Søgefunktion

Under søgefunktionen kan der søges på ord, dele af ord og sammenhængende sætninger overalt på hjemmesiden. Man skal i højre del af søgefunktionen præcisere, på hvilken del af hjemmesiden, der skal søges. Her er en søgefunktion for hver enkelt database og for tekstsider.
I venstre del af søgefunktionen skrives det ord, dele af ord eller sammenhængende sætning, man søger på. Efter indtastningen trykker man enter eller aktiverer ”søg”. Jo mere specifik man er i søgefeltet, jo færre muligheder vil dukke op. Eksempelvis vil "n" give rigtig mange muligheder, "sen" en del, "Hansen" nogle og "Jørgen_Hansen" ganske få. Søgefunktionen skelner ikke mellem store og små bogstaver. Under søgeresultatet bliver ordet fremhævet med rødt.
Søger man på sætninger, vil hele sætningen blive fremhævet med rødt. Derudover vil hvert enkelt ord i søgesætningen blive fremhævet med rødt. Dette kan undgås ved at sætte en underscore mellem ordene, altså et understregningstegn mellem ordene. Her et eksempel: Søger man på Hans Jørgen Jensen, vil søgefunktionen finde hvert sted hvor enten Hans, Jørgen eller Jensen findes. Skriver man derimod Hans_Jørgen_Jensen vil man alene finde steder, hvor disse ord findes i denne kombination.
Bemærk! Søgefunktionen accepterer ikke specieltegnene !"#¤%&/().