Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1910 

Roskilde

Der opsættes nye kilometersten af granit med rødmalet indskrift på vejen mellem København og Roskilde. 

* * * * * * * * *

Hersegades Mølle rives ned og flyttes til Frederiksborgvej, hvor vejen til Veddelev drejer fra. Stuehuset på det oprindelige sted bliver liggende i Jernbanegade. 

* * * * * * * * *

Store dele af Asylgade på Bjerget brænder. 

* * * * * * * * *

På forlystelsesetablissementet Trægården opføres en tilbygning med festsal og restaurant. 

* * * * * * * * *

Cellulosefabrikken ved Kattinge Værk må lukke, fordi staten lægger afgift på udenlandsk træ, som var råvaren til papirfabrikation og cellulosefremstilling.

* * * * * * * * *

Haraldsborg Husholdningsskole indvies.


Danmark

Flyveren Robert Svendsen sætter dansk rekord ved at flyve i en højde af 84 meter over Kløvermarken i København. 

* * * * * * * * *

Boldklubben Fremad Amager grundlægges.

* * * * * * * * *

Daells Varehus får sin første postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag. 


Verden

Et internationalt socialistisk kvindemøde i København vedtager at gøre den 8. marts til international kvindedag. 

* * * * * * * * *

Japan annekterer Korea og omdøber landet til Cho-sen. 

* * * * * * * * *

Portugal erklæres for en republik efter et mytteri i flåden og hæren. Kong Manuel 2. var flygtet til Gibraltar. 

* * * * * * * * *

Der udbryder borgerkrig i Mexico.


Musik

"Ildfuglen", en ballet med musik af Igor Stravinskij uropføres i Paris.