Forrige recordNæste record  1788 Andreas Nicolai Gierlew

12. august • Haraldsborg Slotsbanke

Født: 12. marts 1745 • Død: 1811 begravet 7. januar

Levnedsbeskrivelse:

Byfoged fra 1772 og raadmand samtidig med at han beklædte embedet som birkedommer i Selsø og Bistrupgaard Birker. I 1799 endnu i embede.
Som byfoged var Gierlew den øverste administrative og juridiske embedsmand i byen.

Gift med Marie Cathrine, født Mariager i 1741 og død i 1794. Sønnen, Andreas Christian Gierlew blev generalkonsul. Han blev født den 25. august 1774 og døde den 2. august 1845.

Gierlew ejede gården på hjørnet af Hersegade og Algade. Han ejede også en udlejningsejendom uden for Røde Port. Af ejerlisten fra 1791 betegnes han som Sr. Gierlew, hvilket bevidner, at han var en af de "fine". Det fremgår af folketællinger, at han i såvel 1781 som 1787 boede i parcel nr. 175, hvilket er ejendommen på hjørnet af Algade og Hersegade.

I litteraturen kan følgende læses om Andreas Nicolai Gierlew: 

Gierlew, Niels, (kaldes ofte, saaledes ved sin Død Andreas Nicolai), f. 12. Marts 1745 (Ms., jfr. Broderen Hans Gierlew), begr. 7. Jan. 1811 i Roskilde (Dom), S. af senere Skoleholder i Øster Tørslev Anders G. og Karen Hauen. •oo 1° 27. Okt. 1772 (Ms.) Marie Cathrine Mariager (ved sin Død kaldet Kjær), døbt 23. Dec. 1741 i Nyborg, d. 29. Nov. 1794 i Roskilde (Dom), D. af Grovsmed Christen Thomsen M. og Anna Cathrine Hansdatter, co 2° 5. Jan. 1798 i Roskilde (Dom) Mette Cathrine hindam (ses ikke døbt i Dalby), begr. 30. Nov. 1807, 49 Aar 11 Mdr., i Roskilde (Dom), (oo 1° 6. Marts 1795 i Ovsted Sognepræst til Ovsted, Allerslev og Ledreborg, Provst Andreas Mølleschou, 1721-97), D. af Sognepræst til Dalby og Tureby Vilhelm L. og 2. Hustru Karen Clerqve Aarslev. — Forvalter paa Egholm, 21. Juli 1769 exam. jur. (ej ubekv., temm. vel), 25.Aug. s. A. Birkedommer i Selsø Birk, 20. Okt. s. A. Birkeskriver i Egholm Birk, 4. Sep. 1771 Byfoged og Raadmand i Roskilde, 10. Apr. 1776 Birkedommer i Bistrup Birk, 6. Juni 1806 Afsk. som Byfoged i Roskilde og Birkedommer i Bistrup Birk. — 1773-1795 Forvalter ved Det adelige Jomfrukloster i Roskilde.
Brødre: Hans Gierlew, Jens Christian Gierlew og Michael Gierlew.

 

Skiven:

Et hvidt monument i sten. Ovenpå sidder en sort fugl, som i munden har en guirlande, der snor sig ned om monumentet. Og herpå står følgende vers:

                 I Fior tilfaldt mig Konge Ære,
                 I Aar en Anden nyde den,
                 I Korthed skal mit ønske være,
                 Den varig skifte Ven med Ven

Og foroven på en slags transparent:

                 "En Ven for mig saa heldig skiød,
                  hvorved jeg Konge Titel nød"


Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 40 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

Læs om afskydningsområdet Haraldsborg Slotsbanke her.

Tilbage til listen