Forrige recordNæste record  1807 Carl Frederik Wulfsberg

30. juli • Ved Børsen

Født: 1777 cirka • Død: 18. juni 1839

Levnedsbeskrivelse:

Købmand på hjørnet af Ringstedgade og Støden.

I folketællingen for Roskilde købstad 1834 oplyses det, at han at han er ugift, opholder sig hos husfaderen, hans lillebror købmand Wulfsberg, og hans alder er 57 år.
Han hængte sig og begraves den 22. juni 1839 i Roskilde lidt afsides, da han jo har begået selvmord.
Hans broders dødsfald ses ikke indført i Roskilde Domsogn. Han er død mellem folketællingerne 1840-45. Hans kone er enke i 1845.

Skiven:

Skydemålet i bjerglandskabet. I forgrunden et tempel.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 42 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Carl Frederik Wulfsberg - fuglekongen selv

Fuglekongens historie og anekdoter:

Carl Fred Wulfsberg blev den indtil nu længst regerende fuglekonge med mere end otte år på tronen. På grund af krigsårene blev der ikke afholdt fugleskydning i en årrække, hvorved Carl Fred Wulfsberg forblev majestæt indtil 28. august 1815, hvor Israel Levin blev kåret som efterfølger.

Årets historie og anekdoter:

I 1807 talte "Roeskilde etablerede Skyde Selskab" på Børsen 54 medlemmer og holdt 13 skiveskydninger samt fugleskydning. Men de onde krigsår var nu inde. Dr. Kall afsluttede regnskabet for 1807 den 31. marts 1808, og først den 29. april 1815 tager han fat igen.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1806 lyder således:

Torsdag, den 30 Julii, foretoges den aarlige Fugleskÿdning, hvortil Selskabet forsamledes Morgenen Klokken 8. paa Banen, og beværtedes med Frokost, som betaltes, foruden Drikkevarer, med 2 mark for hver Person. Klokken 91/4 begyndtes Skydningen. I förste Omgang paa No 38. blev Ringen nedskudt ved Hr. Forpagter Selihan for Hr. Forpagter Ludvigsen, som derfor modtog Gevinsten, en Punchskee. I tredje Omgang No 22 nedskiød Selskabets Secretair Kall den høire Vinge for Hr. Herredsfoged Leigh, som modtog Gevinsten, en rifhlet indvendig forgÿldt Kalotskee. I siette Omgang No 38 Halsen paa No 38 for Hr. Landvæsencommissair Müllers Skud paa Hr. Forpagter Ludvigsens Vegne, som derfor modtog Gevinsten Fiskeskee. I sÿvende Omgang No 46 blev venstre Vinge nedskiödt af  Hr. Israel Levin for Hr. Tobaksfabrikant Bech, som derfor bekom et Düsin riffede Theeskeer. I ottende Omgang No 9 faldt Ringen ved Hr. Israel Levin's Skud for hans Sön Mejer Israel, som derfor bekom en refflet Potageskee. Endelig i femtende Omgang No 15 nedskiöd

Hr. C. F. Wulfsberg Brÿstpladen og blev altsaa dette Aars Fuglekonge, som bekom Gevinsten en Kassepotte og en indvendig forgÿlt Flødekande. Om Aftenen spiste Selskabet paa Stedet, og derfor betaltes 1 rigsdaler for hver Person, og desuden Drikkevarer. 

Rifhlet – riflet, langagtige fordybninger, riller, ”riffede” ordet er tydeligt skrevet, kan måske være det samme som foran nævnte ord. Kalotskee – halvkugleformet ske til at øse op med. Fiskeskee – stor, flad ske (i reglen med huller) til brug ved anretning. Potageskee – stor ske, hvormed skemad øses op. I de næste syv år var der ingen fugleskydning, da Danmark var gået i alliance med Frankrig (Napoleonskrigene fra 1807 - 1814) og derved i krig mod England.

Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen