For kvinden

Ved tidligere tiders fugleskydning, før osten kom på bordet, var der tradition for, at en skydebror talte for damerne. Men dels, fordi damerne aldrig deltager i fugleskydningsfrokosten og dels på grund af tidsmangel, ophørte traditionen. I en årrække blev så afsunget "For Kvinden". Denne tradition er ligeledes ophørt. 

Tekst: C. Hostrup
Melodi: Otto Lindblad

Sparsomt i Norden vi Blomster finde,
Farven er bleg og kun svag deres Duft;
Blomsten hos os er den dejlige Kvinde,
:,: frodigst hun gror i den nordiske Luft. :,:
:.: Hende vi elske, mens Hjertet det slaar,
hende vi prise, mens Læben formaar. :,:
Lokkerne bløde og Væksten den slanke,
Klang i sin Stemme og Snildhed i Blik,
Ild i sit Hjerte og Renhed i Tanke;
det hun i Arv efter Moderen fik.