Forrige recordNæste record  Bygning  1942   Højskolehjemmet/Hotel Roar  

Algade 12

I 1942 skulle der afholdes skiveskydning på Højskolehjemmet - det senere Hotel Roar. Men det viste sig, at lokalet her ikke kunne bruges, og man flyttede så skiveskydningen til Wolffhechels lokaler i Algade 4. Bestyrelsen besluttede dog at holde den næste skiveskydning på Højskolehjemmet, og i den følgende tid veksledes der mellem disse to steder.
Skiveskydningen fortsatte på Hotel Roar i perioder. Efter nogle år med skydning på Københavnsvej 150 begyndte man igen at skyde i Hotel Roars skydesal i 1956.
Skiveskydningen fortsatte på Roar, indtil hotellet blev lukket den 1. april 1971 for efterfølgende at blive nedrevet.

Anders Andersen Borch (1721-1793) køber i 1742 købmandsgården Algade 12. Sønnen Jacob Borch arver købmandsgården 1793 efter sin far. Han dør 1841. Året efter arvede sønnen Anders Borch ejendommen. Han var selskabets fuglekonge i 1845. Han ejede tillige en tømmerplads i Hersegade og dør barnløs 1881. Han havde bygget Hersegade 9 som aftægtsbolig for sig selv. Enken, Ane Kirstine, født Brønniche testamenterer gård og formue (258.000 kr.: I dag mange millioner) til det Borch-Brønnicheske Familielegat. Selve gården Algade 12 bliver almindelig købmandshandel og overtages af Borchs førstemand I. L. Schade, hvorfor den siden kaldes Schades Gård.
I en årrække var indehaveren, den i sin tid meget kendte etatsråd Emil Matthissen, der ved sin død blev afløst af sønnen, Købmand Axel Matthissen.
Axel Matthissen afhændede sin forretning til materialforretningen Matafa, der senere flyttede til Algade 39.
En periode fra 1908 blev bygningen til først Højskolehjemmet, siden Hotel Roar. Den store ejendom Algade 12 blev nedrevet for at give plads for forsikringsselskabets Codans store kontorbygning i 1972.