Forrige recordNæste record   6. juli 1894 • Roskilde Avis
Omtale af årets fugleskydning

Fugleskydning. Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab afholdt i går sin årlige fugleskydning i Boserup Skov. Skytterne samledes i Hotel Prindsen om morgenen kl. 8 og kørte derfra med musik i spidsen til pavillonen i Boserup hvor skydningen straks tog sin begyndelse. Kl. 12 standsede skydningen, hvorefter selskabet begav sig op i den flagsmykkede pavillon for at spise frokost. Formanden, toldforvalter Treschow, bød velkommen. Selskabets fuglekonge, købmand J. B. Rasmussen Hs Maj. Kongens skål. Efter at en i dagens anledning skreven sang " Til Fuglekongen", der modtoges med bifald, var afsungen, talte formanden for fuglekongen. Amtsrådssekretær Bruun talte for fædrelandet. Fuglekongen udbragte en skål for selskabet. Formanden udbragte en skål for den nyindmeldte medlemmer. Der udbragtes endnu en del personlige skåler, hvorefter bordet hævedes. Selskabet begav sig derefter atter ned på pladsen for at fortsætte skydningen. Kl. 6 3/4 var fuglen nedskudt. Gevinsterne faldt således: 

Ringen

(To syltetøjsskeer): Hotelforpagter Haagen Jensen ved bagermester Hansens skud.

Højre vinge

(En teske): Redaktør Christiansen ved garver Winthers skud.

Venstre vinge

(En kageske): Bager Iwanou ved købmand P. Lassens skud.

Halen

(To sauceskeer): Tømmermester Kornerup ved fabrikant O. Larsens skud.

Halspladen

(En kageske): Malermester Christensen ved eget skud.

Brystpladen

(En gemyse- og en jordbærske): Bestyrer Eriksen ved telegrafbestyrer Thomsens skud.

Hr. Eriksen blev således selskabets fuglekonge for det kommende år. Efter endt skydning samledes medlemmerne med damer til en festmiddag i Pavillonen, ved hvilken en mængde skåler udbragtes. Et animeret bal sluttede den i enhver henseende vellykkede fest. 

Tilbage til listen