større restaurerings- og konserveringsprogram er iværksat, for at denne værdifulde samling kan bevares for eftertiden.

Som et kuriosum kan nævnes, at en lang række af de kulturpersoner, som havde deres gang på Sølyst i denne bygnings tidligere storhedstider, var medlemmer af Skydeselskabet. Da storkøbmand Just Fabritius i 1753 købte Sølyst, blev han umiddelbart efter formand for Selskabet. Statsminister, grev Schimmelmann, var også medlem. Ingen af disse ejere eller deres mange gæster har på noget tidspunkt haft i tankerne, at deres malede skiver engang skulle hænge på Sølyst, hvor netop disse mennesker skabte et kulturelt centrum i den tidsperiode, vi i dag kalder "Guldalderen". Mange af de tanker om kunst, videnskab og politik, som har formet Danmark som nation, er diskuteret og udviklet på Sølyst. Der er endda dem, der hævder, at planerne om den praktiske indførelse af demokratiet og de mange tanker og bekymringer, denne sag medførte, tog sin begyndelse på Sølyst.

I dag er Sølysts ældgamle historie og ”Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskabs” endnu ældre historie smeltet sammen i en fortsættelse af de enestående traditioner af gæstfrihed og kultur, som er kendetegnende for både Selskabet og ejendommen.

Læs også artiklen "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab".