Links

Roskilde før og nu

"Roskilde før og nu" er forummet, hvor mennesker med kærlighed til byen mødes og udveksler minder og billeder fra tiden, der svandt. Det er også stedet, hvor alle er velkommen til at bringe information om forestående aktiviteter og begivenheder, der har almen interesse i Roskilde.

Roskilde før og nu - YouTube kanal

På YouTube kanalen for "Roskilde før og nu" vil kunne ses film fra Roskilde.

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab på Facebook

Naturligvis er Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab også på Facebook.

Dog er gruppen kun åben for medlemmer af selskabet.

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs YouTube video kanal

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har egen TV kanal på YouTube.

Roskildes udvikling

Hjemmesiden http://www.roskildesudvikling.dk/ henvender sig til de lokalhistorisk interesserede og primært dem, der på forskellig måde – og helt uforpligtende - vil deltage i arbejdet med systematisk at samle tekst og billeder fra diverse arkiver til en samlet oversigt over byens udvikling med adresserne i byens gader og stræder m.v. som omdrejningspunkt -  og naturligvis de mange, som har lyst til bare at følge med i hvordan arbejdet udvikler sig.

Hjemmesidens redaktion består p.t. af Lotte Fang og Kurt Buchtrup.

Roskildiana

Roskildiana er navnet på Roskilde bibliotekernes online billed- og mediesamling. Her finder du digitaliserede materialer fra Roskilde lokalhistoriske Arkivs righoldige samling.

Udover at give offentligheden direkte adgang til arkivmaterialet er hjemmesiden også et bidrag til det fælleseuropæiske online bibliotek - Europeana.eu.

Den digitale samling rummer ca. 6000 billeder, film og lydfiler fra Roskilde og omegn og vil blive udvidet løbende.

         

Wikipedia om fugleskydning

Se dette link for Wikipedias definition på fugleskydning.