Vejledning for fuglekonger

Vejledningen kan åbnes i pdf format og printes ud herfra, ved at klikke på selskabets logo nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VEJLEDNING FOR FUGLEKONGER

I

ROSKILDE OG OMEGNS

FUGLESKYDNINGSSELSKAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEJLEDNING FOR FUGLEKONGER

 

 

At modtage værdigheden som fuglekonge i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselsskab sker kun én gang i livet.

Der melder sig derfor for de fleste nogle praktiske spørgsmål, som man naturligvis selv kan prøve at få rede på ved at studere selskabets love og/eller tale med tidligere fuglekonger, som har gjort deres erfaringer.

Nedenstående giver nogle oplysninger om regler og kutymer, som er blevet praktiseret gennem årene. 

Efter kåringen:

Bestyrelsen henstiller, at den ny fuglekonge ikke i forbindelse med sin kåring giver en omgang til de tilstedeværende skydebrødre.
Det er formandens pligt i forbindelse med overrækkelse af kongebåndet, at minde den nykårede fuglekonge om denne henstilling. 

Denne henstilling er begrundet med, at udgiften er stor (fuld restaurationspris) og med, at kåringen er slutningen på fugleskydningen, hvor de fleste alligevel er velforsynede og har noget i glasset.

Kongebåndet:

Kongebåndet må kun bæres af fuglekongen og kun på selve fugleskydningsdagen eller ved andre særligt højtidelige handlinger, hvor bestyrelsen kan give tilladelse hertil.

Når kongebåndet ikke benyttes, opbevares det hos Andersen & Enig, Karen Olsdatters Stræde 7, 4000 Roskilde.

Inden næste års fugleskydning er den ny fuglekonge forpligtet til at lade fremstille en sølvplade med sit navn og årstal for værdigheden indgraveret til anbringelse på kongebåndet. Pladen skal være i samme form og størrelse som de på kongebåndet tidligere anbragte sølvplader. Guldsmedemester Henrik Enig har i en årrække fremstillet sådanne sølvplader og i øvrigt velvilligt sikret, at kongebåndet er blevet vel vedligeholdt.

Den malede skive:

Fuglekongen er forpligtet til inden næste års fugleskydning at give en malet skive til selskabet. Den malede skive afsløres for medlemmerne på fugleskydningsdagen.

Skiven skal være ca. 50 cm i diameter inklusive ramme og udfærdiges efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og godkendelse.

Det står fuglekongen frit for at vælge kunstner og motiv, som kan være symbolsk, topografisk eller fortælle om fuglekongens erhverv og/eller interesse. Dog skal bestyrelsen, inden kunstneren går i gang med selve arbejdet, have været præsenteret for en skitse eller på anden måde have haft lejlighed til at godkende idéoplægget til den malede skive.

Rammen omkring den malede skive skal indeholde fuglekongens navn samt dato og årstal for modtagelsen af værdigheden.

Selskabet har ladet fremstille et antal drejede rammer, som er lidt forskellige i udformning og som opfylder alle normer vedrørende størrelse og kvalitet. Rammerne kan beses ved henvendelse til bestyrelsen. Prisen er favorabel.

Det er vigtigt at tænke på, at den malede skive også bør kunne bestå som et værdigt eftermæle for fuglekongen - måske århundreder ud i fremtiden. Selskabets ældste malede skive er fra1787 og er udstillet på Roskilde Museum sammen med en del af de øvrige malede skiver og eventuelt andre af selskabets klenodier. Skiver fra alle nulevende fuglekonger dog mindst 25 skiver er ophængt i restaurant Haandværkerens festsal.

Godkendelse af den malede skive - orientering omkring fugleskydningsdagen:

Som regel i maj måned præsenterer fuglekongen den færdige malede skive for bestyrelsen til den formelle godkendelse.

Samtidig gennemgås hele arrangementet omkring fugleskydningsdagen.

Dette møde finder som oftest sted hos fuglekongen, hvor kunstneren eventuelt også kan være til stede.

Data på fugleskydningsselskabets hjemmeside: 

Som fuglekonge vil dine data på lige fod med alle andre kendte fuglekongers data indgå på selskabets hjemmeside www.roskildefugleskydning.dk . Du bedes snarest efter din kåring afgive et foto til hjemmesidens redaktør, ligesom du bedes afgive følgende oplysninger:

Oplysning om din fødselsdato og fødselsår.

Oplysning om, hvornår du blev indballoteret i selskabet, og hvem der var din proponent.

Oplysning om, hvem der var din kongeskytte, og om du selv har været kongeskytte ved en eller flere fugleskydninger.

Hvis du har haft tillidshverv i selskabet som bestyrelsesmedlem, revisor, fanebærer eller på anden måde stået i udvalg, bedes dette oplyses med angivelse af periode.

Har du modtaget erindringstegn eller anden form for udmærkelse i selskabet, bedes dato og anledning oplyses. 

En levnedsbeskrivelse om dig selv, der kan indeholde oplysninger om fødested, forældre, søskende, opvækst, uddannelse, soldatertid og videre karriere. Ægteskabelige forhold, børn, interesser og hobbies. I det hele taget, hvad du selv synes, der skal stå om dig til eftertiden.

Du kan lade dig inspirere af andre fuglekonger på hjemmesiden, eller du kan kontakte hjemmesidens redaktør for yderligere informationer.

Når din malede skive bliver offentliggjort på fugleskydningsdagen, hvor du afgår, bedes du afgive en beskrivelse af skivens motiv, og hvad den må symbolisere. Du bedes ligeledes oplyse navnet på den kunstner, der har malet skiven.

Du kan aflevere oplysningerne skriftligt eller lade dig interviewe af hjemmesidens redaktør.

I årene fremover har du mulighed for at komme med tilføjelser til din levnedsbeskrivelse. Du skal blot rette henvendelse til hjemmesiden redaktør.

Fugleskydningsdagen: 

På fugleskydningsdagen møder bestyrelsen, fanebærer og eventuelt også kunstneren op hos fuglekongen til morgenkaffe for efterfølgende at ledsage fuglekongen til samlingsstedet, hvor øvrige skydebrødre modtager fuglekongen. Bestyrelsen sørger for transporten, hvis ikke fuglekongen har ønske om selv at arrangere denne.

Hvis der er mulighed herfor, hejses flaget hos fuglekongen ved bestyrelsens ankomst kl. 8.00.

Der er tradition for, at fuglekongen byder på en "Gammel Dansk" eller anden type bitter til de fremmødte skydebrødre på samlingsstedet. Det kan ofte klares ved, at fuglekongen indkøber de nødvendige flasker detail.

Ved frokosten på fugleskydningsdagen er fuglekongen Selskabets æresgæst.

Fuglekongen holder altid den første tale, som er for landets regent. Talen til regenten bedes afholdt med respekt for denne.

Når den ny fuglekonge bliver kåret, overdrager afgående fuglekonge kongebåndet til denne og får i stedet det særlige kongemærke som tegn på den tidligere værdighed.

Det henstilles at fuglekongen holder sig sober til talen til regenten er afholdt samt kongebåndet er overleveret til den nye fuglekonge.

 

Bestyrelsen

August 2019

 

**************