Forord

 

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har med sikkerhed rødder helt tilbage til 1787, og sandsynligvis også før. Derfor er det en lang og ikke mindst spændende historie der kan skrives om vores agtværdige selskab. Selvfølgelig skal denne historie kunne læses på selskabets egen hjemmeside. Idéen blev fostret på generalforsamlingen i 2006. Efter et par år med tanker, kom der for alvor gang i projektet i 2008.

For os der har arbejdet med etableringen af denne hjemmeside, har det været en stor og tidskrævende opgave. Samtidig har det været en opgave, der har givet os mange glæder, og ikke mindst indsigt og viden om selskabet og byens historie. Det har været berigende at lære om byens sønner, skikke, traditioner, gaders oprindelse og bygningers betydning.

Resultatet af denne hjemmeside har vi mange at takke for. Skydebrødre har hjulpet med fotografering af skiver og beretninger af anekdoter fra selskabet. Fuglekonger har bidraget med fotografier og deres levnedsbeskrivelser. Det samme har enker, børn og børnebørn til afdøde fuglekonger. Stor hjælp har vi modtaget fra lokalhistorikeren Lotte Fang-Borup, fra Eva Tønnesen fra Lokalhistorisk arkiv, fra Mette Høj og Grete Rung fra Roskilde Museum, der har bidraget med historiske beretninger og billedmateriale. Tidligere tiders lokalhistorikere, bl.a. Arthur Fang og Fanny Fang har leveret uvurderligt kildemateriale. Jonna Christensen takker vi for korrekturlæsning. Den Hirschsprungske Samling har stillet et væsentligt foto til rådighed og Per Flensborg har velvilligt givet tilladelse til at hans fars og farfars omfattende samling af billeder og postkort med lokale motiver kan benyttes.
Hvis der er nogen vi ikke har nævnt, er det ikke af utaknemmelighed, men en forglemmelse, som nemt kan rettes op, hvis vi får det at vide.

Vi præsenterer denne hjemmeside med meget stor glæde og ikke uden en vis stolthed. Det er vores håb og ønske at denne hjemmeside til stadighed vil blive opdateret med historiske facts, samt blive opdateret med fremtidige hændelser. Vi håber, at dem der kommer efter os, vil fortsætte og vedligeholde vores arbejde, så hjemmesiden til stadighed vil være spændende læsning og et godt opslagsværk i generationerne efter os.
Det er vores ønske, at denne hjemmeside må blive flittigt læst af skydebrødre, byens borgere og andre interesserede. Vi tror og håber at denne hjemmeside vil være en gave til fremtidens lokalhistorikere.

Vi vil opfordre alle til at bidrage med data, levnedsbeskrivelser, anekdoter og fotografier til hjemmesiden.
Hjemmesiden vil aldrig kunne blive færdig. Der vil hele tiden kunne dukke mere op. Så hvis nogen har noget der kan bidrage til denne hjemmeside, modtager vi det med stor taknemmelighed.

Roskilde, den 16. februar 2009.

 

Henrik Brandt              Kurt Buchtrup              Martin Wegeberg