Forrige recordNæste record   1966 • Carl Rasmussen
"Plovmanden" - pengesedlen der har inspireret til fuglekongens skive


500 krone sedlen som den blev trykt i perioden 1910 til 1941.
Sedlen indgik i en ny serie pengesedler, som var tegnet af Gerhard Heilmann (1859-1946). Blandt seriens motiver er "fiskeri" og "landbrug ", hvor manden, der pløjer med tospand, symboliserer Danmark som landbrugsland. Ifølge mundtlig overlevering er tegningen gjort efter en levende model.


Den næste "plovmand" som den tog sig ud fra 1945 til 1962.
Ved pengeombytningen i 1945, et par måneder efter befrielsen, ændredes forsidefarven fra gråblå til hindbærrød, mens bagsidens rigsvåbentegning blev helt forandret. I sin hindbærrøde skikkelse forblev Heilmanns plovmand i omløb frem til 1964.


Den sidste "plovmand", nu med kun én hest. Den blev udgivet fra 1964 til 1967.
I årene omkring 1960 var erhvervsstrukturen i Danmark under hastig forandring. Landbrugets stilling var ikke længere altdominerende, og hestekræfterne var blevet motoriserede. Men i folkemunde hed en 500-kroneseddel slet og ret en plovmand. Dette kælenavn burde leve videre, mente man, og efter nogen overvejelse besluttedes det derfor, at også den nye 500-kroneseddel skulle vise en mand, der pløjer med en hestetrukken plov. Tegningen er udført af Ib Andersen (1907-69), der under efterårspløjningen i 1959 havde lejlighed til at tegne en landmand, der pløjede uden maskinkraft på en mark nær Fredensborg.

 

Tilbage til listen