Forrige recordNæste record   1841 • Søren Borch
Skive til "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab"


Skiven som Søren Borch og alle øvrige skydebrødre efter de gældende regler i "Det Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab" skal give til selskabet. Skivens motiv er det "klassiske" blik ind over byen - denne gang fra nordøstsiden - med domkirken i centrum, bag de fredeligt græssende køer. Man må sige at kunstneren har taget sig en høj grad af kunstnerisk frihed ved at lade Rådhustårnet (kirketårnet fra den gamle Skt. Laurentii kirke) og Gl. Vor frue kirke's tårn indgå i billedet - fra denne vinkel ville ingen af tårnene næppe være synlige i det virkelige liv. Man aner til højre i billedet Maglekilde Vandkuranstalt - byens stolthed på tidspunktet. På rammen læses klart og tydeligt SØREN BORCH foroven og den 23. juli 1856 forneden. Skiven måler 61 cm i diameter. Motivet er stort set det samme i Thomas Hagedorn Svane´s skive fra samme år - ligeledes givet til det Københavnske selskab - men det er dog set fra en anden vinkel, og med en meget mere fremtrædende rolle for netop vandkuranstalten (se under fuglekonger - Thomas Hagedorn Svane - 1829).

 

Tilbage til listen