Forrige recordNæste record   1858 • Andreas Richard Arbo Theill
Skive til "Det Kongelige KjĂžbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"


Skiven viser Taarnborg ved Korsør som Theill ejede i årene 1834 til 1838.


Skiven som Andreas Richard Arbo Theill og alle øvrige skydebrødre efter de gældende regler i "Det Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab" skal give til selskabet. Skivens motiv er indgangspartiet til et statelig hvid hovedbygning til et gods med tilhørende stalde m.v. I forgrunden er karlen ved at drive køerne ind i staldbygningen. Forneden på skiven står den latinske tekst Medium tenuere beati: "lykkelige de, som holder sig i midten". I arkiverne hos "Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab" er nævnt, at Andreas Theill var fhv. godsejer, så et nærliggende gæt må være, at der er tale om Andreas Theill's eget gods. På rammen læses klart og tydeligt ANDREAS RICHARD ARBO THEILL foroven og den 28. juli 1858 forneden. Skiven måler 61 cm i diameter. Det skal bemærkes, at Andreas Theill i Roskilde-selskabets arkiver har været omtalt som Anders Theill - men med kendskabet til denne skive, kan der vist ikke være tvivl om, at der undervejs i historieskrivningen er sket en læse/skrivefejl, og at det rette fornavn er Andreas.

 

Tilbage til listen