Copyright ©

Noget om copyright© og beskyttelse af ophavsret

Der må ikke være tvivl om, at denne hjemmeside på enhver måde er omfattet af de gældende lovregler om copyright© og beskyttelse af ophavsret.

Lovgivningen skal som bekendt beskytte de mennesker, som tjener til livets ophold ved at fremstille litterære eller øvrige kunstneriske værker 

Det er ikke fordi hjemmesidens redaktion er blevet grebet af særligt høje tanker om at det samlede arbejde med hjemmesiden skal beskyttes på grund af ”særlige kunstneriske kvaliteter” – selv om vi er lidt stolte over resultatet - men af den simple årsag, at en række positive mennesker har indvilget i at stille deres efter loven beskyttede skriftlige materiale eller billeder til rådighed for fugleskydningsselskabet og hjemmesiden, men det betyder jo ikke, at der dermed er givet tilladelse til andre, om at de kan disponere frit over materialet.

Historien om fugleskydningsselskabet og alle de lokalhistoriske sidehistorier det kan føre til, må i sagens natur i høj grad være historier, der gennem tiderne er gået fra generationer til generationer i skrift og i tale. Ingen har særlige rettigheder omkring faktiske hændelser, men alle forfattere gennem tiderne har særlige rettigheder til lige præcis deres udlægning, beskrivelse og kommentarer til de konkrete emner. Grænserne må i sagens natur blive lidt flydende, men skal man være på den helt sikre side, så sikrer man sig forfatterens accept til en eventuel gengivelse.

Det samme gælder billedmateriale, uanset om det drejer sig om malerier, fotos eller tegninger.

Vi er alle steder blevet mødt med særdeles positive holdninger når vi har spurgt om accept til at benytte forskelligt materiale, og vi tror, at det er fordi at mange gerne vil hjælpe til med at formidle den lokale historie til samtiden og kommende generationer på en let tilgængelig måde med tilhørende billedmateriale.

Samtidig er der ikke skygge af kommercielle interesser i hjemmesiden – men vi selv og brugerne må omvendt respektere, at enkeltpersoner kan have helt legitime kommercielle interesser, så en venlig accept til fugleskydningsselskabets hjemmeside er som tidligere nævnt ikke en accept til, at andre må benytte beskyttet materiale.

Vi takker for eksempel fotografen Bennie Hansen, som lagde tid og kamera til gengivelsen af alle skiverne i en meget høj professionel kvalitet, og vederlagsfrit stillede billederne til rådighed for fugleskydningsselskabet. Vi skylder en tak til Per Flensborg, som gav os lov til at benytte sin fars og farfars gamle Roskilde-postkort. Roskilde Museum, primært ved Mette Høj og Grethe Rung samt Lokalhistorisk Arkiv ved Eva Tønnesen har også været særdeles positive og bidraget med mange gode oplysninger, fotos og venlig bistand.
Ikke mindst lokalhistorikeren Lotte Fang-Borups mange artikler og værker indgår utallige steder på hjemmesiden, og det har været af uvurderlig betydning at vi har fået lov til at benytte disse kilder.
Også den lokale presse og periodisk udgivne skrifter står vi i stor taknemmelighedsgæld til, og ikke mindst her står det klart at fugleskydningsselskabet og de malede skiver nyder offentlighedens bevågenhed og interesse.

Det vil fremgå af hjemmesidens indhold, at vi har langt flere at takke, men det vil nok være lidt uoverstigeligt at nævne alle, men pointen er jo også mere at give eksempler på beskyttet materiale, som vi har fået lov til at bruge vederlagsfrit.

Her på hjemmesiden, har vi gjort os stor umage for at holde os på den rigtige side af loven, og skulle vi have trådt ved siden af i konkrete tilfælde, så siger vi undskyld og beder om tilgivelse, og håber på en positiv dialog med den/de der måtte føle sig krænket, og vil naturligvis straks fjerne materialet, hvis vi har overtrådt reglerne.

Kanal Roskilde har givet accept til vores brug af deres optagelser, som det fremgår her.