Forrige recordNæste record  Bygning  1940   CentralcafĂ©en  

Skomagergade 2

I 1940 afholdtes torskegilde på Centralcaféen, hvor mange medlemmer mødte op.

I ”Roskilde Avis” den 8. januar 1987 skrev journalist Arne Jensen om ”Centralcaféen”, hvor redaktøren fra hans elevtid, Chr. Christensen, hver morgen i smug indtog dagens tre første styrkende grønne Tuborg sammen med den berømte Jensenius Larsen, der på det tidspunkt var vært på Centralcaféen” eller slet og ret ”Centralen”, som den kaldtes.

Redaktør Christensens påskud for formiddagsturen var, at han skulle hente post i ligningskommissionen, som han var medlem af. Ligningskommissionen havde til huse i Rådhuset. Redaktøren gik fra Roskilde Tidendens redaktion, der havde til huse oven på Flensborgs Boghandel ud mod Stændertorvet. Redaktør Christensen vandrede, støttende sig til sin sølvknappede stok, over torvet og forsvandt gennem porten mellem Rådhuset og det offentlige toilet. Dog gik han ikke på Rådhuset, hvor der bogstaveligt talt aldrig var post til de menige medlemmer af ligningskommissionen. Han passerede detentionen, der dengang lå i gården – og der gik han heller ikke ind. Han traskede derimod ned af et par trapper, så han kom til Centralcaféens bagdør.
 ”Formiddagsmødet” foregik altid i det midterste af den tre restaurationslokaler, der lå i stueetagen. Restauranten kom siden op på 1. sal og blev nedlagt omkring slutningen af 1950´erne. Siden kom bodegaen ”Kongsgaarden” og derefter "King Arthurs Pub", for siden at huse den kinesiske restaurant ”Shanghai”. Siden 2013 er det Restaurant Upstairs der har taget imod byens gæster. De senere serveringssteder har haft adressen Skomagergade 4.
Centralcafeen havde den mest ideelle indretning af de værtshuse, Arne Jensen i sin tid frekventerede, og det var vist ikke så få. I lokalet ud mod Skomagergade gik man ind, hvis man skulle spise eller have en forfriskning sammen med sit livs udkårne. I det næste lokale raflede eller spillede alvorsfulde mænd sjavs. I det sidste kom den mere eller mindre overrislede gæst, og det skete af bagindgangen. I dette rum kunne han nemlig skjule skandalen for den forargede og også dengang meget talende omverden.
Jensenius gik rundt og var den hyggelige vært for høj som lav, og i køkkenet på først sal arbejdede hans hustru, Anne Jensenius, mellem gryder og pander. Det må have været sundt, for hun levede stadig i bedste velgående i en alder af 93 år, da Arne Jensen skrev artiklen.
Der kan berettes mange hændelser om det daglige liv på Centralcaféen og ikke mindst i Marinestuen, som Roskilde Marineforening rådede over, og hvortil man trak sig tilbage, når en- eller tosomheden af en eller anden intim årsag var påkrævet.

Arne Jensen berettede om en hændelse fra omkring 1950.

”Min ven Pels-Eivind – han hed sådan, fordi han havde en pelsdyrfarm - skulle forloves. Eivind sad godt i det, så han inviterede til et kæmpe kalas på Centralcaféen. Midt under festen kom han over til mig og spurgte, om jeg ikke ville med ud og trække lidt frisk luft. Det havde jeg absolut lyst til, så vi gik ned i Skomagergade. Her traf vi køkkenkarlen, der havde fået samme gode tanke. Han inviterede os op i køkkenet på en lille en. Vi gik beredvillige med. Da vi sad vel bænket, sagde han: Der er en rig idiot, som holder bryllup, så jeg har snuppet et par flasker cognac og portvin. I skal bare drikke! Eivind, dette sagtmodige menneske, fik et par glas og takkede derefter, gennemført høfligt, som han var, for den spiritus, han selv havde betalt for.”

         

Den oprindelige Central Restauration havde til huse i Skomagergade 4 og 6 i stueetagen. Ejendommen blev revet ned i 1907.

Et af de mere ydmyge steder i byen. Stambordet omkring 1900.

.

Et postkort fra 1933 med Marineforeningens Kahyt i Central Caféen.