Forrige recordNæste record   28. august 2012 • Gæstebog
Jubilæumsgave fra Hakon Meinertz


Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs gæstebog

En gæstebog og dens tilblivelse og de tanker, man gør sig herom er meget væsentlige. Fugleskydningsskydeselskabets gæstebog er ikke kun en gæstebog til familie og venners glæde, nej, det er en historisk bog, som eftertiden vil læse i. Som en illustration kan jeg nævne, at en af Fugleskydningsselskabets skydebrødre arbejder med tekster i en af Selskabets gamle protokoller, som blev skrevet i 1790. Et historisk skrift som endnu kan læses, det samme vil det blive med Fugleskydningsselskabets gæstebog.
Da Fugleskydningsselskabets formand Jørgen Ypkendanz henvendte sig til mig og bad mig gå ind i den opgave, at skabe en gæstebog til Roskilde og Omegns Fugleskyd-ningsselskab, sagde jeg med glæde, ja. Jeg bør nævne, at en af mine uddannelser er grafiker, og vores formand kender til en af de opgaver, jeg for få år siden har arbejdet med. Men lad os nu gå til skabelsen af vores gæstebog.
Det var bestyrelsen for Fugleskydningsselskabets tanke, at det skulle være en gæstebog med fortællende tekst som indledning. Det var naturligt for mig med det samme at nævne, at Fugleskydningsselskabets gæstebog skulle skabes til Selskabet, den skulle fremstå som Selskabets gæstebog såvel for samtiden og eftertiden. Ved brugen af gæstebogen skal alle være helt fortrolig med den vigtige tanke, at gæstebogen er et historisk skrift.
Bestyrelsen havde givet mig et tekstoplæg, som skulle bruges som gæstebogens indled-ningstekst. Det første jeg nu gjorde var at bearbejde tekstoplægget, hvilket blev til flere forslag, som løbende tilgik Selskabets formand. Det er vigtigt, at den indledende tekst virkelig viser Fugleskydningsselskabets tanker omkring gæstebogen. Resultater kan skydebrødrene læse på vores hjemmeside. Da den endelig tekst var godkendt, var den næster opgave jeg satte mig, var at skabe hele gæstebogens rammer.
Lad mig først nævne omslagets forside. Jeg har holdt mig for øje, at den der står med gæstebogen i hånden med det samme skal være klar over, at det er et fugleskydnings-selskabs gæstebog, derfor blev der placeret en fugl på bogens omslag. Bogen er fremstillet som ”helbind,” det er en bog, hvor forside, ryg og bagside er fremstillet af samme materiale og fremstår sammenhængende som en helhed. Det næste var for mig naturlig at placere vores Selskabs logo med årstallene 1787 – 2012 nedenunder anbragt på side tre, der er en højreside. Det er vigtigt, at den der begynder at læse i gæstebogen med det samme oplever, at det er Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs gæstebog. På side fem, en højreside, blev gæstebogens indledningstekst med Fugle-skydningsselskabets bestyrelses navne placeret neden under. På side syv også en højre-side er der øverst på siden placeret Fugleskydningsselskabets logo imellem årstallene 1787 og 2012, nedenunder står der skrevet ”Roskilde, den 28. august 2012” gæsterne vil på vores jubilæumsdag naturligt startede med at skrive deres hilsner nedenunder.
Det er meningen, at selskabets gæster fremover kun skal skrive på gæstebogens højre-sider, da det får gæstebogen til at fremstå på en meget fin måde.

Skydebroder Hakon Meinertz

Ord fra byens borgmester Joy Mogensen


Formand Jørgen Ypkendanz


Æresmedlem Holger Olsen og Peter Moe Rasmussen fra Tuborgfondet


Bestyrelsesmedlem Per Handberg


Bord 2: Lise & Aksel Høpfner, Karin & Claus Ulrich Møbius, Susanne & Henrik Lindegaard Teglers, Irene & Jørgen Herholdt samt Birgit & Poul Breusch Larsen


En hilsen fra Lise & Aksel Høpfner. Riflen er flot tegnet af skydebroderen


Gæstebogens giver, Hakon Meinertz, med reference til aftenens festlige indslag, syngepigerne fra Bakkens Hvile

 

Tilbage til listen