Forrige recordNæste record   Conny Elsebeth Petersen  

Født: 1. februar 1949


Levnedsbeskrivelse:

tn_conny kunstner 2021
I 2022 gav kunstneren sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:


Mon ikke Dan, med valget af sin mor til at male kongeskiven, nu skriver historie i jeres mangeårige forening? 

Lidt om min baggrund i denne sammenhæng.

Slut 80'erne begyndte jeg et kunstnerisk virke under foreningen AUM genesis, der arbejder med "esoterisk maleri" i olie- og akrylmaling. Her blev jeg inspireret til at arbejde med  ikonmaling under Kirsten Brøns. Jeg har også arbejdet med mandalaer efter inspiration af Judith Cornell.

Seneste "skud på stammen" er en interesse for stenskulpturer, som jeg arbejder med under instruktion af Erik Schwarzbart.

Set i lyset af ovenstående blev jeg dybt berørt af min søns henvendelse om at male en skive for ham. Han understregede dog, at "det skal ligne noget, mor" så jeg tog udfordringen op, hvorfor ikke? – dog under forudsætning af at jeg måtte male den med ægtempera, som bruges i ikonmaleriet.

Min vej i det "maleriske" har givet mig så mange gode oplevelser. Jeg har sammen med foreningen AUM genesis udstillet i haller, på vandrehjem, på rådhuse, i kulturhuse, på hospice og i kirker. Derudover har jeg været en del af Lejre Kulturdages arrangører, hvor vi inviterede borgere til at deltage aktivt i kunstprojekter. Jeg har udstillet i Falkenberg, Sverige og har deltaget i den lokale foreningen Nordens venskabsbysamarbejde omkring malekunst i Flesberg, Norge og Morup-Vinberg, Sverige samt i Felix, Lejre. Har været med til at arrangere kunstevents som nedlægning af malede sten (hvor borgere blev inviteret til at male deres "egen" sten) i et Gaya kors – herunder som et mikroprojekt under Kulturlink - Femern Bælt, kunstprojekt med landart og vandreudstilling – i Maribo, Eutin, Grube og Cismar. I det projekt var vi 4 tyske og 6 danske deltagere, og projektet strakte sig over ca 2 år.

Gaya korset har også været lagt på Musicon og i Latinerhaven samt efterfølgende i Eutin på invitation fra deres turistforening. Gaya korset med de malede sten blev lagt permanent i det grønne område hos Gasthaus Grube. Derudover har jeg været med i kunstevents på Lindenborg Kro, hvor vi sammen med flygtningebørnene bl.a.. lavede et gaya kors med deres malede papruller fra køkkenruller og toiletruller, som blev sat op på lærreder til et stort "maleri". Dette blot eksempler på events, hvor jeg har været medarrangør.

 

CV for Conny Elsebeth Petersen

  

Eksaminer:

1968 Nysproglig studentereksamen fra Roskilde Katedralskole
1970 Danmarks Biblioteksskole – linien for arkivsekretærer
1975 Handelsskolernes statskontrollerede fagprøve i bogføring med regnskabsforståelse
1976 Handelsskolernes statskontrollerede fagprøve i maskinskrivning
1976 Handelsskolernes statskontrollerede fagprøve i kontorteknik
1977 Dansk Kommunalkursus  I
1992 Modul 2, Historie Åben, RUC
1992 Humanistisk Basisuddannelse, RUC
1993 Modul I, Historie Åbent, RUC
1993 BA, RUC
1998 Afsluttet grunduddannelsen i filosofi, Københavns Universitet under Åben uddannelse

 

Kurser:

1978-89 Diverse arkivkurser, herunder interviewteknik og udstillingsteknik
1978 Sct. Hans Hospital – Laboratorieundersøgelser
1982 Alment voksenpædagogisk grundkursus, LOF
1984-85 Folkeuniversitetes kursus: Historie - grundkursus
1986 Folkeuniversitetets kursus: Historie – den danske arbejderbevægelse
1986 Folkeuniversitets kursus: Historie – landbruget i Danmark før landboreformerne
1987 HK Modul Data – Datamatik II
1988 Studiekredslederlederkursus, LOK
1988 TAP-Fællesrådets grundkursus
1990 TAP-Fællesrådets formidlingskursus
1996 The Spontaneous Order of Life, ugekursus på Niels Bohr Instituttet
1999 Uddannet "udviklingsambassadør" under LFHU HK/STAT
2004 Concorde XAL grundkursus, Høje Taastrup Dataskole.
2005 Grunduddannelsen for administrative medarbejdere, Boligselskabernes Landsforening

