Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1941 

Roskilde

Skønt tyskerne var indkvarteret på Roskilde Kaserne, havde den danske hær stadig sine depoter her. Oberst Bennike var bange for, at tyskerne en dag ville beslaglægge lageret, så han lod sine officerer flytte våben, ammunition m.v. til Ryegård i Hornsherred. Senere måtte man flytte det hele til lader og herregårde i Odsherred. Der var tale om komplet udrustning for 600 mand. Da tyskerne senere forlangte at få udstyret udleveret, måtte man flytte en smule af sagerne tilbage til Ryegård, så der kunne foretages en symbolsk udlevering. De øvrige depoter var herefter hemmelige og altså illegale. Og det var officererne altså også blevet. 

* * * * * * * * *

Svogerslev Bibliotek oprettes. 

* * * * * * * * *

Sofus Henry Stryhn, som i sin barndom omkring 1. Verdenskrig havde boet Ringstedgade 10 i Roskilde, løser næringsbrev i København som grosserer. Han sælger leverpostej. 

* * * * * * * * *

Pavillonen i Boserup rives ned. 

* * * * * * * * *

Der er på grund af rationering næsten ingen tog og busser, så private skolers elever fra oplandet kan ikke komme til Roskilde. Roskilde private Pigeskole må derfor lukke. Da tyskerne samtidig beslaglægger Sct. Jørgensbjerg Skole i Smedegade, overtager kommunen pigeskolen, som skifter navn til Duebrødre Skole.


Danmark

I 1941 går mange danskere i biografen, for i et par timer at forsøge at glemme en barsk hverdag i et tysk-besat Danmark med mørkelægning, rationering og varemangel.
Danskerne har tilsyneladende mere eller mindre affundet sig med den tyske besættelse. Livet leves så godt det nu kan. Det ser ud som om tyskerne vil vinde krigen, men den tanke er der kun få der tør tænke til ende.

* * * * * * * * *

Blandt årets film kan nævnes "Alle går rundt og forelsker sig", "En søndag på Amager", "Frøken Kirkemus", "Thummelumsen" og "Wienerbarnet".


Verden

Det tyske slagskib Bismarck sænkes af englænderne 500 sømil vest for Brest i Frankrig. 

* * * * * * * * *

Nazityskland og flere af dets allierede angriber Sovjetunionen. 

* * * * * * * * *

Japans angreb på Pearl Harbor får USA til at deltage aktivt i 2. verdenskrig på De Allieredes side. 

* * * * * * * * *

Hitler tager fuldstændig kommando over den tyske hær.


Musik

Blandt årets melodier kan nævnes, Gerda og Ulrik Neumann med "Den lille Lysegrønne sang". 

* * * * * * * * *

Olivier Messiaen komponerer som krigsfange i Tyskland sin "Quatuor pour la fin de temps". Kvartetten bliver uropført af Messiaen og tre andre fanger i Stalag VIII A med 5000 krigsfanger som tilhørere.