Forrige recordNæste record   1791 • G. Wegener
Skive til "Det Kongelige KjĂžbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"


Skiven som G. Wegener og alle øvrige skydebrødre efter de gældende regler i "Det Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab" skal give til selskabet. Det vides ikke med bestemthed, om G. Wegener er identisk med den Wegener, der i 1791 blev fuglekonge i "Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab", da der ikke findes oplysninger om Wegener i Roskilde-selskabets arkiver. Skivens motiv er en kvinde, der sidder i en skov med en blomst i højre hånd, medens venstre arm hviler på et anker. På rammen læses inskriptionen: "Haabet end daare, det har dog det Gavn at blidne os Weien indtil vi når Havn" og nederst står G. Wegener den 13de Juli 1814. Inskriptionen lader sig ikke direkte "oversætte" til nutidsdansk - ordet "daare" er i hvert fald lidt svært at oversætte direkte til et nutidsord, men må antages at have en betydning i retning af "dumhed/tåbelighed/dårskab", og så kunne man oversætte betydningen (meget) frit til noget i retning af at "selv om det kan virke lidt dumt at sætte sin lid til håbet, så letter det os i det mindste vejen mod målet". Skiven måler 61 cm i diameter. Der ses tydeligt et hul øverst i skivens motiv, og man kunne fristes til at sige et skudhul. Det er nemlig en historisk kendsgerning, at de Københavnske skydebrødre i tidligere tider skød til måls efter de malede skiver, men denne (u)skik ophørte da heldigvis i 1811 - ganske få år før denne skive blev givet til selskabet. Det må derfor antages, at hullet nærmere stammer fra en lidt hårdhændet ophængning på et søm.

 

Tilbage til listen