Forrige recordNæste record  1876 Vilhelm Bang


4. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 28. maj 1845 i Roskilde • Død: 19. december 1899 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Tobaksfabrikant, Algade 1.
Vilhelm Bang blev hurtigt optaget i sin fars tobaksspinderi, som Ferdinand Bang havde etableret i 1844 på Roskildes mest centrale sted på hjørnet af Algade og det senere Stændertorvet. Stedet fik tilnavnet "Bangs hjørne", hvor kælderen blev indrettet til tobaksfabrik. Da faderen døde i 1877, havde unge Vilhelm i en årrække været firmaets leder:
Ferdinand Bang og sønnen skabte en virksomhed, som bestod i Roskilde i mange år. Ferdinand Bang var en af de første tobaksspindere, som fra København fandt ud til provinsen. - Virksomheden blomstrede hurtigt. Derfor kunne Ferdinand Bang i 1853 på hjørnegrunden til nabohuset opføre en smuk privatbolig i nederlandsk renæssance.
Da Vilhelm Bang overtog virksomheden, blev kælderetagen under begge ejendomme benyttet til tobaksfabrikation. Der var her beskæftiget et halvt hundrede kvinder, drenge og faglærte tobaksspindere. Når de kunne se deres snit dertil, gjorde de et kraftigt indhug i de søde svesker, Sct. Croix-sukkeret og vel ikke mindst den ægte Sct. Croix-rom, som krævede sin mand på grund af dens styrke, og som var en meget vigtig bestanddel i fremstillingen af skråtobak.
Ligesom sin far måtte Vilhelm Bang trække sig tilbage på grund af sygdom, og han døde i 1899. Forinden var firmaet blevet omdannet til et aktieselskab, og samtidig indstilledes fabrikationen af tobak. Forretningen havde dog stadig til huse på det, der altid hed "Det Bangske hjørne", hvorfra detailsalget foregik under skiftende ledelse, først aktieselskabets direktør J. Bach og senere grosserer H.V. Hansen, der i 1928 overtog firmaet for egen regning. I 1930 blev firmaet solgt til Roskilde Landbobank og flyttede til Algade 3, hvor Landbobanken i 1913 under H.H. Stigaards ledelse havde begyndt sin virksomhed. På grund af Landbobankens ekspansionstrang måtte firmaet Ferdinand Bang efterfølgende flytte til Algade 9, hvor der i sin tid og senere endnu var port til den gamle Djalma Lunds købmandsgård.

Læs mere i artiklen En snak om tobak og den senere udgave af En snak om tobak

Skiven:

På stranden ved Havana sidder en cigarrygende matros og ser til, medens tobakken bliver lastet ombord i små både, der skal føre den ud til det ventende skib, som fragter den videre til de tobakshungrende i Roskilde.

Vilh. Bang er en af de få, der har valgt et motiv helt uden for Danmarks grænser. Det var dog ikke første gang, da Gerhard Lammers fik malet et dansk fort, antagelig i Vestindien, da han i 1806 skulle have lavet en skive.

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 51 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

Hans Winther

Årets historie og anekdoter:

For at få afviklet selskabets gæld bliver der i 1876 indført aktietegning á kr. 10, hvoraf man årligt udtrak 2 - 4 stk. til indfrielse.

Tilbage til listen