 

Tillidshverv:

1977-90 Medlem af Lara's bestyrelse, de sidste 2 år som formand
1982-89 Styrelsesmedlem i SLA (sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver) fra 1985 som næstformand. I samme periode medlem af diverse af SLA nedsatte udvalg
1984-89 Bestyrelsesmedlem og kasserer i foreningen ”Dansk Folkekultur”, der udgiver tidsskriftet ASK
1986 Projektleder for "ung i arbejde"
1987-88 Lokal spilmester for herredsspillet ”Mark og Mønt” med Ann Jellicoe, Dorset som forfatter og instruktør
1990-91 Bestyrelsesmedlem i Hvalsø Håndboldklub
1991-2008 Sekretær og de sidste år formand for Foreningen Norden, Hvalsø afdeling
2015-22 Medlem af bestyrelsen i Foreningen Norden for Roskilde-Lejre lokalafdeling, de sidste 4 år som formand
2019-22 Bestyrelsesmedlem og kasserer i Biyunforeningen i Danmark

Derudover har jeg haft diverse andre tillidshverv – blandt andet i forbindelse med 40-året for Danmarks befrielse og 200 året for Stavnsbåndets ophævelse samt været medredaktør af diverse lokale udgivelser.

Endvidere har jeg været medlem af forældrerådet ved Skovvejens Børnehave, Hvalsø Fritidshjem og kontaktforælder i begge børns klasser.

 

Ansættelser:

1968-72 Arkivsekretærelev, Rigsarkivet
1972-76 Arkivsekretær, Rigsarkivet
1976-77 Assistent ved Tølløse kommunes sekretariat
1977-85 Lægeskretær ved Hvalsø Lægehus, Jens Damsgaard
1978-89 Arkivleder Hvalsø Lokalhistoriske Arkiv
1985-87 Landbrugsministeriets enhedsjournal
1987-89 Studienævnssekretær for historie og samfundsfag, RUC
1989-90 Sekretær for LN II, RUC
1990-91 Sekretær for internationaliseringsområdet, UDDU, samt for TISK projektet, RUC
1991-93 Sekretær ved Internationale udviklingsstudier, PH.D uddannelsen og praktikadministrationen, RUC
1993-2002 Institutsekretær for geografi og internationale studier, RUC
2002 Hvalsø Kraftvarmeværk – arkivsystem (A4-systemet) enkeltstående opgave
2002-06 KAB – Kursus og kvalitetsafdelingen
2008-10 ASD-klinikken, Holbæk
2011 Vikariat på Kr. Hyllinge Lægehus

 

Undervisning:

1981-84 Undervisning på aftenskoler i slægtsforskning med gotisk skriftlæsning under AOF i Hvalsø, Lejre og Solrød, LOF i Ringsted
1988-89 Forelæsninger om arkiverne og arkiveringsprincipper i Danmark – for historiestuderende, RUC.

Derudover har jeg holdt diverse foredrag m/u lysbilleder, underholdt i diverse klasser i folkeskolen, lavet udstillinger, skrevet småartikler til de lokale blade mm.

 

Frivilligarbejde:

Medlem af arbejdsgruppen for først Ny Lejre kulturdage og derefter Lejre Kulturdage fra den begyndte og til slut.
2012-18 INSP! i bogholderiet
2015 – Danmission på Københavnsvej – bøger og kasse

Som det kan "ses", har jeg været og er fortsat en meget nysgerrig person, der hele tiden forsøger at "uddanne" mig på forskellige fronter.

Conny E. Petersen
29. maj 2022


Conny Elsebeth Petersen har malet følgende skiver:

2021 Dan Rasmus Petersen