Emblemer og udmærkelser

En vigtig del af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs identitet er emblemer og udmærkelser, der synligt vises den enkelte skydebrors anciennitet, og hvad han har opnået i selskabet.

 

Selskabets emblem - fuglen

Nye medlemmer får udleveret selskabets emblem. Emblemet er en gylden fugl, der er påsyet et grønt silkebånd bundet i en sløjfe. Emblemet skal altid bæres på venstre bryst ved selskabets sammenkomster. Ved forsømmelse af dette "vanker" en bod på 20 kr. til mulktbøssen.
Et mistet emblem kan for 100 kr. genanskaffes hos kassereren.
Emblemet er selskabets ejendom og skal tilbageleveres ved udtræden af selskabet.

 

Anciennitetsemblemer

Skydebrødre, der har 25, 40 og 50 års jubilæum modtager en særlig sølvplade. Denne blev indstiftet i 1963. Én gang i selskabets historie er der blevet specialfremstillet en sølvplade i anledning af et 60-års jubilæum. Hæderen blev tildelt æresmedlem, hr. Holger Olsen, der blev medlem i 1945 og var det frem til hans død i 2017. I 2015 var det så tid til at fremstille 70 års emblemet til hr. Holger Olsen.
Emblemet er selskabets ejendom og skal tilbageleveres ved udtræden af selskabet.

 

Fuglekongeemblemet

Den afgående fuglekonge modtager et særligt fuglekongeemblem ved overdragelsen af fuglekongebåndet til den nye fuglekonge. Emblemet bærer året, hvor fuglekongen opnåede at blive fuglekonge.
Emblemet er fuglekongens til ejendom.

 

Kongeskytteemblemet

Kongeskytten, som er den skytte, der nedskyder brystpladen, modtager et kongeskytteemblem.
Emblemet er kongeskyttens til ejendom.

 

Æresmedlememblemet

Æresmedlemmer modtager et særligt emblem.
Emblemet er selskabets ejendom og skal tilbageleveres ved udtræden af selskabet.

 

Bestyrelsesmedlemsemblemet

Bestyrelsesmedlemmer modtager et særligt bestyrelsesemblem. På formandsemblemet er indgravet et F, mens der på de øvrige er indgraveret et B.
Emblemet er selskabets ejendom og skal tilbageleveres ved udtræden af bestyrelsen.

 

Specielemblem for 25 år som skydeudvalgsformand

I 2015 havde Bennie Hansen 25 års jubilæum som formand for skydeudvalget. I den anledning lavede Henrik Enig et specielt emblem.
Emblemet er Bennie Hansens til ejendom.

 

 

Fanebæreemblemet

Fanebæreren bærer et særligt fanebæreremblem.
Emblemet er selskabets ejendom og skal tilbageleveres ved fratræden som fanebærer.

 

Fuglekongebåndet

         

Fuglekongebåndet er et skærf, fuglekongen bærer på fugleskydningsdagen. Fuglekongebåndet kaldes også for bandoler. I litteraturen bliver også brugt udtrykket insignier. Insignier er et værdighedstegn. I gammel tid var kongemagtens insignier scepteret og æblet.
Den nykårede fuglekonge får overdraget fuglekongebåndet af den afgående fuglekonge. Fuglekongen er forpligtet til at lade fremstille en sølvplade med sit navn og årstal indgraveret til anbringelse på fuglekongebåndet. Pladen skal være af samme form og størrelse, som de på fuglekongebåndet i forvejen anbragte sølvplader.

Fuglekongebåndet skal opbevares på et sikkert sted efter bestyrelsens anvisning og må kun bæres på fugleskydningsdagen eller ved andre særligt højtidelige lejligheder, hvor bestyrelsen kan give tilladelse hertil.

Fuglekongebåndet bliver op til den årlige fugleskydning afhentet af guldsmed Enig, der sørger for polering af sølvpladerne, samt påsætning af regerende fuglekonges sølvplade. Således fremstår fuglekongebåndet skinnende og stateligt under fugleskydningen.

Skulle den regerende fuglekonge være fraværende på fugleskydningsdagen, tilkommer det sidste års kongeskytte at præsidere for ham ved fugleskydningen. Fuglekongebåndet må dog kun bæres af fuglekongen.

 

Pokalvinderreversnålen

                            

Pokalvinderen modtager en reversnål. Skytter, der vinder vandrepokalen flere gange, vil kun modtage reversnålen første gang, han opnår hæderen. 

I forbindelse med donationen af den nye vandrepokal med virkning fra 2011, blev der indstiftet en reversnål til pokalvinderne. Første gang, en skytte vinder årets pokalskydning, modtager han en reversnål til ejendom. Samme skytte vil ikke modtage flere reversnåle ved gentagne pokalsejre.
Reversnålen er udtænkt og sponsoreret af Henrik Brandt, mens Henrik Enig har stået for udformningen.
Reversnålen er skyttens til ejendom.

 

Ordensbåndet

Ordensbåndet blev indstiftet i 2009 og tildeles de skytter, der har været aktive skytter i en årrække. Ordensbåndet sættes lige under lommeåbningen på den mørke blazers venstre brystlomme. Ordensbåndet bliver tilført små guldfugle for hvert efterfølgende år skytten er aktiv. De aktive skytter er de, der i gammel tid kaldtes for "ordentlige" medlemmer. For at være aktiv skytte, skal man havde deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger. En skytte kan højst få tildelt fem guldfugle.

 

Brystlommeemblemet

I 2010 lod bestyrelsen fremstille et elegant emblem med selskabets logo til påsyning på venstre lommen af brystet på den mørke blæser.
Emblemets mål er 8,5 cm x 9,5 cm og er vævet i guld, sølv og grønne farver på et sort stofstykke. Prisen for emblemet er 150 kr. Overskuddet af salget går til skivernes vedligeholdelse.

 

Revesnålen

 

I 2013 lod bestyrelsen fremstille en reversnål til en salgspris på 50 kr. Overskuddet af salget går til skivernes vedligeholdelse.

 

Slipsekæden

I 2013 lod bestyrelsen fremstille en slipsekæde til en salgspris på kr. 200. Overskuddet af salget går til skivernes vedligeholdelse.

 

Skydenummer

Skydenummerets funktion, der er til den årlige fugleskydning, har kun betydning denne ene gang. Året efter modtages et nyt. Dette ændrer dog intet ved, at man kan møde skydebrødre, der bærer et eller flere skydenumre på deres jakker.
Ved årets fugleskydning får hver skytte et skydenummer, der indikerer rækkefølgen for skydningen. Fuglekongen får nummer 1 og formanden nummer 2. Den øvrige rækkefølge er efter "først til mølle" princippet. Ved indskrivningen modtager skytterne en nål med sit skydenummer. Der erlægges 20 kr. for nålen. Indtægter for solgte nåle indgår i selskabets regnskab.
Der laves nye nåle hvert år.