Forrige recordNæste record  1813 Ingen fugleskydning

Skivens placering bemærkning:

Ingen fugleskydning

Årets historie og anekdoter:

På grund af den nye storkrig i Europa tog den danske hær på 20.000 mand i 1805 opstilling i hertugdømmerne og der var da også kun fugleskydning i de to efterfølgende år, inden krigen nåede til Danmark for alvor. Det skete med landsætningen af 31.000 engelske soldater ved Vedbæk den 16. august 1807, bombardementet af København den 2. september og flådens udlevering den 7. september. Fra nu af var Danmark i krig og først i 1815 genoptog man fugleskydningen.

Tilbage til listen