Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1834 

Roskilde

Friskolen udskilles af Borgerskolen Algade 4. Begge skoler var kommunale. Men i Borgerskolen skulle man betale delvist for at gå, og man skulle selv holde sig med bøger. I friskolen var man fri for at betale. Det var gratis, så det var skolen for fattigfolks børn.

* * * * * * * * *

Sct. Hans Kilde får kildegrotte betalt af kommunen. Under opgravningen af kildebrønden gøres rige arkæologiske fund.

* * * * * * * * *

Roskilde Søbadeanstalt etableres.


Danmark

Ugebladet "Fædrelandet" udkommer første gang med C.N. David som redaktør.


Verden

Den engelske socialist og designer William Morris fødes i London.