Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen afvikles i marts måned. Samme aften er årets første ballotion. Skydebrødrene modtager i februar måned pr. email en indkaldelse til denne aften. Eksemplet er fra 2009.