Forrige recordNæste record  Bygning  1941   Restaurant Vigen  

Baunehøjvej 5

Den 9. juli 1941 samledes man til fugleskydning på "Vigen", hvor også frokosten og middagen blev indtaget. Det blev en fornøjelig dag, alt foregik efter de gamle traditioner, lige med de undtagelser, at skydningen må være gennemført med luftgeværer, og at damerne ikke blev inviteret med til middagen. Den ringe tilslutning til fugleskydningerne i årene 1938 og 1939 og de ændrede forhold under krigen medførte dette brud på en meget gammel tradition.

Skydningen på Vigen foregik indtil 1946.

I 1930'erne opkøbte fremsynede Roskilde-politikere et stort areal i Veddelev og udlagde området til strandpark. En uhørt handling, idet området lå i Himmelev Kommune. Transaktionen var da også betinget af, at driftige handelsfolk i Roskilde på alle måder støttede sagen.
Der blev anlagt en bade- og bådebro, hvor ruteskibet fra Roskilde til Gershøj kunne lægge til.
Man ønskede nu at bygge en strandpavillon med servering, og en af Roskildes førende arkitekter blev sat på opgaven. Han tegnede en tolænget bygning med store vinduer, så sollyset hele dagen kunne iagttages, afsluttende med smukke solnedgange i vest.
1. august 1938 kunne man indvie restauranten, der kom til at hedde "Vigen".
Et toetagers tårn med udsigtsplatform over dansegulvet blev anbragt, hvor de to længer mødtes. Øverst i tårnet var der en lanterne, der lyste, når der var dans på Vigen. Desværre har man i 1960 kuperet tårnet til samme højde som den øvrige bygning, men det 8-kantede dansegulv findes stadig og benyttes flittigt ved festlige lejligheder.
Stedet var i 1938 yderst mondænt med dørvogter, garderobedame, et tremandsorkester og et menukort som Wivex i København. Desværre blev det vanskeligt at drive Restaurant Vigen på samme høje niveau i 1940'erne på grund af krigen.
I 1958 inviterede Niels Bohr alverdens atomfysikere til frokost på Restaurant Vigen ved indvielsen af atomforsøgscentret Risø.
1950'erne var årtiet for det vordende velfærdssamfund. Danskerne skulle nu til at holde ferie, og halvdelen af strandparken blev indrettet til en af Danmarks smukkest beliggende campingpladser. Restaurant Vigen blev lavet om til et cafeteria, som dengang var noget helt nyt.

 

 

 

 Luftfotografier af Sylvest Jensen fra år 1949, der viser Restaurant Vigen