Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1919 

Roskilde

Vejen mellem Hedehusene og Roskilde skal brolægges. Arbejdet påbegyndes. 

* * * * * * * * *

Socialdemokratisk ungdomsforening opfordre De Samvirkende Fagforeningers bestyrelse til at nedsætte et udvalg, der skal forberede oprettelsen af en idrætsklub for arbejdere i Roskilde. Klubben bliver stiftet og skal fremme legemsøvelser som eksempelvis gymnastik, fri idræt, brydning og boksning. Dertil kommer fodbold, vægtløftning og køllesving. 

* * * * * * * * *

KTAS køber det tidligere bryggeri i Skomagergade 1. I bryggerilængen i Gullandsstræde indrettes telefoncentralen Rosa. 

* * * * * * * * *

På jorder i Vestergade, som tilhørte gården på hjørnet af Asylgade og Sct. Hansgade, opfører Sct. Jørgensbjerg Kommune et nyt alderdomshjem. De gamles Hjem i Vestergade bliver fremover alene fattiggård og kommunekontor. 

* * * * * * * * *

Asylet i Asylgade bliver atter børnehave.

* * * * * * * * *

Roskildes første folkevalgte borgmester, den konservative I.C. Sørensen indsættes i embedet.


Danmark

Blandt de danskere der blev født i året kan nævnes forfatteren Elsa Gress, generaldirektør, minister og hofmarskal Hans Sølvhøj, komponist og pianist Niels Viggo Bentzon, skuespilleren Mogens Wieth, finansmanden Alex Brask Thomsen, politikeren Poul Møller, skibsreder Per Henriksen, købmand Herman Salling, forfatter og journalist Poul Ørum og skuespilleren Ove Sprogø.


Verden

Alkoholforbud i USA bliver indført. 

* * * * * * * * *

Frikorps-styrker nedkæmper i samarbejde med den tyske hær den bayriske rådsrepublik.