Forrige recordNæste record  1899 Christian Waldemar Julius Nielsen


13. juni • Ved Boserup Pavillonen

Født: 19. september 1873 i Roskilde • Død: 1. januar 1932

Levnedsbeskrivelse:

Konditor. Udnævnt til Ridder af Dannebrog, den 19. april 1928.

Bagermesteren overtog som ældste søn forretningen og ejendommen, Algade 6 fra sin far, Anthon Julius Nielsen i 1898. Anton Julius Nielsen var selv blevet kåret til fuglekonge i 1895.

Konditor Julius Nielsen fik i sommeren 1928 istandsat den stue, der lå bag butikken. Det var malermester Hacke, snedkermester Aabye og glarmester Guhle, som omdannede stuen "til et smagfuldt, intimt kabinet, på hvilket i fuldt mål passer den gamle vending om foreningen af hjemmets hygge med selskabslivets elegance". Julius Nielsen kaldte kabinettet: "Mindestuen" til minde om, at Kong Christian d. IX. som prins i 1850 havde overnattet i Den gamle Bagergård. Han var officer ved hestegarden og var med den på march gennem Sjælland. Under opholdet i Roskilde blev prinsen indkvarteret hos fru Aarestrup. Traditionen kunne fortælle, at den himmelseng, som madam Aarestrup gav sin kongelige gæst at sove i, stod netop i kabinettet. Til minde om dengang hang der nu et spejl, hvor der var indføjet et billede af prinsen indrammet af kongens valgsprog og med underskriften: Prins Christian overnattede i den gamle Bagergård i 1850.

Den gamle Bagergård er en af byens ældste bygninger. Den undgik branden i 1731, og den 21. april 1749 blev ejendommen solgt til Salome Thomasdatter. I 1750 blev ejendommen købt af Claus Henrichsen, som begyndte med bageri .

Skiven:

Prospekt af fuglekongens ejendom, Algade 6.

På Roskilde Museums hovedudstilling, hvor skiven er udstillet, kan høres en indtalt lydfil om denne.  Denne er lavet af museet og kan høres her på dansk og engelsk.

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 57 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Axel Frederik Hacke

Kongeskytte:

N.J. Schmidt

Årets vindere:

Ringen   Weibel ved skud af fabrikant A. Nielsen
Halsen   Amtsrådssekretær Bruun ved skud af malermester C. Christensen
Halen   Direktør Jungersen ved skud af Madsen
Venstre vinge   Sander ved skud af Schmidt
Højre vinge   Kristoffersen ved skud af Schmidt
Brystpladen   Konditor Christian Waldemar Julius Nielsen ved skud af konditor N.J. Schmidt


Fuglekongens historie og anekdoter:

Julius Nielsen var en del af den komite, sammen med brygmester Christiansen, redaktør Georg Christensen (fuglekonge i 1910 og 1912) og fotograf Hude, der havde ansøgt byrådet om tilladelse og økonomisk støtte til at opstille genforeningsstenen i Byparken i oktober 1920. Læs om genforeningsstenen her.

Årets historie og anekdoter:

I november 1899 er der igen uro i selskabet. En tid træder toldforvalter Treschow tilbage som formand, og redaktør Georg Christensen fungerer som sådan. Der afholdes en række generalforsamlinger og føres lange beslutninger ind i protokollen om rent personlige mellemværender. På den ordinære generalforsamling i marts 1900 er der atter ro, og Treschow indtræder igen som formand.

* * * * * * * * *

Konditor N.J. Schmidt blev kongeskytte i både 1898, 1899, 1902 og 1907.

* * * * * * * * *

Kongeskytten, konditor N.J. Schmidt overtog beværtningen på Trægaarden i 1911. Dette blev meddelt på dette års generalforsamling. Han indgik på de samme betingelser, som restauratør Nielsen tidligere havde haft med selskabet.

Tilbage til listen