Kong Kristian stod ved højen mast

Når fuglen er skudt ned på fugleskydningsdagen, mødes skydebrødrene i den store sal på Restaurant Håndværkeren.
Første taler er fuglekongen, der holder sin tale for Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Der råbes et nifoldigt hurra for majestæten, hvorefter fanebæreren går til fanen, og forsamlingen under musikakkompagnement stemmer i med "Kong Kristian stod ved højen mast".

Melodien blev optaget under fugleskydningen i 2012 af Henrik Brandt, der ligeledes efterfølgende redigerede optagelsen.
Sangen akkompagneres af fugleskydningsorkesteret, der var sammensat til lejligheden, og John Wiberg har velvilligt på orkestrets vegne stillet sig til rådighed for optagelserne.
Hør optagelsen ved at klikke på højtalertragten. 

 

 

 


Tekst:
Johannes Ewald, 1779
Melodi: Fr. Kuhlau, efter ældre melodi

Kong Kristian stod ved højen mast
i røg og damp;
hans værge hamrede så fast,
at Gothens hjelm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
"Fly", skreg de, "fly, hvad flygte kan!
:/: Hvo står for Danmarks Kristian :/:
     i kamp?"

Niels Juel gav agt på stormens brag:
"Nu er det tid!"
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
" Nu er det tid!"
"Fly", skreg de, "hver, som ved et skjul!
:/: Hvo kan bestå mod Danmarks Juel,:/:
     i strid?"

O, Nordhav! Glimt af Wessel brød
din mørke sky!
Da ty'de kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og dø;
Fra vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky:
" Fra Danmark lyner Tordenskjol;.
:/: Hver give sig i himlens vold :/:
     og fly!

Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt,
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
:/: og kamp og sejer før mig til :/:
     min grav!