Forrige recordNæste record  1892 Ferdinand Reimert


12. juli • Ved Boserup Pavillonen

Levnedsbeskrivelse:

Møller i Kattinge.

Karl Ferdinand Tyehsen Reimert var bestyrer på Kattinge værk, som var en vandmølle, ejet af Etatsråd Ferslev.
Reimert købte jord Kattinge Bygade 3. Møllen blev bygget 1890.
Reimerts datter og svigersøn Johannes Petersen og Marie overtog møllen 1896.

Skiven:

Prospekt af Kattinge Mølle, Mølleanlægget Kattinge Værk går tilbage til midten af 1700-tallet, med anlæggelse af stampe- og valkemøller ved Katttinge Sø. I 1890 blev en af møllerne flyttet til Kattinge landsby, hvor møller Reimert opførte en vindmølle, der senere blev til købmandshandel.

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 52 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

N. Nielsen

Årets vindere:

Ringen   ukendt ved skud af smedemester Niels Dreyer
Halsen   H. Kornerup ved skud af smedemester Niels Dreyer
Halen   Hans O. Thomsen ved skud af Hans O. Thomsen - eget skud
Venstre vinge   Mathiessen ved skud af Emil Mathiessen
Højre vinge   Jepsen ved skud af V.P. Jacobsen
Brystpladen   Møller Ferdinand Reimert ved skud af N. Nielsen


Årets historie og anekdoter:

Generalforsamlingen 1892 besluttede at udlåne selskabets fuglestang til Landboklubben mod en leje på 10 kroner.

Tilbage til listen