Forrige recordNæste record   10. juli 1956 • Carl E. Johansen
Fuglekongen og bestyrelsen på fugleskydningsdagen 1957


Fra venstre: J.V. Quade, Alfred Kragh, Hans Pedersen, C.E. Johansen, P.H. Pedersen, Carl Rasmussen og A. Hvalø Hansen.

 

Tilbage til listen