Avis   Dato   Emne            
Lokale aviser   28/06-1966  Fugleskydningsmarc