Forrige recordNæste record   5. maj 2009 • Reception på Roskilde Museum
Efter en ny deponeringsaftale er skiverne flyttet fra Palæet til Sukkerhuset


Til venstre bestyrelsesmedlem Per Handberg Nielsen, flankeret af museumsinspektør Frank Birkebæk. I døråbningen ses fugleselskabets formands frue, Gurli Ypkendanz. Forrest til højre hjemmesidens redaktion, Henrik Brandt og Kurt Buchtrup.


Stående fra venstre ses Flemming Jørck, selskabets to revisorer Gunnar Løgstrup Poulsen og Ole Amsinck, dernæst forhenværende fanebærer, og ofte generalforsamlingsreferent, Ebbe Lous. Herren i døråbningen er i skrivende stund ukendt. I baggrunden til højre ses borgmester Poul Lindor Nielsen, foran ham, selskabets formand Jørgen Ypkendanz. I samtale lige bagved ses fuglekongerne Preben "Skrald" Nielsen og Ib Meinert Jensen. Helt til højre står Hans-Christian Eisen.


Mette Høj fra Roskilde Museum og fugleskydningsselskabets formand Jørgen Ypkendanz.


Fra venstre borgmester Poul Lindor Nielsen i samtale med Dagbladets fotograf, Kim Rasmussen. Under den anden samtale ses bestyrelsesmedlem Henrik Enig, hans far fuglekonge Carl-Christian Enig og fuglekonge Preben Rasmussen.

 

Tilbage til listen